Dankbrief van Karapatan

Wij ontvingen een uitgebreid verslag van de hulpacties die door Karapatan in november en januari jl. zijn uitgevoerd. Karapatan bedankt ons hartelijk voor ons meeleven en financiële steun. Onze bijdragen hebben meegeholpen aan het lenigen van de eerste dringende behoeften van de overlevenden van tyfoon Haiyan.

Samen met Balsa National heeft Karapatan 1.373 families geholpen aan eten en medicijnen en enig bouwmateriaal voor het herstellen van woningen.
Nodig zijn voor economisch herstel: landbouwmaterialen;
voor kinderen: scholen en voeding;
en voor een onderkomen: bouwmaterialen.

Uit een rapport van de Raad voor Rampen Vermindering in de Filippijnen van 29 januari 2014 blijkt, dat er 6.201 doden, 1.785 vermisten en meer dan 4 miljoen daklozen zijn, waarvan slechts 100.000 mensen in evacuatiecentra verblijven. De overige 3,9 miljoen mensen zijn buiten deze centra bezig om hun bestaan weer op te bouwen.

(Foto's vindt u op deze website onder beeldmateriaal.)

Een samenvatting van het verslag (in het Engels) kunt u hier downloaden.

De foto's laten zien, dat er weliswaar veel is en wordt gedaan, maar dat er ook nog heel veel zal moeten gebeuren... Onze steun blijft dan ook zeer welkom en hard nodig...!!!