Internationaal Vonnis Verklaart Aquino Schuldig

Officiële Bekendmaking a.s. Maandag

Washington DC, 18 juli 2015

Contact: Berna Ellorin, 347-244-8953

WASHINGTON DC - Azadeh Shahshahani, prominent mensenrechtenadvocaat en schrijver, verklaart de Filippijnse president Aquino en de Amerikaanse overheid, vertegenwoordigd door president Obama, “SCHULDIG aan grove en systematische schendingen van de mensenrechten."

“Gedurende de afgelopen twee lange, moeizame en opwindende dagen hebben we nauwlettend en scherp geluisterd, gekeken en gevraagd naar en nagedacht over een onafzienbare reeks van getuigen, overlevenden, families en vrienden - allen op enigerlei wijze slachtoffers - alsook experts wier adviezen onomstreden en onbetwistbaar zijn, omdat ze gebaseerd zijn op geloofwaardige getuigenissen, cijfermateriaal en rapportages,” vermeldde advocaat Shahshahani.

Bijna 300 waarnemers zaten in een auditorium, achter de slachtoffers en families van de slachtoffers van schendingen van mensenrechten onder de Filippijnse president Aquino, vol spanning te wachten op de definitieve uitspraak van het Internationale Volkstribunaal.

Na de uitspraak stond de hele groep van getuigen-deskundigen van slachtoffers en familieleden van de slachtoffers met opgeheven vuisten op. De volle zaal met waarnemers hield een staande ovatie voor hun moedige aanwezigheid en getuigenis. Men besloot het applaus met de strijdkreet: "Makibaka, Huwag Matakot! Strijd verder, heb geen angst!"

“Ik ben blij. Eindelijk hebben we, door dit volkstribunaal, een rechtvaardig vonnis verkregen,” zei Melissa Roxas.

Nelson, een andere getuige, wiens vrouw Fidela Salvador werd gemarteld en gedood door de Filippijnse krijgsmacht, deelde mee: “Als je gerechtigheid zoekt en als rechtvaardigheid zo ongrijpbaar is, is het vonnis gericht op een verlangen dat we voelen. In een wereld van onrecht is deze uitspraak zo verrijkend, het vult de leegte die ik lange tijd heb gehad. De uitvoering van het vonnis geldt voor alle Filippino's en ik hoop dat meer volken hierdoor worden aangemoedigd tot de strijd voor gerechtigheid.”

Het oordeel van het IPT - de aanklacht tegen de Filippijnse president Aquino en de Amerikaanse regering onder Barack Obama, zal maandag 20 juli om 10:00 uur officieel worden bekendgemaakt aan het Witte Huis en de Filippijnse ambassade met een manifestatie en demonstratie door Washington.

Tot slot verklaarde Atty. Shahshahani dat het panel van juryleden “de Gedaagden beveelt en het Volk aanspoort om de juiste corrigerende maatregelen te ondernemen om opdracht en voortzetting van deze onwettige en criminele handelingen te voorkomen.”

Het Internationale Volkstribunaal (IPT) werd bijeengeroepen door de National Lawyers Guild, de Internationale Vereniging van Democratische Juristen, de Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filippijnen en IBON International. Voor meer informatie, een kopie van het bewijsmateriaal en het volledige vonnis, kunt u terecht op internationalpeoplestribunal.org. Het volledige verslag van de gehoorde getuigenissen is beschikbaar op Twitter #IPT_2015. Interviews zijn op aanvraag beschikbaar.

Bron: http://internationalpeoplestribunal.org/

Meer informatie:
IPT 2015 | US, PH gov’t ‘guilty of rights violations’ – tribunal « Bulatlat