Vraag om Hulp na Tyfoon


Er is behoefte aan voedselpakketten, bouwmaterialen en compensatie voor de gewasschade

De Filippijnen is zwaar getroffen door Super Typhoon Karding, internationaal bekend onder de naam Noru. De gedupeerden zijn voornamelijk de boeren in het werkgebied van Maria Aurora Santiago, de weduwe van Willem Geertman.

De afgelopen dagen waren mensen van het Centraal Luzon Netwerk voor Rampenbestrijding getuige van de schade die de tyfoon heeft aangericht, aan de toch al kwetsbare gemeenschappen in de centrale vlakten van Luzon. Zij waren getuige van de enorme overstromingen en aardverschuivingen die de zware regenval en harde storm hadden veroorzaakt  in woonwijken. Huizen en schoolgebouwen zijn verwoest evenals voedselgewassen, drinkwatervoorziening en het elektriciteitsnetwerk.

Deze getroffen gezinnen in de kwetsbare gemeenschappen hebben warme maaltijden en voedselpakketten nodig bij het repareren van hun verwoeste huizen; bouwmaterialen voor reparatie- en verbouwingswerkzaamheden; evenals ondersteuning ter compensatie voor de als verloren beschouwde gewassen, het mislopen van oogsten.

Wij ontvingen deze noodoproep van het Centraal Luzon Netwerk voor Rampenbestrijding via de Stichting Zelfredzaamheid Filippinos.

Als u een bijdrage wilt geven dan kan dat op NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS, o.v.v. ‘gift slachtoffers tyfoon Noru’.