Weer grote Natuurramp in Filippijnen

Onze hulp voor wederopbouw is weer dringend gewenst na tyfoon Hagupit

7 december 2014

Yeb Sano, Filippijns boegbeeld van de strijd tegen de klimaatverandering, is uit de Filippijnse delegatie van de klimaatconferentie in Lima gezet. Op de COP19 in Warschau had Yeb Sano nog met tranen in de ogen de rijkste landen gesmeekt om gepaste maatregelen te nemen om de klimaatverandering aan te pakken.

Zijn oproep toen, in de nasleep van tyfoon Haiyan die over de Filippijnen had geraasd en miljoenen slachtoffers had geëist, was indrukwekkend. Nu heeft de tyfoon Hagupit een spoor van vernielingen achtergelaten. De tyfoon heeft ondermeer tijdelijke onderdakvoorzieningen verwoest die waren opgebouwd door ondermeer hulporganisaties na tyfoon Haiyan.

Onze partners doen aldus wederom een beroep op ons om hulp. Ieder bedrag is zeer welkom op NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS te Leiden (geen ANBI)
Vermeld aub 'Gift Hagupit Rampenfonds'.