Aankondiging Internationaal Volkstribunaal

Oproep tot steun!
Amsterdam, 12 mei 2015

Een groep van Filippijnse verdedigers van de mensenrechten, voorstanders van vrede en gerechtigheid, advocaten, juristen, academici, kerkelijke- en politieke activisten heeft besloten tot het houden van een ‘Internationaal Volkstribunaal over de Misdaden tegen het Volk’ door Pres. Benigno S. Aquino en de VS-regering, vertegenwoordigd door Pres. Barack Obama.

Het tribunaal vindt plaats in Washington DC van 16 tot 18 juli 2015 namens de slachtoffers van de mensenrechtenschendingen die zijn begaan onder het presidentschap van Benigno S. Aquino III. De slachtoffers en hun familie behoren tot een breed scala van sociale klassen en sectoren in de Filippijnse maatschappij.

De slachtoffers worden vertegenwoordigd door:
EcuVoice (Oecumenische Stem voor Mensenrechten en Vrede), KARAPATAN (Alliantie ter bevordering van de mensenrechten), HUSTISYA! (Slachtoffers Verenigd voor Gerechtigheid), DESAPARACIDOS (organisatie van slachtoffers, verwanten en vrienden van verdwenen mensen), SELDA (organisatie van politieke gevangenen), BAYAN (Nieuwe Patriottische Alliantie), KMP (organisatie van boeren), e.a.

Het oordeel van het tribunaal wordt gebaseerd op een grondige en eerlijke beoordeling van het bewijsmateriaal in overeenstemming met de geldende wettelijke normen door toonaangevende publieke figuren met alom gewaardeerde reputatie.

De IPT 2015 is net als andere volkstribunalen een rechtbank van de publieke opinie, die haar legitimiteit ontleent aan de bevolking als de bron van nationale en internationale wetten, waardoor de IPT 2015 bevindingen en aanbevelingen een uitermate sterke overtuigingskracht hebben.

De resultaten zullen worden toegezonden aan de Verenigde Naties, verschillende parlementen en regeringen en internationale organisaties om zo de druk op de Filippijnse overheid op te voeren om de straffeloosheid te beëindigen en de daders van de schendingen van de mensenrechten en plunderingen te tonen dat slachtoffers en hun familie tegenstand bieden.

Alle vrijheidslievende mensen in de wereld worden opgeroepen om de slachtoffers, getuigen en de Filippijnse bevolking te steunen bij het ter verantwoording roepen van de onderdrukkers voor hun misdaden.

De oproep tot steun komt van:
Rev’d Canon Barry Naylor (voorzitter van de Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)), Jeanne Mirer (president van de Internationale Associatie van Democratische Advocaten (IADL)), Venessa Lucas (voorzitter Filippijnse subcomité - Nationale Advocaten Groep) en Antonio Tujan, Jr. (directeur IBON Internationaal).

Ga voor meer informatie over het tribunaal naar http://internationalpeoplestribunal.org/

U kunt uw medeleven met de slachtoffers en hun familie betuigen door een (groot of klein) bedrag over te maken naar het gironummer van de NFS: NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS te Leiden onder vermelding van "gift IPT 2015". Als u sponsor wilt zijn, sturen wij u graag het “sponsorship and support” formulier toe.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!