Word Vandaag nog NFS Supporter!


Hernieuwde oproep:
maak het verschil, geef naar vermogen, help ons helpen
en opkomen voor de mensenrechten.

Beste sympathisanten en geïnteresseerden,

De NFS drijft op het werk van vrijwilligers, die geen vergoeding krijgen, hoogstens af en toe een bijdrage voor gemaakte kosten.

Echter, alleen al het hebben van een bankrekening en de domein- en hostingkosten van de website zijn kosten die constant doorgaan.

Af en toe vragen wij jullie om financiële steun voor bepaalde acties, rampen en dergelijke. En daar wordt vaak heel loyaal op gereageerd. Maar los van die aparte acties zouden we graag een gezonde en stabiele cashflow willen hebben. Dit creëert een gezamenlijk draagvlak om de vaste lasten te dekken en in te springen op directe noden van de mensen die onze steun verdienen (foto)!

Vandaar dat wij wederom een oproep aan u doen om supporter te worden door jaarlijks een gift over te maken. De NFS heeft de ANBI status. Een gewone (jaarlijkse) gift kan fiscaal aftrekbaar zijn,  een periodieke gift is volledig aftrekbaar bij uw aangifte van de inkomstenbelasting.

Ga voor meer informatie over belastingvoordelen bij ANBI status naar:
belastingvoordeel | Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (nefiso.nl)

Voor een periodieke gift moet er eerst een Overeenkomst Periodieke gift worden opgesteld.
Voor een gewone gift kunt u (jaarlijks) direct een bedrag overmaken op
NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS, o.v.v. ‘gewone gift’.

Steun ons en word vandaag nog NFS supporter!

Dank u wel!

NFS Bestuur