Verslag Hulpacties CDRC na Super-Tyfoon HAIYAN

Na de supertyfoon Haiyan in november kreeg de NFS dringende kreten om hulp van o.a. Karapatan, Balsa International en het Citizens’ Disaster Response Center (CDRC). Met behulp van uw donaties hebben wij diverse malen geld kunnen overmaken aan deze instanties. Eind november hebben wij €2500 aan het CDRC overgemaakt.

Door omstandigheden enigszins verlaat, stuurde het CDRC ons een verslag van het werk dat zij mede door onze giften hebben kunnen doen voor de slachtoffers van de super-tyfoon Haiyan.

In samenwerking met de plaatselijke afdeling in Leyte (Leyte Center for Development) heeft men afgelopen februari hulpacties uitgevoerd. Zo’n 1300 mensen ontvingen voedingsmiddelen en andere benodigdheden. Door het geld dat wij als NFS hebben gedoneerd konden 92 mensen elk worden voorzien van: 10 kg rijst, 1 kg gedroogde vis, 6 blikken sardines, 500 ml spijsolie, 1 slaapmat, 1 muskietennet, 1 deken.

De begunstigden waren zeer dankbaar voor de goederen die zij ontvingen. De voedingsmiddelen zijn voldoende voor hen en hun gezinnen om ten tijde dat er niets meer is, een week van te kunnen leven. De andere materialen waren zeer welkom om de koude nachten te veraangenamen.

Een fotoverslag kunt u hier vinden.

Toekomst:

De situatie is nog verre van goed. Het CDRC zet zich in, samen met het netwerk van rampenbestrijdingsorganisaties, om de getroffen mensen te helpen hun levens weer in waardigheid en gezondheid te kunnen leiden. Er is behoefte aan reparatiematerialen voor tenten en boten, permanent onderdak, zaden voor herbeplanting, landbouwwerktuigen, trainingen, vee en andere bestaansmiddelen die de levenstoestand van de overlevenden kunnen verbeteren. Verder worden deze activiteiten aangevuld met psychosociale hulp aan getraumatiseerde volwassenen en kinderen.

Over het Citizens’ Disaster Response Center:

  • Het CDRC is een ngo die zich bezig houdt met rampenbestrijding en hulpverlening na rampen.
  • Het CDRC opereert landelijk via een netwerk van regionale centra die met elkaar zijn verbonden.
  • Het CDRC richt zich op de meest getroffen, slechtst bedeelde en meest kwetsbare sectoren van de bevolking door middel van preventie, risicobeperking, noodhulp en wederopbouwprogramma’s.