Vrouwenstrijd voor Banen, Land, Sociale Voorzieningen en Rechten!

GABRIELA Verklaring ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 2016

Namens GABRIELA - Verbond van Filippijnse vrouwen, sturen wij onze strijdvaardige groeten naar vrouwen wereldwijd ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 2016.

Wij gedenken en eren de levens van vrouwen die meer dan honderd jaar geleden vochten voor erkenning van de sleutelrol die vrouwen vervulden in het economische, politieke en culturele domein. Zij legden het fundament waarop de strijdbare vrouwenbeweging werd gebouwd, en ondersteunden de strijd om een einde te maken aan vrouwenonderdrukking en misbruik.

Wij eren, wij gedenken en wij zetten onze strijd voort.

Ga voor de hele verklaring naar:
Gabriela's verklaring ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag

Aan het eind van de verklaring staat de positie van Gabriela t.a.v. de verkiezingen:

Dit jaar bevinden wij ons midden in de Filippijnse nationale verkiezingen, een pseudo-democratische onderneming waarin enkel de rijkste politieke clans bepalen, wie verkiesbaar zijn en wie eventueel aan de macht komt. Evenals in vorige verkiezingen kunnen vrouwen niet vertrouwen op de beloften van politici waar het verbetering van hun situatie betreft.

Wij willen de electorale strijd benutten om zoveel mogelijk vrouwen te bereiken, om diegenen die de vrouwenissues en -eisen oppakken en in de race zijn voor het hoogste ambt, te steunen. Wij leggen de nadruk op de primaire eis van de meerderheid van de Filippijnse vrouwen om fatsoenlijk werk, hogere lonen, verdeling en beheer van grond en natuurlijke hulpbronnen en het beëindigen van misbruik en onderdrukking.