Oprichting ICPRP:

Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen

Manilla, 21 juli 2013

Tijdens de Internationale Conferentie over Mensenrechten en Vrede in de Filippijnen (ICHRPP), die werd gehouden in het Great Eastern Hotel in Quezon City, werd een internationale coalitie opgericht om campagne te voeren voor mensenrechten en gerechtigheid en om de straffeloosheid te doen stoppen.

Deze Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP) was een van de belangrijkste resultaten gedurende de driedaagse internationale conferentie die werd bijgewoond door ruim tweehonderdvijftig vredes- en mensenrechtenadvocaten uit de VS, Canada, Europa, het Midden-Oosten, Asia-Pacific en Australië.

Meer dan vijftig organisaties uit alle werelddelen hebben zich aangesloten bij de internationale coalitie en beloofden “het Filippijnse volk te zullen helpen in hun zoektocht naar gerechtigheid, hopend hun toestand aan de rest van de wereld duidelijk te maken en zodoende bij te dragen aan de realisatie van werkelijke en duurzame vrede in de Filippijnen.”

De vorming van de ICHRP was ook het gevolg van meerdere jaren campagne voeren voor de Filippijnen door internationale solidariteitsgroepen die oproepen tot vrijlating van politieke gevangenen, het beëindigen van politieke moorden en gedwongen verdwijningen en de militarisering van de plattelandsgemeenschappen.

De solidariteitscoalitie beloofde ook te lobbyen en te pleiten bij de Verenigde Naties, nationale parlementen en andere relevante internationale instellingen om “de regeringen van Arroyo en Aquino verantwoordelijk te stellen voor hun misdaden tegen het Filippijnse volk”, en de internationale gemeenschap te mobiliseren voor mensenrechten in de Filippijnen.

De ICHRP heeft een wereldwijde raad gekozen van elf personen, bestaande uit prominente mensenrechten- en vredesactivisten, kerkleiders, juristen, advocaten, academici, journalisten en gemeenschapsleiders.

Voorafgaand aan de internationale conferentie en de lancering van de ICHRP namen betrokkenen deel aan internationale onderzoeksmissies in Centraal-Luzon, Metro Manilla, Zuid Tagalog en Mindanao met als doel gevallen van mensenrechtenschendingen en de economische en sociale omstandigheden van het volk te onderzoeken en te documenteren.

De vredes- en mensenrechtenactivisten deden een beroep op de regering van Aquino om zo spoedig mogelijk de vredesbesprekingen met het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen te hervatten en eerder gemaakte afspraken te respecteren.

origineel artikel: www.karapatan.org