Willem Leeft Voort in ons Hart, om Nooit te Sterven


baken van hoop, moed en kracht voor hen
die in nood, onderdrukt en stemloos zijn

Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging
Persbericht 3 juli  2022, Amsterdam

Tien jaar geleden werd Willem Geertman op 3 juli in de Filippijnen vermoord. Willem werkte sinds 1977 onvermoeibaar voor de arbeiders, boeren en inheemse volkeren. Hij was actief betrokken bij hun arbeids- en landrechten en de problemen omtrent milieubescherming. Hij hielp de inheemse bevolking en boeren op te komen voor hun rechten. Een man die het opnam voor de arme bevolking om hen een eerlijke kans te geven op een menswaardig bestaan.

Zeven jaar na de moord werd in de rechtbank te San Fernando op 1 juli 2019 een verdachte huurmoordenaar schuldig bevonden, veroordeeld  tot levenslange gevangenisstraf. De opdrachtgever, zeer waarschijnlijk afkomstig van de machtige elites, is nog op vrije voeten. Maar zolang families, vrienden, aanhangers en het publiek doorgaan met het oproepen tot gerechtigheid, zullen de mensenrechtenschenders op een dag voor de rechtbank komen te staan.

Herman, broer van Willem, betreurt de dood van zijn broer en dat jaren na zijn dood hetzelfde onrecht nog steeds aan de gang is. “Voor verdedigers van de natuur en van land- en mensenrechten is het onveilig. Zij worden als communist gezien, niet gearresteerd en krijgen geen eerlijk proces.  Het doden zou nu moeten stoppen.” Hij memoreert de uitspraak van Dom Helder Camara: “Toen ik eten gaf aan de armen, noemden ze mij een heilige. Toen ik vroeg waarom de armen niets te eten hadden, noemden ze mij een communist. Als het helpen van de armen een misdaad is, ik beken schuld.”

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst op 15 juli 2012 te Amsterdam richtte een Filippijnse migrant de mooie woorden aan Willem “Ik wil u graag bedanken voor alles wat u heeft gedeeld en voor de inspiratie die u heeft gegeven.” Zij benoemt dat Thomas Campbell eens heeft gezegd: "Te leven in de harten van hen die achterblijven, is geen sterven." Willems leven heeft ons en vele mensen geraakt en nu leeft hij in ons hart, om nooit te sterven.

Met u blijven wij ons richten op het welzijn van de mens, natuurbehoud en gerechtigheid!

Ga voor een uitgebreider beeld van Willem naar:
https://www.nefiso.nl/berichten/?post=zijn-dood-was-niet-het-einde&category=willem-geertman