Verdedig Louie Jalandoni e.a.!


Oproep aan de Filippijnse regering: Herroep de ongegronde claim die Louie bestempelt als “terrorist”.

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging trekt samen op met het Internationale Comité DEFEND LOUIE JALANDONI om handtekeningen te verzamelen. De dag voor de “Dag van de Mensenrechten” zijn de handtekeningen met een open brief afgeleverd bij het Ministerie van Justitie in de Filippijnen om LOUIE JALANDONI te VERDEDIGEN en het Filippijnse volk te verdedigen.

Z.E. Ferdinand Romualdez Marcos jr.
President
Republiek der Filippijnen

P/a: Hon. Jesus Crispin C. Remulla
Secretaris
Ministerie van Justitie

Open brief 9 december, 2022: oproep tot intrekking van de ongegronde claim die Louie Jalandoni bestempelt als terrorist.

Groet van vrede gebaseerd op gerechtigheid!

Het Internationaal Comité VERDEDIG LOUIE JALANDONI, bestaande uit democratische en vredelievende individuen van over de hele wereld, veroordeelt de aantijging als terrorist van Louie Jalandoni en vijf anderen door de Filippijnse Antiterrorisme Raad (ATC).

Tegen deze aanklacht komt steeds meer steun van de internationale gemeenschap. Het Comite lanceerde een actie die meer dan 1.500 handtekeningen in de Filippijnen en de rest van de hele wereld opleverde voor de verdediging van Louie Jalandoni en het Filippijnse volk, en riep terecht op tot de intrekking van de ongegronde en kwaadaardige aantijgingen van ATC.

Louie is een man van vrede. Ondanks zijn opvoeding in een welgestelde omgeving koos Louie voor het pad van het priesterschap en later een leven ten dienste van Filippijnse suikerarbeiders op landerijen in Negros. Tijdens dit proces begon hij de dagelijkse strijd van veel landloze boeren en loonarbeiders te begrijpen.

In latere jaren was Louie Jalandoni de voorzitter van het NDFP-onderhandelingspanel tijdens vredesbesprekingen met de regering van de Republiek der Filippijnen (GRP). Hij bekleedde deze functie bijna 15 jaar tot zijn pensionering in 2016. Vandaag de dag zet hij zijn betrokkenheid bij vredesbesprekingen voort als Senior Adviseur van het NDFP Panel.  Hij blijft één van de spreekbuizen van de Filipijnse nationale democratische beweging.

Als voorzitter van het NDFP-vredesonderhandelingspanel vocht hij onvermoeibaar en onverzettelijk voor de eisen, klachten, protesten en wensen van het Filippijnse volk, niet alleen aan de onderhandelingstafel, maar ook buiten de formele gesprekken tussen de twee partijen om. Op 87-jarige leeftijd blijft hij zich inzetten voor vrede in de hoop de aspiraties van het Filippijnse volk voor nationale bevrijding te vervullen.

Op 25 mei jl. heeft de Antiterrorismeraad (ATC) via zijn resolutie nr. 31 Louie Jalandoni samen met vijf andere mensen moedwillig aangewezen als terroristen zonder een eerlijk proces. We veroordelen deze ongegronde beschuldiging op grond van zogenaamd vertrouwelijke "geverifieerde informatie" van ATC en het ongepaste proces dat zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige schijn van transparantie op welk niveau dan ook wordt uitgevoerd.

Als vredesactivisten van over de hele wereld zijn we één met het Filippijnse volk door op te roepen tot de intrekking van de ongegronde en niet rechtgeaarde aanduiding van Louie en alle andere personen als "terroristen". We beweren met klem dat Louie een man van vrede is, en geen terrorist!

We zullen steun blijven zoeken en de situatie in de Filippijnen nauwlettend in de gaten houden. Bovendien zullen we een beroep blijven doen op onze regeringen om praktijken van het als terroristisch bestempelen van progressieve individuen en groepen als een middel om hun doelen goed te praten, af te keuren.

Internationaal Comité Verdedig LOUIE JALANDONI

 

Heeft u de petitie nog niet ondertekend! Ga voor on-line ondertekening naar….

Petition · Louie Jalandoni: A man of peace, not a terrorist! · Change.org