Wij Eren Ka Omeng - Bedankt!

Hoogste eer voor Romeo De Vera "Ka Omeng" - activist, vakkundig trainer en baken voor de arbeiders!

Beste NFS sympathisanten en sponsors,

Treurig bericht….! Ka Omeng heeft het niet gehaald. Een hartoperatie was met succes verlopen. Men was hoopvol. Helaas heeft hij daarna weer een hartaanval gehad, waar hij vrijdagnacht aan is overleden. Een groot verlies van een geliefd man en een uitstekende trainer in de vorming van het bewustzijn van arbeiders, boeren, vrouwen en inheemse bevolking.

Wij hebben een condoleance bericht gestuurd aan- en via Eiler aan zijn vrouw, kinderen, collega’s, vrienden en geliefden. Hartverwarmend is jullie steun als NFS sympathisant aan onze oproep. Met elkaar hebben wij het mooie bedrag van € 850 opgehaald. Wij gaan dit bedrag overmaken naar EILER als een   solidariteitsbijdrage aan Ka Omeng, zijn collega’s, vrienden en nabestaanden, om enige onkosten te vergoeden en om zijn werk te eren en voort te zetten.

NFS bestuur

Beste NFS bestuur, sympathisanten en sponsors,

Heel erg bedankt voor jullie steun. We waarderen dit en we zullen jullie goedheid en betrokkenheid ook delen met de familie.

Dank voor het eren van Ka Omeng! Hoewel we Ka Omeng in dit leven hebben verloren, zullen zijn nalatenschap en zijn werk en leringen voortleven. Hij heeft zo'n krachtige invloed op de Filippijnse arbeidersbeweging gehad. We kunnen ons niemand voorstellen die zo hard heeft gewerkt als hij, om het echte vakbondswerk te bevorderen.

Het is een moeilijk jaar geweest voor EILER. We hebben eerder dit jaar een van onze dierbaarste bestuursleden verloren, de maatschappijkritische kunstenaar Prof. Neil Doloricon. Daarvoor werd onze onderzoeker Otto door de repressieve overheid naar huis gestuurd. En nu zijn we Ka Omeng kwijt. We blijven ongeslagen omdat we één zijn met de arbeiders.

We blijven ontegensprekelijk ook volharden dankzij de warme steun van organisaties zoals de uwe. Hartelijk dank voor jullie steun. In al zijn daden leeft Ka Omeng voort.

Met vriendelijke groet
Rochelle
EILER directeur


In memoriam

Ka Omeng: een “groot leermeester” van arbeiders

Een van de laatste vormingssessies die ik (Otto de Vries) heb gehad van Romeo de Vera of Ka Omeng, zoals hij door ons, zijn vrienden, werd genoemd, ging over de “grote leermeesters” die de arbeiders zijn voorgegaan. Daar zou Ka Omeng zo bijgeplaatst kunnen worden. In zijn 12 jaar als staf van het Oecumenisch Instituut voor Arbeidseducatie en Onderzoek (EILER) heeft hij als trainer of leermeester bijgedragen in de vorming van het bewustzijn van vele arbeiders. Hij heeft daarvoor zijn bevoorrechte leven als docent destijds achter zich gelaten. Voordat hij bij EILER kwam, was hij al betrokken bij publicaties van het nationale arbeidscentrum.

Zijn hart lag in vorming met het oog op rechtvaardigheid, het opkomen voor de rechten van de arbeiders. Hij verwees dan altijd naar het grotere politieke verband, de maatschappij. Daaraan was zijn vorming onlosmakelijk verbonden. Het was vorming voor een rechtvaardig Filippijnen, met een oog voor de ander, die hij ook gaf aan boeren, vrouwen of de inheemse bevolking. Daaraan heeft hij bij het 40-jarig bestaan van EILER dit jaar, verdere betekenisvolle bijdrage geleverd tot verdieping van de uitgave  “Echte Vakbondscursus” (GTU) uit de beginjaren van EILER.

Ondanks zijn gevorderde leeftijd van 74 jaar en bijkomende ouderdomskwalen bleef hij dit werk met hart en ziel doen. Hij was heel begaafd om daarin de laatste digitale ontwikkelingen te gebruiken in PowerPoint presentaties. Zijn presentaties, voor bewustzijnsvorming of over de actuele politieke situatie, waren nooit saai. Op hele vakkundige wijze werden die presentaties met vele foto’s niet alleen verluchtigd, maar ze droegen juist bij om de inhoud van zijn verhaal te benadrukken. Hij deed dat met veel verve zowel voor arbeiders als voor het bredere publiek van studenten en mensen van de kerk.

Deze vorming bleef hij met hartstocht doen. Hij werd daarin zeer gewaardeerd. Arbeiders en EILER zullen hem missen, hem die zich zo bleef inzetten voor vorming van arbeiders. Daarin inspireerde hij anderen zijn werk voort te zetten. Met EILER ontwikkelde hij een “training voor trainers”, waarin vakbondsleiders worden getraind om zelf hun leden te kunnen gaan vormen. Dat nieuwe initiatief begon al de eerste vruchten af te werpen. Die waardering voor zijn bijdrage komt ook tot uitdrukking in de vele steunbetuigingen van vakbonden bij zijn overlijden.

Wij delen dit verlies van Ka Omeng met zijn familie en met de staf van EILER en wensen hen de kracht om de ingeslagen weg van Ka Omeng voort te kunnen zetten. Juist voor EILER, dat in het jaar van zijn 40-jarig bestaan, naast het verlies van Ka Omeng, met het overlijden van een zeer gewaardeerde kunstenaar die bestuurslid was en mijn uitzetting als onderzoeker van EiLER, het zwaar te verduren heeft. Echter, zoals  Ka Omeng heeft geleefd, is een inspiratie voor velen om zijn werk voor mensenrechten voort te zetten.

Met diepe dank aan Ka Omeng!