Protest Picket/Wake voor de Filippijnse Ambassade

Met de Eis om Gerechtigheid voor de Moord op Willem Geertman

Persbericht, Den Haag – 6 juli 2012

Op 6 juli werd een protest picket/wake gehouden voor de Filippijnse Ambassade in Den Haag om de moord op Willem Geertman te veroordelen en de oproep aan de Filippijnse President Benigno Aquino III om een grondig en onpartijdig onderzoek in te stellen, aan de ambassadeur te overhandigen.

De actie werd georganiseerd door de ‘Gerechtigheid voor Willem Geertman Campagne’ en bijgewoond door voorstanders, solidariteits- en migrantenorganisaties.

Theo Droog, voorzitter van de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging leidde een delegatie die de ambassade binnenging om te praten met de Filippijnse Ambassadrice en vroeg haar om hun sterke oproepbrief te doen toekomen aan President Benigno Aquino III.

Geertman is de 17e milieu-activist die werd gedood onder de regering van Aquino en de 6e van dit jaar. Hij is, na de dood van Fr. Pops Tentorio in Mindanao, de tweede Europese NGO-werker die is vermoord onder de Aquino-regering, vermeldde de petitie.

Vanwege zijn betrokkenheid bij volksorganisaties die kritiek hebben op de overheid, zijn er sterke vermoedens, dat deze moord politiek gemotiveerd is.

“Wij vragen de Filippijnse regering om op korte termijn een grondig en onpartijdig onderzoek in te stellen en de verdachten strafrechtelijk te vervolgen.”

“Wij zullen ook de Nederlandse regering vragen alles in het werk te stellen om de waarheid aan het licht te brengen als gerechtigheid voor Willem Geertman,” vermeldden de petitievoerders.

De ‘Gerechtigheid voor Willem Geertman Campagne’ vermeldde, dat de oproep tot opsporingsonderzoek, vervolging en gerechtigheid des te dwingender is, omdat onder Aquino al bijna 80 activisten zijn vermoord en aan geen van de slachtoffers gerechtigheid is gedaan.

De brief, die werd onderschreven door de broers en zus van Willem en werd ondertekend door een lid van het Nederlandse parlement, Amnesty-International, vooraanstaande kerkelijke leiders en voorgangers, advocaten, hoogleraren en academici, vakbondsleiders, ontwikkelingswerkers, artsen, Karmelieten priesters, verdedigers van de mensenrechten en migrantenrechten, oud-Nederlandse vrijwilligers in de Filippijnen en vele andere verontruste Nederlandse burgers.

Aan de gevel van de ambassade werd een muurschildering geplaatst met de tekst: "Rechtvaardigheid voor Willem Geertman en alle slachtoffers van de mensenrechtenschendingen in de Filippijnen". Daaronder werden bloemen en kaarsen geplaatst met foto's van Geertman.

Een herdenking staat gepland op zondag 15 juli voor alle Nederlandse en Filippijnse vrienden, collega's en familieleden van Willem. Details worden later bekend gemaakt. Willem Geertman wordt zondag begraven, 8 juli, op een plaats in de provincie Aurora dat hij zijn thuis noemde.