Verkiezingen waren niet Vrij en Eerlijk

Tussentijds rapport van de Internationale Waarnemersmissie (IOM) is nu beschikbaar!

U kunt het hier lezen: IOM_InterimReport

Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)
Internationale Waarnemersmissie | tussentijds rapport | 19 mei 2022

De Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP) volgde de recente verkiezingen vanaf de start in februari. Deze Internationale Waarnemersmissie (IOM) werd aanbevolen door Investigate-PH, het  internationale onafhankelijke onderzoek in 2021 naar de mensenrechtensituatie. De waarnemersmissie had vanaf begin april waarnemers op locatie. Ze documenteerden nauwgezet de zich ontvouwende campagne, de stemming en de nasleep in Centraal-Luzon, Nationaal Hoofdstedelijk Gewest (NCR), Zuid-Luzon, Centraal-Visayas, West-Visayas en Mindanao.

De IOM-commissaris en Belgisch parlementariër Séverine De Laveleye zei: "Deze verkiezingen zijn buitengewoon belangrijk voor zowel de internationale gemeenschap als het Filippijnse volk, maar helaas suggereert de uitkomst een aanhoudende drift in de richting van repressie, straffeloosheid door de staat en staatsterreur".

“Deze Filippijnse Nationale Verkiezingen waren niet vrij en eerlijk. Ze werden ontsierd door een hoger niveau van falen van de stemmachines dan ooit tevoren, samen met het ongebreidelde kopen van stemmen, verstoringen door de staat en door militairen georkestreerde roodmarkering (labellen als communist) van kandidaten en partijen, waaronder talrijke incidenten van dodelijk geweld,” zei mevrouw De Laveleye.

De belangrijkste oppositiekandidaat Leni Robredo werd rood gelabeld. Een andere presidentskandidaat, Leody De Guzman, was het slachtoffer van een beschieting tijdens een campagnebijeenkomst in Mindanao. Veel campagne-activisten werden gearresteerd op valse beschuldigingen. Grote aantallen kiezers konden hun stem niet uitbrengen. Het kopen van stemmen was wijdverbreid. Velen ontdekten dat hun namen niet langer op de kiezerslijst stonden, en velen moesten er maar op vertrouwen dat verkiezingsfunctionarissen later hun gemarkeerde stembiljet door een stemmentelmachine (VCM) zouden halen vanwege het uitvallen van de stemmachines.

De verkiezingen van 9 mei voldeden niet aan de norm van "vrij en eerlijk" omdat kiezers geen toegang kregen tot betrouwbare informatie, toegang tot de stemplaatsen zonder intimidatie en een geloofwaardig systeem voor het tellen van stemmen. De IOM meldde vanaf 15 maart verkiezingsgerelateerde schendingen van de mensenrechten, waarbij werd opgemerkt dat de eerste politieke moorden in verband met de verkiezingen plaatsvonden in Sorsogon, regio Bicol, op 15 januari.

De verkiezingen vonden plaats in de meest repressieve sfeer sinds de tijd van dictator Ferdinand Marcos. De regering-Duterte heeft staatsterreur georkestreerd door het hele staatsapparaat op de been te brengen, inclusief de rechterlijke macht, het leger en de politie, de departementen onderwijs, maatschappelijk welzijn en de lokale overheid, in een oorlog tegen afwijkende meningen die de hele verkiezingscampagne duurde.

De resultaten van de verkiezingen zijn het meest slecht denkbare scenario voor het Filippijnse volk en voor de internationale gemeenschap. De verkozen president Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., zegt dat de erfenis van zijn vaders dictatuur "gouden jaren" waren. De 14-jarige militaire dictatuur van Marcos Sr. eindigde in de People Power-opstand van 1986. De familie Marcos heeft naar schatting meer dan 10 miljard dollar gestolen uit de Filippijnen, waarvan slechts een klein deel ooit is teruggevonden. Bongbong en running mate Sara Duterte, die tot vice-president is verkozen, vertegenwoordigen een politiek huwelijk van de families van de ergste mensenrechtenschenders in de Filippijnse geschiedenis.

"Onze zorg is dat de uitgeroepen overwinning van Marcos-Duterte juridische en wettelijke dekking zal blijven bieden voor de mensenrechtenschendingen in het verleden en de toekomst, economische plunderingen en misdaden tegen de menselijkheid", zei IOM-commissaris ds. Dr. Prof Chris Ferguson.

“De verkiezing is zowel een tragedie als een farce van epische Shakespeareaans proporties, een farce in die zin dat de electorale schertsvertoning was gebaseerd op een zee van desinformatie, ontneming van het stemrecht en intimidatie van grote delen van het stemmende publiek; tegelijkertijd een tragedie in die zin dat de zoon van de voormalige dictator en het hele familiefortuin is gebaseerd op de diefstal van miljarden dollars van het Filippijnse volk door zijn ouders, en dit wordt gezien als de oplossing in tegenstelling tot het probleem voor een land dat in armoede verkeert en decennia van brute militaire controle', zei ds Ferguson.

“De prioriteit voor de internationale gemeenschap is het intensiveren van de  inspanningen om het vertrekkende Duterte-team verantwoordelijk te houden voor zijn verschrikkelijke staat van dienst op het gebied van mensenrechten, en om het toezicht op de inkomende regering Marcos te vergroten. Dit werk is aan de gang bij het Internationaal Strafhof en in de processen van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, en kan worden voortgezet in nationale jurisdicties met Magnitsky-achtige wetten. Er mag geen sprake zijn van een oogje dichtknijpen voor de voortdurende schendingen van de mensenrechten, nu onder Marcos Jr.", besloot ds Ferguson.

Sharan Burrow, General Secretary, International Trade Union Confederation (ITUC)
Canon Barry Naylor, CHRP VK
Séverine de Laveleye, Ecole / Groen Deputy, Belgium Parliament
Lee Rhiannon, Former Australian Senator
Rev. Michael Yoshii, ICHRP Global Council, USA
Chris Ferguson, Former Secretary General, World Communion of Reformed Churches
Xavier Cotillas Romero, President, Catalan Association for Peace