Steunpilaar van de Bevrijdingsbeweging Jose Maria Sison overleden


Onvermoeibaar heeft Sison gewerkt voor nationale vrijheid, mensenrechten, maatschappelijke gerechtigheid en een duurzame, rechtvaardige vrede in de Filippijnen!

NFS Persbericht | Amsterdam, 17 december 2022

Prof. José Maria Sison  is gisteren rond 13:40 uur overleden, na twee weken in een ziekenhuis in Utrecht. Hij werd 83.

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS) condoleert zijn vrouw Julia, familie, vrienden en medestrijders met het overlijden van José Maria Sison, terwijl herinneringen aan zijn inzet voor duurzame en rechtvaardige vrede in de Filippijnen velen zal blijven inspireren.

Sison verdient groot respect. Op het moment van overlijden was hij nog raadgever van de vredesbesprekingen en emeritus voorzitter van de International League of Peoples Struggle (ILPS).

Hij heeft zich zijn leven lang met grote toewijding ingezet om de Filippijnen en de wereld een beetje beter en menselijker te maken. Door zijn scherpe analyses over de politieke en economische gang van zaken in zijn land en wereldwijd, was hij door machthebbers niet geliefd. Gelukkig heeft het juridisch recht gezegevierd, en heeft iedere poging om hem weg te zetten als terrorist, gefaald.

José Maria Sison was professor aan de Universiteit van de Filippijnen. Hij was geraakt door de extreme armoede van de Filippijnse arbeiders en boeren, en besloot zich in te zetten voor een rechtvaardige maatschappij. In 1968 was hij mede-oprichter van de Communistische Partij van de Filippijnen. Onder de dictatuur van Marcos was hij gedwongen ondergronds te gaan – zoals zo velen die wilden blijven opkomen voor de rechten van de landloze boeren en de arbeiders. Hij werd uiteindelijk gearresteerd, gefolterd en bijna negen jaar gevangen gezet. In 1986 werd dictator Marcos verdreven en kwam Sison vrij.

Tijdens een van zijn buitenlandse reizen voor academische lezingen trok de Filippijnse regering zijn paspoort in. Sindsdien leefde hij als politiek vluchteling in Nederland. Nederland weigerde hem een verblijfsvergunning. Maar ook vanuit Utrecht blijft Sison zich inzetten voor de rechten van de armen en onderdrukten. Zo is hij vanaf de start in 1986 hoofdadviseur in de vredesbesprekingen tussen de Filippijnse regering en het Nationaal Democratisch Front, de Filippijnse bevrijdingsbeweging. In die onderhandelingen zijn mede door inspanningen van Sison akkoorden gesloten om te komen tot structurele veranderingen en duurzame vrede. De Europese Unie heeft twee maal felicitaties gestuurd wegens die resultaten.

Hij heeft veel betekend voor de vredesbesprekingen. Deze besprekingen zijn van belang om de interne conflicten in de Filippijnen weg te nemen. Belangrijke oorzaken van die conflicten zijn de bittere armoede, werkloosheid, corruptie, het falen van justitie, mensenrechtenschendingen, geschillen over landbezit en gebruik van natuurlijke hulpbronnen, marginalisering van de inheemse gemeenschappen, en het gebrek aan respect voor en erkenning van voorouderlijke domeinen en de rechten van de inheemse bevolking. De besprekingen zijn gedurende de regeerperiode van president Duterte door de regering eenzijdig beëindigd.

De Nederlandse overheid heeft Sison nooit van harte geaccepteerd, gaf hem geen asiel. In augustus 2002 werd Sison als een 'terrorist' bestempeld, eerst door de VS en een paar dagen later ook door de Nederlandse overheid. Voor hij het wist stond hij op de 'terroristenlijst' van de Europese Unie. Pas na 7 jaar is op grond van de uitspraak van het Europese Hof van 30 september 2009 de naam van Prof. Sison verwijderd van de terroristenlijst. Twee jaar eerder was hij op 28 augustus 2007 onterecht opgepakt omdat hij vanuit Nederland twee moordaanslagen zou hebben beraamd. Iets meer dan twee weken later toch weer vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs was om zijn voorarrest te verlengen.