Uitnodiging om Solidair te zijn met de Volken van Mindanao

Oproep van de Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)

Dit is de verklaring, opgesteld door de vijf internationale delegaties na deelname aan de Internationale Solidariteitsmissie (Caraga Leg). Zij zijn afkomstig uit Australië, Malawi, de Filippijnen en de Verenigde Staten.

Forum on the impact of martial lawDe ISM werd gehouden van 18 - 22 februari 2018 en de deelnemers legden bezoeken af aan boerengemeenschappen in Tubay, Agusan del Norte en aan Lumadgemeenschappen in Surigao del Sur.

In deze Internationale Solidariteitsmissie (ISM) in 2018 kwamen mensenrechten- en vredesadvocaten, en vertegenwoordigers van allerlei internationale organisaties bijeen om te luisteren naar en getuige te zijn van de worstelingen van verschillende groeperingen in Mindanao onder de Staat van beleg (Martial Law), teneinde deze bevindingen te kunnen delen met hun respectievelijke netwerken en om de roep om een rechtvaardige en duurzame vrede te versterken.

Op 19 februari werd onze delegatie door het 75-ste Infanterie Bataljon de toegang geweigerd tot de Lumad gemeenschappen in Lianga (Suringao del Sur). En in de ochtend van 21 februari kwam een door de overheid benoemd ‘stamhoofd’, vergezeld door militairen in burgerkleding, ons in de Hayon gemeenschap erop wijzen, dat wij hem niet om toestemming hadden gevraagd om daar te zijn. Nadat wij het gebied hadden verlaten, werden wij bij twee verschillende militaire controleposten aangehouden, en in de laatste werden we meer dan twee uur vastgehouden. Later werden we overgebracht naar het politiebureau van Tago waar ze onze identiteiten controleerden.

Wij, de afgevaardigden van de ISM in Caraga, veroordelen de intimidaties van de ISM afgevaardigden, die bedoeld zijn om de mensenrechtenschendingen van de Duterte regering in het land te verhullen. Wij betuigen onze volledige steun aan de boeren- en Lumadgemeenschappen in de regio, die strijden voor hun elementaire rechten op land en onderwijs, ondanks deze nadelige omstandigheden.

Ondanks dat zij de voedselproducenten van het land zijn, zijn de meeste boeren in de Filippijnen nog steeds geen eigenaar van het land dat ze bebouwen en worden hun basale rechten op dat land niet beschermd. Militairen en politie zijn privélegers geworden van de grote landheren die weigeren hun monopolie op land op te geven.

Leiders van boerenorganisaties zoals de ‘Unyon ng Mag-uuma sa Agusan del Norte’ (UMAN), maar ook ongeorganiseerde boeren, worden geconfronteerd met valse aanklachten, illegale arrestaties en doodsbedreigingen. Deze gevallen leiden tot enorme juridische kosten, gevangen genomen ouders, verweesde kinderen en ontheemde gemeenschappen.

In het Landbouwkundig Verwerkingscentrum van Tubay (TAPCEN) in Agusan del Norte vernamen we dat er al 410 hectare land klaar lag om te worden verdeeld door het Departement voor Landbouwkundige Hervorming (DAR), maar JC Agri Development, Inc. (JCADI) had een slimme truc bedacht door de landbouwgrond ‘om te vormen’ naar een verwerkingsgebied om zo hun eigendom te kunnen behouden. Boeren werden beschuldigd van illegale vestiging en diefstal voor het bezetten en cultiveren van ongebruikt land dat nog niet was ontwikkeld, zelfs niet na het gegeven tijdsbestek van 5 jaar.

Bij ons bezoek aan de basisschool van TRIFPSS (het Tribale Filippijnse Programma van Surigao del Sur in Hayon), leerden we hoe Lumad-scholen, TRIFPSS en ALCADEV (Alternatief Onderwijscentrum voor Landbouw en Levensonderhoud, opgezet door de stamraad van Manobo), en MAPASU (Volhard de Strijd voor de Volgende Generatie) les geven in duurzame biologische landbouw om voedselzekerheid voor de gemeenschappen te garanderen. Ze geven onderwijs in lezen, schrijven en rekenen en andere vakken volgens het Departement van Onderwijs, maar op een cultureel relevante manier. De scholen verenigen de stam en moedigen studenten aan om hun voorouderlijk land te beschermen tegen de gewelddadige dreiging van mijnbouw, houtkap en industriële landbouw.

Wij hoorden over de doodsbedreigingen, valse aanklachten, seksuele intimidatie en verhoren door het 75-ste Infanterie Bataljon van personeel, studenten en familieleden van TRIFPPS en ALCADEV. De scholen worden door de regering beschuldigd oefenterreinen van het NPA (Nieuwe Volksleger) te zijn. Leraren worden beschuldigd studenten te leren in opstand te komen en wapens te fabriceren om het geweld tegen hen te rechtvaardigen.

Hierbij nodigen wij de internationale gemeenschap uit om solidair te zijn met de volken van Mindanao met de volgende actiepunten:

Stop de Staat van Beleg! Wij doen een beroep op president Duterte om de Staat van Beleg onmiddellijk op te heffen, omdat deze wordt gebruikt voor het verhullen van de mensenrechtenschendingen die worden begaan tegen de armen en gemarginaliseerden. Wij eisen ook, dat de militaire en paramilitaire troepen in de boeren- en inheemse gemeenschappen worden teruggetrokken, zodat de slachtoffers van gedwongen evacuaties in vrede kunnen leven op hun rechtmatige land!

Stop het Doden van Lumads en boeren! Stel alle politieke gevangenen in vrijheid! Wij eisen gerechtigheid voor alle slachtoffers van buitengerechtelijke executies en verantwoording van de overheid, die, als eindverantwoordelijken, deze wreedheden van het leger hebben getolereerd en eisen dat de staat de internationale mensenrechtenwet respecteert.

Red onze scholen! Wij veroordelen de pogingen van de regering om de Lumad scholen in diskrediet te brengen door de studenten, leraren en staf te criminaliseren! Wij eisen het terugtrekken van alle AFP en CAFGU soldaten van het land van de Lumads. Wij roepen de regering op om het recht van cultureel relevant onderwijs te respecteren!

Hervat de vredesbesprekingen! Voor het verkrijgen van echte vrede moeten de wortels van het conflict worden aangepakt. Vredesbesprekingen zijn een van de manieren om de problemen te bespreken van de verschillende sectoren die het slachtoffer zijn van de wrede oorlog van de regering van Duterte tegen drugs, terreur en rebellie.#

Lumad Inheemse volkeren, collectief genaamd "Lumad" (letterlijk "geboren uit de aarde"), zijn de meest achtergestelde groep van de Mindanao bevolking. De Lumad is een politieke term die verwijst naar de 18 etnolinguïstische groepen in Mindanao samengesteld uit de Mandaya, Manobo, Bagobo, Blaan, Talaandig, Higaonon, Dibabawon, Mangguangan, Teduray, Mansaka, Banwaon, Mamanwa, Tboli, Matigsalog, Arumanen stammen.