Wij staan achter Zr Patricia Fox - Karapatan

zuster PatMet de gedwongen uitzending gisteren van de Australische missiezuster Patricia Fox, na een zeven maanden durende lastercampagne, illustreert het regime van Duterte de minachting voor diegenen die zich inzetten voor duurzame vrede en sociale rechtvaardigheid in de Filippijnen.

Zr. Pat’s voorbeeldige dienstbaarheid aan het Filipijnse volk door haar missionaire werk onder de arme gemeenschappen mag niet worden ontkend. Zij steunde de boeren in hun strijd voor effectieve agrarische hervorming en stond diegenen bij die werden beroofd van hun land en sociale rechten. Ze bestudeerde en begreep het pleidooi van de inheemse volken in hun strijd tegen discriminatie en geweldpleging door de staat. Ze hielp arbeiders wanneer die ondersteuning nodig hadden in hun campagnes tegen tijdelijke contracten en voor hogere lonen. Ze bezocht politieke gevangenen, sprak met slachtoffers van mensenrechtenschendingen en  bemoedigde hun met woorden van hoop. Dit alles zijn daden van compassie, belangeloze dienstverlening en moed. Deze daden  verdienen eerbewijs, niet het soort vitriool en veroordeling die ze ontvangen heeft van Duterte himself.

Alleen diegenen die de armen verachten wensten dat iemand als zr. Patricia Fox de Filippijnen zou worden uitgezet. Zij dachten, dat zonder deze non de armen zonder stem zouden achter blijven. Zij dachten, dat wanneer zij deze missiezuster zouden wegjagen, de armen ontmoedigd zouden worden om solidariteit te zoeken. Zij dachten, dat zonder haar de strijd voor mensenrechten en rechten van het volk zal stoppen met het werven van bondgenoten in de internationale gemeenschap. Zij vergissen zich deerlijk.

Zr. Patricia Fox heeft gezworen haar missiewerk  voort ter zetten – te weten, solidair te blijven met het Filippijnse volk in hun pleidooi en in hun strijd, - waar ze zich ook zal bevinden. Belangrijker nog om te vermelden is,  dat zr. Pat heeft verklaard dat het Filippijnse volk, de armen, degene die worden uitgebuit en vertrapt, zullen doorgaan met hun strijd voor een rechtvaardige en duurzame vrede, zelfs onder de zwaarste omstandigheden, want onze strijd kan niet monddood worden gemaakt, noch kan ze worden verslagen door mensen die enkel hun eigen belangen dienen. Er zijn meer mensen zoals zr. Patricia Fox en we zullen altijd solidair met hen zijn, zoals zij dat zijn met de onderdrukten.

Zuster Patricia Fox woonde 27 jaar in de Filippijnen en werkte samen met de boeren, inheemse bevolkingsgroepen en de armen in de steden in hun strijd voor gerechtigheid. Zuster Pat voerde onvermoeibaar campagne tegen de schendingen van de mensenrechten, steunde de slachtoffers en verdiende het om in plaats van het gedwongen vertrek geëerd te worden. Haar strijd tegen de uitzetting maakt haar een voorbeeld van moed tegen vervolging.