Teken de Petitie voor de Stadsarmen

Op 28 januari werden meer dan 200 inwoners van San Roque, in de North Triangle van Quezon City, bruut geconfronteerd met verdrijving en de sloop van hun huis en ontzet van hun levensonderhoud door 1000 man van de Nationale Politie en een sloopteam. Uit de verslagen blijkt dat er voorafgaand aan de verdrijving geen kennisgeving werd afgegeven aan de bewoners en dat veel gezinnen dakloos zijn geworden tengevolge van het politie-optreden. De organisatie ‘Defend Job’, die het opneemt voor de rechten van de arme stadsbevolking in de Filippijnse steden, pleit voor solidariteit in de vorm van een oproepbrief aan de Filippijnse regering.

Volgens ‘Defend Job’ maakte het sloopteam gebruik van wapens, traangas en bruut geweld. Meerdere kinderen hadden verstikkingsverschijnselen als gevolg van het traangas en werden met traumatische verschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

De uitzettingen en vernielingen in de North Triangle, in Quezon City (Manila), zullen naar verwachting de komende dagen voortduren. Sinds juli 2010, ervaren meer dan 5500 in Quezon City wonende families de voortdurende dreiging van sloop en massale verhuizingen om plaats te maken voor een gebied dat men wil ontwikkelen tot een Quezon City - Central Business District (QC-CBD), gelijkend op het Makati Business District. De mega-ontwikkeling omvat de bouw van 45 torens, bestaande uit een handelscentrum, appartementencomplex, hotels, winkels en bedrijfspanden.

De bewoners hebben een geschiedenis van voortdurend protest tegen de vernietiging van hun huizen. De ruil voor het verlaten van hun woning voor hooguit een lapje grond ver buiten Manilla, zonder werkgelegenheid in de buurt, is absoluut geen alternatief. Op 23 september 2010 slaagden de bewoners erin om de sloop door een 2.000 man sterke demolitieploeg te voorkomen. Dankzij hun gezamenlijke inspanningen vormden zij een barricade van 4.000 stadsarmen om hun gemeenschap te verdedigen.

Als NFS willen wij onze steun betuigen. Wij roepen u op, om onze gezamenlijke steunbrief aan Defend Job mede te ondertekenen.
U kunt dit doen via een mailtje aan info@nefiso.nl.