Steunoproep voor het Internationaal Volkstribunaal (IPT-2024)

Als lid van de Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP) zetten wij als NFS ons in voor het aanstaande tribunaal dat over twee weken in Brussel plaatsvindt. Op verzoek van het tribunaal secretariaat, vragen wij om uw steun.

Het tribunaal biedt een platform aan mensen om tegenover de wereld te getuigen over de ernstige misdaden die zijn gepleegd tegen de meest onderdrukte en uitgebuite mensen op de Filipijnen.
Het tribunaal zal zich laten leiden door de normen van een eerlijk proces en geloofwaardig bewijsmateriaal. De bijeenkomst zal aanklagers, familieleden van slachtoffers, vredes- en mensenrechtenactivisten uit de Filipijnen, juridische experts en beleidsmakers samenbrengen.
Een internationaal panel van ervaren aanklagers zal assisteren bij de presentatie van de persoonlijke getuigenissen. Na zorgvuldig beraad zal dit panel van gewaardeerde juryleden een voorlopig en samenvattend oordeel uitspreken.

Dat oordeel zal worden voorgelegd aan het publiek en aan het Europees Parlement, de Filipijnse ambassade in België, het Internationaal Strafhof, de Verenigde Naties, het Internationale Comité van het Rode Kruis, internationale NGO's en andere betrokken entiteiten.
Internationale druk is nodig om de Filipijnse regering te wijzen op haar verplichtingen ten aanzien van het internationaal humanitair recht en de noodzaak om de sociale en economische problemen aan te pakken en zich in te zetten voor een rechtvaardige en duurzame vrede.

De begroting van het tribunaal is nog niet rond. Iedere gift is meer dan welkom.

Als u het tribunaal financieel wilt steunen dan kunt u een gift overmaken op:
NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS, o.v.v. ‘gift IPT 2024’

Uw steun maakt een groot verschil. Hartelijk dank voor uw overweging.

De NFS is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit geeft belasting voordeel bij giften aan de NFS. Zie hier: belastingvoordeel bij ANBI status

Voor meer informatie over het tribunaal en voor registratie (kan tot 7 mei), gaat u naar de website op https://peoplestribunal.net/