Wet Bescherming Inheemse Volkeren Nutteloos, Oproep tot Opheffing

KATRIBU (de jeugd- en studentenorganisatie die de nationale minderheden ondersteunt) noemt de IPRA wet en de NCIP commissie, bedoeld ter bescherming van de inheemse bevolking, nutteloos en roept op tot opheffing!

Persbericht KATRIBU, 29 oktober 2021

Op 29 oktober 1997 werd de Wet op de Rechten van Inheemse Volkeren (IPRA) wettelijk vastgelegd. Haar mandaat was om de rechten van de inheemse bevolking en haar cultuur te doen erkennen en uit te dragen. Hierbij ging het zowel om individuen als om hele gemeenschappen. Echter de wet werd misbruikt door de staat om de belangen van de elite en buitenlandse belangen te bevoordelen ten nadele van de inheemse volkeren.

Uit de IPRA wet ontstond de beruchte Nationale Commissie voor Inheemse Volkeren (NCIP), wier mandaat het is het welbevinden van de inheemse bevolking en haar cultuur te bevorderen. Maar in praktijk hebben zij een kapitalistische en winstgedreven agenda door het bevorderen en begunstigen van voor de inheemse bevolking destructieve projecten, zoals het bouwen van stuwdammen, aanleggen van energieprojecten en het toestaan van mijnbouw op de voorouderlijke grond van de inheemse bevolking. Daarnaast steunt de staat deze op winst beluste projecten door de nationale veiligheidstroepen in te zetten tegen haar eigen bevolking. Dat gebeurt o.a. door de mensen schaamteloos te dwingen de Vrijwillige, Voorafgaande en Geïnformeerde Toestemming (FPIC) te ondertekenen. De staat en haar eigen vertegenwoordigers en nationale commissies, zoals bv. het NCIP, de nationale veiligheidstroepen (AFP) en het Metropolitan Water- en Riolering Werken (MWSS) kiezen daarmee voor intimidatie van de inheemse bevolking en kritische burgers. Door deze intimidaties worden de kritische stemmen tegen destructieve projecten zoals de Kaliwa Dam, het Chico-River Dam project en de Apayao Dam in de kiem gesmoord.

Bovendien ondergraaft het NCIP haar eigen statuur door er twijfelachtige praktijken op na te houden, zoals de geldverslindende wijze van werken die miljoenen peso’s kost. Zelfs de Auditcommissie van de Overheid (COA) heeft geoordeeld dat de NCIP oneigenlijk gebruik maakt van haar fondsen. Ook heeft de auditcommissie de NCIP ervan beschuldigd dat de voorman, Allen Capuyan, als uitvoerend directeur o.a. betrokken is bij de controversiële en beruchte Nationale Uitvoeringsraad met de speciale opdracht de Beëindiging van het Lokale Communistische Gewapende Conflict (NTF-ELCAC).

De IPRA wet en de NCIP commissie verzaken voortdurend hun verplichtingen ten aanzien van de inheemse gemeenschappen door zich niet aan het afgesproken mandaat te houden. Daarom deelt KATRIBU de uitspraak van hun voorzitter Gab Torrecampo, die stelt: “Jullie opdrachten om de militaristische inzet tegen nationale minderheden te intensiveren, dwingt de mensen tot verzet, tot verdediging van hun rechten en het terughalen van datgene wat hen toebehoort. De roep van de jeugd om een einde te maken aan Duterte’s oorlogsmachine is terecht, omdat hij inheemse mensen neerzet als terroristen en daarmee de koelbloedige moorden tegen diegenen die oproepen tot eerlijke verandering rechtvaardigt. Duterte ontwijkt en ontkent voortdurend zijn verantwoordelijkheid voor het schenden van mensenrechten en van het internationale recht.

Daarom steunt KATRIBU de Inheemse Culturele Gemeenschappen in haar oproep om de NCIP commissie op te heffen om zo recht te doen aan een eerlijke vertegenwoordiging van de inheemse gemeenschappen in de regering. Zolang de IPRA wet blijft bestaan, blijven ook bedrog, onderdrukking van de inheemse bevolking en schending van hun rechten op hun voorouderlijke gronden en op hun zelfbeschikking bestaan.

Opheffen van de IPRA wet, zoals het merendeel van de mensen eist, zou recht en gerechtigheid tonen, omdat de IPRA niet de belangen van de inheemse volkeren dient.

KATRIBU is een jeugd- en studentenorganisatie uit verschillende scholen en gemeenschappen die de zaak van nationale minderheden ondersteunt en pleit voor zelfbeschikking en behoud van voorouderlijke gronden.