Werknemers voor Eerlijke en Betrouwbare Verkiezingen

foto van Eiler

We Watch:
Werknemers worden opgeleid tot verkiezingswaarnemers om de verkiezingen op 9 mei te monitoren en misstanden naar buiten te brengen!

Het Oecumenisch Instituut voor Arbeidseducatie en Onderzoek (EILER) draagt bij aan de vorming en het bewustzijn van de arbeiders. Sinds 2010 heeft EILER met succes het Worker’s Electoral Watch (WE Watch) ondernomen. In We Watch worden werkenden opgeleid om tijdens de verkiezingen op te treden als waarnemers. Zij hopen zo op eerlijke en betrouwbare verkiezingen. WE Watch is een samenwerkingsverband tussen EILER en vakbonden en hun federaties. Het is het enige initiatief van verkiezingswaarnemers dat gebaseerd is op de werkende beroepsbevolking.

Automatisering en verkiezingen

Sinds 2010 zijn de verkiezingen geautomatiseerd. Deze automatisering is zeer gevoelig vanwege het gebrekkig functioneren van stemmachines, onbetrouwbare- of ontbrekende van internetverbindingen en andere misstanden, die de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de verkiezingsuitslag aantasten. Terwijl eerlijke verkiezingen nodig zijn om een president te kiezen die de noodzakelijke veranderingen moet gaan invoeren.

Net als bij voorgaande verkiezingen beloven de kandidaten gouden bergen om de problemen aan te pakken. De werkelijkheid is de hardnekkige armoede, verrijking van enkelen en het negeren van de mensenrechten. In de stembus voorspellingen lijken de nazaten van de dictators Marcos en Duterte virtueel ongenaakbaar, terwijl in die voorspellingen de mensenmassa’s die kandidaat Leni Robredo op de been brengen, niet lijken te bestaan. Het geeft het belang aan dat iedere stem geteld moet worden.

Workers’ Electoral Watch

Voorafgaand aan de verkiezingen worden de verkiezingswaarnemers van WE Watch opgeleid om het stemproces te volgen en misstanden naar buiten te brengen. De waarnemers worden gesteund door een ervaren team die de waarnemingen documenteert en openbaar maakt. Tegelijk met de vorming van verkiezingswaarnemers vind vorming van de kiezers plaats, over hun (arbeids-) rechten en hun recht op een menswaardig leven. Om dat te bereiken zijn sociale veranderingen noodzakelijk.

Naast We Watch is er de Internationale Waarnemersmissie (IOM) georganiseerd door de Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP). Die internationale ondersteuning hoopt zo op  eerlijke en betrouwbare verkiezingen. Met haar vormings- en trainingsactiviteiten levert WE Watch vanuit de werkenden en hun gemeenschappen daar een belangrijke bijdrage aan.

De Haëlla stichting – een fonds met lef - heeft deze We Watch financieel mogelijk gemaakt. Het EILER instituut is hen daar zeer dankbaar voor.