Herdenking Willem Geertman

Oproep tot financiële steun aan het J4WGC programma 2017/2018 en tot ondertekening van de petitie ‘Bescherm de Natuurbeschermer’

(J4WGC: 'Justice for Willem Geertman Campagne’)

Amsterdam, 2 juli 2017

de kaars die sinds 2012 brandend wordt gehouden, op de plaats van de moord op Willem en ter nagedachtenis aan Willem en alle andere slachtoffers van mensenrechtenschendingen…

Morgen, 3 juli 2017, is het 5 jaar geleden dat Willem Geertman in de Filippijnen werd vermoord.

Zaterdag 17 juni hebben wij hem in een bijeenkomst herdacht. Belangrijk onderdeel van deze bijeenkomst was de vertoning van de documentaire ‘War on Minerals’ samengesteld door Jacco Groen. In deze film wordt nog eens duidelijk hoe groot het verband is tussen de vele moorden op (milieu-)activisten en de winning van grondstoffen door grote bedrijven. Stuitend is, dat ook Nederlandse bedrijven en banken hierin geen schone handen hebben.

Willem nam het op voor de armen. Hij verdedigde hun recht op grond. Zo verzette hij zich tegen ontwikkelingsprojecten zoals mijnbouw, bosbouw of export zones als daardoor het leefgebied van de bevolking werd bedreigd. Door zijn inzet tegen de belangen van de gevestigde orde is het zeer waarschijnlijk dat hij vanwege zijn werk is vermoord.

Na de film kon men discussiëren over de film en vragen stellen aan enkele forumleden. Het forum bestond uit Aurora Santiago (de partner van Willem Geertman), Cecilia Castro Ruiz (mensenrechtenadvocaat bij Karapatan) en Femke Wijdekop (mensenrechtenspecialist bij IUCN NL).

Net als de vele andere moorden is de dood van Willem Geertman nog steeds niet opgehelderd. Vijf jaar na dato blijft de zaak nog opopgelost. De daders zijn nog steeds niet berecht en het is onduidelijk wie de mogelijke opdrachtgever(s) waren of was.

Justice for Willem Geertman Campaign

De projecten die Willem Geertman in de Filippijnen heeft opgestart en begeleid en waardoor hij door een grote groep mensen nog steeds op handen wordt gedragen, worden doorgezet. Om recht te doen aan Willem’s werk en dat van alle andere slachtoffers van mensenrechtenschendingen is in 2012 de 'Justice for Willem Geertman Campagne’ (J4WGC) opgestart. Bij de campagne zijn mensenrechtenadvocaten, milieudeskundigen, religieuzen, arbeiders, boeren, landelijke armen, inheemse mensen e.a., aangesloten om gezamenlijk op te komen voor gerechtigheid voor alle slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Hun inspanningen zijn erop gericht om de burger bekend te maken met hun rechten en roepen de regering op tot het beëindigen van de cultuur van straffeloosheid.

Programma J4WGC voor 2017-2018

Het programma voor 2017/2018 van de J4WGC bestaat uit het opleiden en informeren van de brede massa van armen over hun rechten in het algemeen, milieubeschermingwetgeving, de effecten van destructieve ontwikkelingsprojecten, de oorzaken van de opwarming van de aarde, en het recht op agrarische landhervorming, land voor inheemse volkeren, gezondheidszorg en sociale diensten.

Oproep tot steun aan de ‘J4WGC campagne' en ondertekening van de petitie ‘Bescherm de Natuurbeschermer’:

Financiële steun voor het programma van de J4WGC

Graag willen wij als vrienden van de NFS het werk van de J4WGC ondersteunen! Daarom roepen wij ter gelegenheid van dit vijfde jaar na zijn dood u op om het bovengenoemde programma een financiële en morele impuls te geven. Als u een financiële bijdrage wilt geven, dan kan dat op NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS te Leiden, o.v.v. ‘J4WGC’ programma 2017-2018. Benodigd is 5.000 euro. Er is inmiddels al 500,00 euro opgehaald. Wellicht kunt u deze oproep tevens faciliteren naar andere gulle gevers (financiers).

Bescherm de Natuurbeschermer

We doen tevens een oproep aan u de petitie ‘Bescherm de Natuurbeschermer’ te ondertekenen op http://www.beschermdenatuurbeschermer.nl/. Net als Willem zijn in landen als Colombia en de Filippijnen mensen steeds vaker slachtoffer als zij hun leefomgeving proberen te beschermen tegen grootschalige landbouw, mijnbouw of andere bedreigingen. Benodigd zijn 30.000 handtekeningen. Er zijn inmiddels 18.440 handtekeningen binnen. Graag ons informeren over uw ondertekening op nfs@enefes.demon.nl

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!