Uitnodiging Webinar


Beste sympathisanten van de NFS,

Hartelijke groet van solidariteit!

De Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP-Europe), haar lidorganisaties in Europa en IBON Internationaal nodigen u graag uit om deel te nemen aan het webinar.

“Op Zoek naar de Verantwoordelijken
voor de Arbeidsrechtenschendingen in de Filipijnen”,
te houden op 1 juni 2023 van 16:00-17:00 uur (Europese tijd).

Dit webinar is bedoeld om vakbondsleiders en -leden, maatschappelijke organisaties, activisten en migrantengroepen samen te brengen om de schending van de rechten van werknemers in de Filipijnen te bespreken. Ook worden de implicaties van de resultaten van de Driepartijenmissie op Hoog Niveau door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO HLTM) in de Filipijnen, gehouden op 23-26 januari 2023, besproken. De conclusies en aanbevelingen van de ILO HLTM bevestigden de flagrante schendingen van de fundamentele rechten van werknemers in de Filipijnen en het gebrek aan voldoende actie door de Filipijnse regering om deze op te lossen.

Het webinar zal worden geleid door een vertegenwoordiger van het Internationaal Verbond van Vakbondverenigingen (ITUC) en de prominente vakbondsleiders in de Filipijnen Elmer "Bong" Labog van de Kilusang Mayo Uno (Een Mei Vakbeweging) en advocaat Sonny Matula van de Federatie van Vrije Arbeiders. De sprekers zullen de voornaamste strijdpunten van de arbeiders, de schending van hun rechten, hun vooruitzichten op verantwoording onder de regering van Marcos Jr., en de verwachtingen van de Filipijnse arbeidersbeweging over de resultaten van de ILO HLTM missie met ons delen. Dit webinar wordt georganiseerd in  aanloop naar de Internationale Arbeidsconferentie, die op 3-16 juni 2023 in Genève wordt gehouden. Tijdens die conferentie worden de conclusies en aanbevelingen van de ILO HLTM missie en het rapport van de regering besproken.

Wij hopen dat u deel neemt aan deze Webinar (in Engels) om zo met elkaar manieren te vinden, hoe de internationale gemeenschap kan bijdragen aan het ter Verantwoording Roepen van de Schenders der Arbeidsrechten, en om solidariteit met de werknemers in de Filipijnen tot uitdrukking te brengen.

Na aanmelding via een email aan ichrp.europe2020@gmail.com krijgt u een link voor deelname toegezonden.

Alvast bedankt en we kijken uit naar uw deelname.

Met hartelijke groet,

Clarisa Ramos
Coordinator ICHRP-Europe

Brussel, 8 mei 2023