Solidariteit groeit door Samen aan Vrede te werken

Geslaagde bijeenkomst over de mensenrechten in Palestina en de Filippijnen

De Alkmaarse Ambassade van Vrede organiseert jaarlijks de Vredesweek in Alkmaar. Tijdens de opening van de Vredesweek sprak de Alkmaarse burgemeester Anja Schouten en benadrukte dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar iets waar je elke dag aan kunt bijdragen. Earth Caravan Nederland (EC) en de NFS namen het initiatief om tijdens de Vredesweek een avond over Palestina en de Filippijnen te organiseren.

De avond werd goed bezocht, door afgevaardigden van de Alkmaarse Ambassade van Vrede, Pax Christi International, Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar, Amnesty International, Soufi Alkmaar, Nederlands Palestina Komitee, Gabriela- Pinay sa Holland, International Women’s Alliance, de Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP) en diverse supporters op persoonlijke titel.

Mevrouw Miwa Tamamoto (foto) van Earth Caravan Nederland opende de avond. Zij heette iedereen van harte welkom: “Fijn dat zoveel mensen samenkomen om kennis te maken met de twee landen waar onrecht heerst. Laten we met elkaar ons hart openen voor de mensen in die landen en al het mogelijke doen om hen te steunen. Zo houden we met elkaar een Flame of Hope brandende.”

Voor Palestina ging de aandacht uit naar het werk van Guy Hircefeld. Hij legt met de camera vast welk onrecht de Palestijnen wordt aangedaan. Het documenteren is zo belangrijk. Er was een zoom verbinding. Op vragen uit de zaal zei hij dat zijn werk in Israël door een groeiend aantal mensen wordt gesteund en hij roept Europeanen op het onrecht bekendheid te geven en te werken aan vrede.

Voor de Filippijnen ging de aandacht uit naar INVESTIGATE PH dat is uitgevoerd door de ICHRP. Het onderzoek bevat bewijs over de verslechterende mensenrechtensituatie. De rapporten zijn ingediend bij de VN.  Theo Droog berichtte dat het Internationaal Strafhof heeft besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor strafrechtelijke vervolging van Duterte en zijn regime.

Otto de Vries sprak over het leven met de arbeiders, de hardheid van hun bestaan. De Filippijnen behoort tot de 10 beroerdste landen waar arbeiders geen garantie hebben dat hun rechten erkend worden. Otto leefde 30 jaar de Kerk van de armen. Hij riep de internationale gemeenschap op om organisaties te steunen, die er op toezien dat de presidentsverkiezingen 2022 eerlijk verlopen.

Miwa dankte de aanwezigen voor hun betrokkenheid met beide culturen, de interesse in de   nieuwsbrief en de toestemming tot publicatie van de groepsfoto.

Tot slot gaf Miwa iedereen een roos mee om te verbinden in Vrede.