2020

De Cordillera Alliance vraagt om uw Steun

Zij vragen uw solidariteit en steun om het land en de hulpbronnen van de Cordillera inheemse volkeren te beschermen.

Vanuit onze gemeenschappelijke bezorgdheid over mensenrechten, vrede, gerechtigheid en gelijkheid sturen wij u deze oproep van de Cordillera Peoples Alliance toe.

Groeten van de Cordillera Peoples Alliance!

Wij vragen hierbij uw solidariteit en steun om het land en de hulpbronnen van de inheemse volken in de Cordillera te beschermen tegen plundering en vernietiging door staats- en private bedrijven. Help ons tegelijkertijd om een einde te maken aan de toenemende intimidaties en aanvallen op de Cordillera Peoples Alliance (CPA), de mensenrechtenverdedigers van inheemse volkeren en de Cordillera-bevolking.

Defend CordilleraToon uw steun door u vandaag nog aan te melden voor het Wereldwijde Pact Verdedig Cordillera! We doen ook een beroep op uw hulp om het Wereldwijde Pact op grote schaal te verspreiden onder uw organisaties, netwerken, bondgenoten, alle mensenrechtenverdedigers en verdedigers van de rechten van inheemse volkeren. Het Global Pact staat nog open voor ondertekening tot a.s. zaterdag 10 oktober, 16:00 uur Nederlandse tijd.

Meld u aan bij het Global Pact to Defend Cordillera op defendcordillera.ph

Voor meer info over #DefendCordilleraPH:

  • Kijk hier waar de campagne over gaat.
  • Bekijk hier hoe mensenrechten en inheemse leiders het Wereldpact lezen.
  • Blijf op de hoogte van de wereldwijde activiteiten om Cordillera te verdedigen via de Facebook pagina.
  • Bekijk de reeks webinars over Defend Cordillera op de CPA pagina.

Dank je!

Vriendelijke groeten,
Bestang Sarah Dekdeken

Secretaris-generaal
CORDILLERA PEOPLES ALLIANCE
cpa@cpaphils.org


 

Verklaring van Amnesty International

Verenigde Naties moet de druk opvoeren om een einde te maken aan de voortdurende mensenrechtenschendingen en straffeloosheid

UN must intensify pressure

Beste sympathisanten,

We sturen deze verklaring van Amnesty International naar aanleiding van de publicatie van hun briefingdocument over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen, getiteld
"My Job is to Kill": voortdurende schendingen van de mensenrechten en straffeloosheid in de Filippijnen.

“Vier jaar na zijn presidentschap heeft Rodrigo Duterte  de Filippijnen veranderd in een bloedbad waar de politie en niet-geïdentificeerde burgerwachten vrij zijn om te doden wie ze willen”, zegt Rachel Chhoa-Howard, Filippijnse onderzoeker bij Amnesty International.

De nieuwe briefing van Amnesty International beschrijft hoe vermeende drugsdelinquenten en anderen die worden verdacht van het plegen van misdrijven, nog steeds straffeloos worden vermoord, gedurende jaren van aanzetten tot geweld door president Duterte en anderen in zijn regering. Bovendien zijn de vaak dodelijke aanvallen op activisten en mensenrechtenverdedigers die beschuldigd worden van banden met de communistische beweging, gestegen en brutaler geworden. Ondertussen zijn de aanvallen op de media op het hoogste niveau in decennia.

In het licht van de situatie die in het briefingdocument wordt beschreven, dringt Amnesty International er, samen met een coalitie van andere mensenrechtenorganisaties, bij de   Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC) op aan om een onafhankelijk orgaan op te richten om een diepgaand onderzoek te doen naar de mensenrechtenschendingen en misbruiken in de Filippijnen sinds 2016. “De Mensenrechtenraad mag nu niet terugvallen. Zij moet optreden om verdere doden te voorkomen en een duidelijk signaal afgeven aan de daders, en aan de regering zelf: de wereld kijkt toe en we laten de straffeloosheid niet zegevieren”, zegt Rachel Chhoa-Howard.

Verspreid de verklaring en het briefingdocument onder uw netwerken.

U kunt de verklaring bekijken via deze link: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/philippines-un-pressure-end-killings/

U kunt de briefing lezen en downloaden via het bijgevoegde pdf-bestand of via deze link: https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3530852020ENGLISH.PDF


EU-resolutie over Rechtensituatie in de Filippijnen: Welkome Stap Richting Afrekening en Verantwoording 

De resolutie over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen die onlangs door het Europees Parlement* is aangenomen is een “welkome stap in de richting van afrekening van en verantwoording over de schaamteloze veronachtzaming door de regering Duterte van haar verplichting om de mensenrechten en burgerlijke vrijheden in het land te handhaven”, verklaart de alliantie Karapatan. De alliantie dringt er bij de internationale gemeenschap op aan “om het Filippijnse volk en de mensenrechtenverdedigers in de Filippijnen, die lijden onder deze verslechterende crisis van politieke onderdrukking en staatsgeweld onder dit steeds tiranniekere regime, te blijven steunen”.

lees verder…

Wereldwijde Actiedag: Stop de Moorden

Oproep aan de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC) om de mensenrechtensituatie in de Filippijnen te onderzoeken!

Doe mee aan de wereldwijde actiedag op 14 september in de Filippijnen!

Onze dringende oproep:

- Stop de moorden!
- VN-Mensenrechtenraad (UNHRC), onderzoek de mensenrechtensituatie in de Filippijnen!

lees verder…

VN: Enkele Punten uit de Persverklaring over de Filippijnen

Liz Throssell, woordvoerder voor de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten 
Verenigde Naties, Geneve, 21 augustus 2020

Liz ThrossellWij zijn bedroefd en geschokt door het voortdurende geweld en de bedreigingen tegen mensenrechtenverdedigers in de Filippijnen, waaronder de moord op twee mensenrechtenverdedigers in de afgelopen twee weken.

Wij zijn blij met de verklaring van het Presidentieel Paleis waarin ‘elke vorm van geweld tegen burgers, inclusief activisten’ wordt afgekeurd en nemen er nota van, dat er naar beide gevallen onderzoek wordt gedaan.

lees verder…

Oproep tot Onafhankelijk Internationaal Onderzoek

Internationale organisaties roepen op tot een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de buitengerechtelijke executies!

Candle Lighting for JusticeWereldwijd roepen organisaties op tot een onafhankelijk onderzoek, zoals o. a. het Observatorium voor de Bescherming van Mensenrechtenverdedigers (the Observatory), Amnesty International en de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS) naar de moord op Zara Alvarez, Randall ‘Randy’ Echanis en vele andere buitengerechtelijke executies.  De NFS heeft President Duterte, Filippijnse autoriteiten en ambassadeurs daartoe per brief opgeroepen.

lees verder…

Mensenrechtenverdediger Zara Alvarez Vermoord

Zara is zelf slachtoffer geworden van de zaak die haar zo zeer ter harte ging.

NFS persbericht, Amsterdam 18 augustus 2020

Vandaag is de mensenrechtenverdedigster Zara Alvarez vermoord. We zijn zeer bedroefd en ontstemd.  Zara, 39, zat bijna twee jaar vast en na haar vrijlating bleef ze werken als para Legal van Karapatan en was hoofd van het Geïntegreerde Gezondheidsprogramma (NIHIP) op het eiland Negros.

lees verder…

Boerenbelangenbehartiger Randall Echanis Vermoord

Wat zijn mensen als Randy toch ontzettend moedig om alsmaar door te gaan met hun strijd!

NFS Persbericht, Amsterdam 10 augustus 2020

De NFS veroordeelt de moord op de belangenbehartiger van de boeren en voorvechter van de vrede Randall “Randy” Echanis. Randy is vanochtend in koelen bloede op 72-jarige leeftijd in zijn huurhuis in Quezon City vermoord.

lees verder…

Voorzitter van het NDFP-Vredespanel
Fidel Agcaoili Overleden

Hulde aan zijn vastberaden inzet
voor een rechtvaardige- en duurzame vrede

Fidel AgcaoiliFidel Agcaoili, hoofdonderhandelaar van het vredespanel van het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen, is gisteren 23 juli, in Utrecht onverwacht overleden.

De 75-jarige Agcaoili bekleedde het voorzitterschap van het NDFP-vredespanel. Hij nam op 5 oktober 2016 het roer over van Luis Jalandoni, voordat de tweede ronde van formele gesprekken tussen de NDFP en de regering-Duterte in Oslo, Noorwegen, begon. Hij was een ervaren lid van het vredespanel. In 1992 trad hij aan en lange tijd was hij voorzitter van de NDFP Mensenrechtencommissie.

lees verder…

Nelson Mandela Day:
Mensenrechtenverdedigers hebben uw Steun nodig

Doe mee aan de wereldwijde oproep voor de vrijlating van alle mensenrechtenverdedigers.

Amsterdam, 18 juli 2020

Nelson Mandela dagVandaag start CIVICUS ter herdenking van de Nelson Mandela Day met de campagne #StandAsMyWitness- waarin wordt opgeroepen tot de onmiddellijke vrijlating van de mensenrechtenverdedigers wereldwijd. CIVICUS is een wereldwijde alliantie van maatschappelijke organisaties en activisten die zich inzetten voor het versterken van burgeracties en het maatschappelijk middenveld over de hele wereld.

lees verder…

Mensenrechtenschendingen en Destructie van het Milieu in de Filippijnen

een aangrijpend verhaal…

door Saskia Harkema

Op de 43e zitting van de Mensenrechtenvergadering van de Verenigde Naties in maart 2020 ontmoette David Boyd, speciaal VN-verslaggever voor mensenrechten en milieu, Clarisa Ramos – echtgenote van wijlen Benjamin Ramos – van de "Paghida-et sa Kauswagan" Development Group (PDG) van de Filippijnen.

lees verder…

KARAPATAN 1e Kwartaalmonitor 2020

Eerste kwartaalmonitor 2020 over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen is nu online beschikbaar

Amsterdam, 7 juli 2020

We kregen bericht van Karapatan dat hun publicatie over de periode van januari tot april 2020 nu beschikbaar is. Uiteraard geven wij gehoor aan hun oproep om het rapport binnen ons netwerk te verspreiden. Bij deze aan u doorgestuurd.

lees verder…

Groot Alarm over de Antiterrorismewet

Slachtoffers van mensenrechtenschendingen
dringen aan op internationale verantwoording
en vallen het doorvoeren van de antiterrorismewet aan

EcuVoice, virtuele persconferentie, 4 juli 2020

In vervolg op het recente rapport van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties over de Filippijnen hebben vertegenwoordigers en slachtoffers van mensenrechtenschendingen met klem aangedrongen op internationale verantwoording door de regering-Duterte over de "voortdurende overtredingen op de burgermaatschappij en de mensenrechten". In lijn hiermee laten zij zich scherp uit over de ondertekening van de Antiterrorismewet. Deze wet is eerder al aangeduid als een zorgwekkende bedreiging van de mensenrechten. Ze maken zich er ernstig bezorgd over dat  draconische maatregelen mogelijk gemaakt onder deze nieuwe wet de schendingen van de mensenrechten door de Filippijnse regering alleen maar zullen verergeren”.

lees verder…

Nederlandse Bijdrage van Rochus Pronk tijdens 44e Zitting van de UNHCR over de Filippijnen

Genève, 30 juni 2020

Op 30 juni 2020 begon de 44e zitting van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties (UNHRC). Op 4 juni bracht de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten Michelle Bachelet de onbewerkte versie van het rapport  (HRC/44/22) over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen uit. Op de 1e bijeenkomst van de 44e zitting was de interactie dialoog gericht op dit rapport over de Filippijnen.

lees verder…

Oproep van 31 VN-experts

Amsterdam, NFS

VN-mensenrechtenexperts hernieuwen de oproep om een onafhankelijk, onpartijdig onderzoek ter plaatse

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van en willen wij jullie informeren  over de verklaring van 31 VN-experts over de Filippijnen.

Deze verklaring is vrijgegeven daags voor de 44e zitting van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. Op die zitting die gehouden wordt op 30 juni 2020 zal naar verwacht de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten, Michelle Bachelet, haar rapport over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen presenteren. De onbewerkte versie van dit rapport kwam op 4 juni 2020 beschikbaar, zie  NFS Nieuwsbericht 5 juni 2020: VN-rapport

lees verder…

VN-rapport: Ernstige Schendingen van de Mensenrechten in de Filippijnen

NFS roept de bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op
om de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten met betrekking tot
de mensenrechtensituatie in de Filippijnen
te steunen!

MagitingMet belangstelling hebben wij kennis genomen van en willen wij jullie informeren  over het 26 pagina's tellende VN-mensenrechtenrapport van de  ‘Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights’ (OHCHR) (rapport HRC / 44/22) van de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten, Michelle Bachelet. Zij  concludeert dat er categorisch ernstige schendingen van de mensenrechten in de Filippijnen  plaatsvinden.

lees verder…

MAGITING: Lied voor de Dappere Gezondheidswerkers

Inzamelingsactie en oproep voor het recht op gezondheid en welzijn voor iedereen

Filippijnse muzikanten nemen liedjes op voor de moedige gezondheidswerkers. Tijdens de Covid-19 pandemie steunen Filippijnse muzikanten in binnen- en buitenland hun collega-muzikanten in nood en gezondheidswerkers in de frontlinie.

Het is een inzamelingsactie in samenwerking met Citizens Disaster Response Center (CDRC). Meer   dan tweehonderd muzikanten houden 40 dagen elke dag LIVE optredens. De actie is niet alleen een inzamelingsactie, maar belangrijker nog een oproep voor het recht op gezondheid en welzijn.

lees verder…

Aanval op de Persvrijheid

Zonder persvrijheid lopen andere vrijheden gevaar

Een dag na de Werelddag voor de Persvrijheid (3 mei) kreeg de belangrijke mediagroep ABS-CBN de eis om met zijn radio- en tv-stations uit de ether te gaan. De uitzendlicentie van 25 jaar liep op 4 mei af. De Filippijnse president Rodrigo Duterte weigerde deze overeenkomst te verlengen.

lees verder…

1 Mei: Gezondheid, Levensonderhoud en Mensenrechten voor iedereen

Een boerenzakdoek als stil protest
TEGEN al het onrecht,
en VOOR het recht van iedereen
op een goed belegde boterham of rijst met bijgerecht.

Beste sympathisanten,

Eerst en vooral hopen we dat u in goede gezondheid bent en we wensen dat dit zo mag blijven. We maken een onwerkelijke tijd door. Het coronavirus heeft een grote invloed op ons dagelijks leven en een enorme impact op de gezondheid en de sociaal economische situatie. De economie krijgt een enorme dreun en een toename van de werkloosheid is onvermijdelijk.

lees verder…

Koninklijke Onderscheiding
voor twee Filippijnse Vrouwen

Mevrouw Cora van Campenhout-Alarcon en mevrouw Cecilia Francisco-Lansang zijn benoemd tot respectievelijk Lid en Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij kregen deze onderscheiding voor hun verdiensten voor de Filippijnse gemeenschap.

Beide dames hebben een lange staat van dienst voor Filippijnse migranten in Nederland. Werden in de begintijd de bijeenkomsten vanuit huis georganiseerd, het groeide uit tot organisaties, zoals onder andere de stichting Bayanihan, Centrum voor Filippijnse Vrouwen in Nederland.

lees verder…

50-ste Viering van de Dag van de Aarde

Gaan voor de zorg om de aarde en elkaar

Deze dag wordt dit keer overschaduwd door het coronavirus. Hoeveel heeft dit te maken met de manier waarop er met de aarde wordt omgegaan?

lees verder…

Repressie als Antwoord
op COVID-19 in de Filippijnen

Bruxelles Philippines, 6 april 2020

Wereldwijd gaat Covid-19 tekeer, en leven mensen onder maatregelen van social distancing. Dat is ook zo op de Filippijnen. Geen ‘jeepneys’ op straat (het traditionele openbaar vervoer), geen huwelijksceremonies, geen erediensten, geen werk voor de landarbeiders.

lees verder…

Heel veel Dank voor uw Gift

Oproep voor Solidariteit om het Virus terug te dringen loopt nog

De oproep voor solidariteit heeft tot nu al € 2850 opgeleverd. Ontroerend mooi! Heel veel dank aan de gulle gevers. Mochten andere mensen zich afvragen of doneren nog kan – ja, het kan nog. Iedere steun is welkom en hard nodig!

lees verder…

Het vergt Solidariteit
om het Virus terug te dringen

Het virus doodt de armen misschien niet,
maar honger en armoede doen dat wel!

De Filippijnse president Duterte legde zowat de helft van de Filippijnse bevolking op om thuis te blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Politie en leger zien erop toe dat mensen zich aan de regels houden. Een ramp voor miljoenen arme gezinnen die hierdoor zonder inkomen zitten en zich niet kunnen beschermen tegen het virus door gebrek aan toegang tot schoon drinkwater, eten en degelijke huisvesting.

lees verder…

Nieuwe Bedreigingen voor Veiligheid Sison

Bied Jose Maria Sison bescherming aan en roep op tot hervatting van de vredesbesprekingen

De Nederlandse politie heeft prof. Sison gewaarschuwd dat ze meldingen van nieuwe bedreigingen voor zijn veiligheid hebben ontvangen en heeft hem geadviseerd voorzorgsmaatregelen te nemen. De Nederlandse autoriteiten hebben geen details verstrekt over de gerapporteerde plot. Wij in de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS) beschouwen deze kwestie met grote bezorgdheid. Prof. Sison woont al meer dan 32 jaar in ballingschap in Nederland en is de belangrijkste politieke raadgever in de vredesbesprekingen in de Filippijnen.

lees verder…

Na 8 Jaar is de Aanklacht
tegen Zara Alvarez eindelijk Verworpen

Zara aan alle Politieke Gevangenen:
"Ik blijf achter jullie staan op jullie Reis naar de Vrijheid”

ZaraOp 30 oktober 2012 rond 18 uur werd Zara Alvarez gearresteerd. Zara zei: Ik werd aangeklaagd als een gewone crimineel, hoewel ik een politiek gevangene ben en ik word vervolgd vanwege mijn politieke overtuiging en met name vanwege mijn inzet voor de mensenrechten. Zo ben ik zelf slachtoffer geworden van de zaak die mij zo zeer ter harte gaat.

lees verder…

Speciale VN-rapporteur Boyd ontmoet Milieuactivisten

Persbericht
Geneve, 4 maart 2020

Na zijn verslag op de 43e zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève, ontmoette de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten en milieu David Boyd de Filippijnse milieuactivisten Clemente Bautista van Kalikasan People's Network for the Environment, Clarissa Ramos van de Groep voor Vrede en Ontwikkeling (PDG) ), en de inheemse leider en Bayan Muna partylist vertegenwoordiger Eufemia Cullamat.

lees verder…

Mogelijkheid om Felipe Levy Gelle te ontmoeten

Uitnodiging

Van eind februari tot eind maart is Felipe Levy Gelle in België. Ons is de mogelijkheid geboden hem te ontmoeten op 25-28 februari of 11-13 maart. De heer Gelle werkte veel samen met de advocaat Benjamin Ramos, een mensenrechtenadvocaat in de Filippijnen, die op 6 november 2018 werd vermoord in Kabankalan City, Zuid-Filippijnen. Ben was 56 jaar oud. Felipe Levy Gelle is zelf ook slachtoffer van mensenrechtenschendingen.

lees verder…

ENOUGH ALREADY

Netwerk van rechtenverdedigers dient rapporten in bij UN High Commissioner on Human Rights

Persbericht, 31 januari 2020

Enough alreadyTenminste zestien op geloof gebaseerde- en rechtenorganisaties onder de Oecumenische Stem voor Mensenrechten en Vrede in de Filippijnen (EcuVoice) hebben rapporten ingediend over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen, in reactie op de oproep hiertoe van Michelle Bachelet, de VN Hoge Commissaris van het Bureau voor de Mensenrechten. Dit is in overeenstemming met de door IJsland begeleide resolutie over de Filippijnen die in juli 2019 door de VN-Mensenrechtenraad is aangenomen.

lees verder…

Dag van de Bedreigde Advocaat

Als advocaat moet je de vrijheid hebben om voor ieder individu en iedere beroepsgroep zijn of haar rechten te bepleiten.

Bedreigde AdvocaatVrijdag 24 januari 2020 is de jaarlijkse “Dag van de bedreigde advocaat”. Dit jaar bestaat Stichting Dag van de Bedreigde Advocaat tien jaar, en het is dan ook de tiende keer dat de dag in Nederland  wordt georganiseerd. Dit jaar staat deze dag in het teken van advocaten uit Pakistan die vanwege hun legitieme werkzaamheden in de problemen komen.

lees verder…