Honderden Gezinnen van de Inheemse Bevolking zijn Ontheemd Geraakt

Laten wij deze zo zwaar getroffen mensen helpen!

19 december 2017

Graag hadden we het jaar met een positief bericht willen afsluiten. Het zou echter niet eerlijk zijn tegenover de mensen die de feestdagen in vluchtelingenlocaties moeten doorbrengen. De inheemse bevolking wordt zwaar getroffen door geweld en intimidatie van het leger van de overheid. Dat de inheemse bevolking hun eigen leefomgeving en levensstijl beschermt, wordt hen niet in dank afgenomen door belanghebbenden in de grootschalige mijn- en landbouwactiviteiten.

Zij die vergeten werden door de overheid en verstoken bleven van sociale voorzieningen, vragen zich af wat ze misdaan hebben. Omdat hun voorouders niet konden lezen en schrijven werden ze gemakkelijk misleid. Door de hulp van humanitaire organisaties en kerken waren ze in staat om onderwijs te geven aan hun kinderen, ontwikkelden ze nieuwe methoden om te voorzien in hun levensonderhoud en verschaffen zich kennis over hun rechten op het voorouderlijk grondgebied.

Wij ontvingen een dringende oproep vanuit Mindanao. Op verzoek sturen we u een gedetailleerde beschrijving toe (in het Engels) van een of meerdere gebieden waar de inheemse bevolking is verdreven. In een van de gebieden zijn de vluchtelingen tijdelijk ondergebracht in het bisschopshuis van een protestantse kerk. Zij hebben behoefte aan voedselhulp, kleding, medicijnen, sanitaire voorzieningen en tijdelijk onderdak. Voor de meeste evacués is psychosociale interventie nodig.

Ieder bedrag is welkom

NL76INGB0008118425
t.n.v. NFS te Leiden o.v.v. ‘Gift evacués rampenfonds’

Hartelijk dank!