Uitnodiging: Pre-Tribunaal Seminar


Belang van het volksrecht voor  mensenrechtenslachtoffers die straffeloosheid in de Filipijnen uitdagen

De Europese afdeling van de Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP) nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de pre-tribunaal activiteit, die zal plaatsvinden op 18 maart 2024 van 15:30 uur tot 17:00 uur via zoom.
De titel is: “Belang van het volksrecht: Hoe mensenrechtenslachtoffers straffeloosheid in de Filipijnen uitdagen”.

In mei zal in België de International People's Tribunal plaatsvinden! Het zal een platform bieden aan slachtoffers, mensenrechtenverdedigers, en hun organisaties om hun getuigenissen en juridische argumenten te presenteren over mensenrechtenschendingen begaan tegen het Filipijnse volk.

In de aanloop naar dit tribunaal organiseert ICHRP Europa samen met Viva Salud, Associació Catalana per la Pau, Quinoa asbl, en Comac ULB, een seminar over de mensenrechtenschendingen van activisten in de Filipijnen. Aan de hand van enkele getuigenissen gaan we ons verdiepen in de huidige staat van mensenrechten, en hoe we hen die onze rechten verdedigen, beter kunnen beschermen.

Deze Hybride bijeenkomst, in Brussel en Webinar, zal ons helpen de uitdagingen te begrijpen waarmee mensenrechtenverdedigers nog steeds worden geconfronteerd en het belang van het houden van een Internationaal Volkstribunaal (IPT) over de Filipijnen als onze manier om onze steun voor het recht van het Filipijnse volk op vrede op basis van sociale rechtvaardigheid te vergroten.

De seminar is in het Engels. Wij nodigen u uit om u te registreren via deze link:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-rsvizm2Sq6ydC83W1qnjA#/registration