Tyfoon Yolanda treft de Filippijnen

Diverse organisaties zijn al in actie gekomen,
ook de NFS wil graag helpen!

Oproepbrief, 10 november 2013

Een van de zwaarste stormen ooit op aarde heeft op 8 november de Filippijnen getroffen. Met windstoten van meer dan 300 km per uur liet supertyfoon Yolanda een spoor van vernieling achter. Vooral de Visayas eilanden zijn zwaar getroffen, maar ook delen van Noord Mindanao. Steeds duidelijker wordt hoeveel ravage het natuurgeweld heeft aangericht. De politie vreest dat er zeker 10.000 (???) mensen zijn omgekomen.

Het is bijna niet voor te stellen, wat de betrokken mensen moeten doormaken.... Het verlies van dierbaren, verlies van huis en haard, de enorme chaos, geen inkomsten.... 

Huizen en velden werden volledig vernield. Er is veel schade aan de oogst en de infrastructuur. Pas later zal duidelijk worden hoe erg de tyfoon heeft toegeslagen. Hele provincies werden immers afgesneden van elektriciteit en communicatienetwerken. Wat we wel weten, is dat vooral arme boeren en vissers hard werden getroffen. Want de storm was vernietigend in verschillende van de meest achtergestelde provincies. Veel van de slachtoffers woonden op kwetsbare plaatsen, in schamele huisjes die niet tegen het natuurgeweld bestand waren. Voor de boeren die de storm overleefden, is het een dubbele ramp. Zij verloren niet alleen hun huis, maar ook hun vee en hun akkers. Het eten voor hun familie en hun bron van inkomsten is in één klap weg.

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging vraagt namens haar Filippijnse partners uw steun. Partners zijn: het Netwerk rond Rampenbeheer (CDRC), Karapatan mensenrechtenorganisatie, samenwerkende organisaties onder de naam BALSA, de Rural Missionarissen (RMP), e.a. Deze partners van de NFS willen samen met andere instanties de ergste nood kunnen opvangen; en er later voor zorgen dat mensen weer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Vanuit Manilla kwamen deze organisatie in contact met de lokale afdelingen. Ondanks de communicatieproblemen was duidelijk dat de meeste mensen van lokale ngo's en sociale bewegingen hun activiteiten nauwelijks hadden onderbroken. Vanuit een in Cebu opgericht crisiscentrum gaat onze noodhulp naar Samar en Leyte. Net zoals bij elke ramp zijn het de lokale structuren die het beste de weerbaarheid van de bevolking kunnen herstellen. Het zijn deze structuren die blijven. Door te investeren in de lokale sociale structuur gaan noodhulp, structurele hulp en preventie hand in hand.

Er moet heel snel hulp komen, en die komt er ook. Diverse organisaties zijn al in actie gekomen en ook de NFS wil graag helpen. U toch ook?

De 1ste noodhulp betreft: uitdelen van voedsel, kleding, medicijnen, het regelen van onderdak…

U kunt uw medeleven betuigen door een (groot of klein) bedrag over te maken naar het gironummer van de NFS:
NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS te Leiden onder vermelding van "noodhulp Yolanda"

Wij roepen u op om gul te geven.