Fr. FAUSTO Tentorio

Priester van de landlozen, arme inheemse volken en boeren

"Doe uw mond open ten bate van de stommen,
 ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen:
 open uw mond, oordeel rechtvaardig,
 verschaf de verdrukten en nooddruftigen recht."
                                                                 Spreuken 31: 8 en 9

Fr. Fausto "Pops" Tentorio, PIME, 59, jaar oud, werd geboren 7 januari 1952. Hij was een Italiaanse missionaris van het Pauselijk Instituut voor buitenlandse missie (PIME).

Fr. Pops, zoals hij liefkozend  genoemd werd, leefde 33 jaar in de Zuidelijke Filippijnen; meer dan de helft van zijn leven als missionaris voor de inheemse volken.

Hij werd in 1980 aangesteld in de Zamboanga, en in 1983 in Arakan. Sedert die tijd heeft hij alfabetiseringscursussen, en gezondheidsprogramma's opgezet voor de inheemse bevolkingsgroepen en boeren in North Cotobato. Hij initieerde gezondheidsprogramma's onder auspiciën van het Inheemse Centrum voor Ontwikkeling (TFDCI).

Hij leefde plichtsgetrouw en hartstochtelijk het geloof van de kerk om de armen en behoeftigen te dienen en verwierf de liefde van honderden inheemsen en boeren die hij heeft gediend door de diverse programma's en taken die hij geïnitieerd heeft.

Zo zijn er 3000 inheemse- en boeren studenten die profiteren van zijn onderwijsprogramma's en studiebeurzen.

Hij stond aan het hoofd van 80 dagopvanginstellingen in Arakan, Tulunan, Antipas, Makilala, Mlang, alle gemeenten in North Catobato met inheemse populaties. Hij ondersteunde ook 10 Ata-Manabo scholen in Talarin-gad Davao Del Norte.

Fr. Pops was zeer geliefd bij de boeren en inheemsen vanwege zijn oprechte en ongeveinsde solidariteit met hun zaak. Als buitenlandse missionaris leerde hij moeizaam Visayan, de streektaal, om zo hechtere banden te krijgen met de bevolking.


"Begraaf me op de hoge berg, Oh bella ciao, bella ciao, bella cia ciao.
Begraaf me op de hoge berg, en laat de bloemen mijn graf markeren."

Zijn  eenvoudig en open karakter maakte hem betrouwbaar voor veel van zijn collega's onder de inheemse bevolking en de boeren.

Fr. Pops leerde door de jaren heen dat geen enkel aantal karbouwen en ploegen een einde kunnen maken aan de door armoede getekende levensomstandigheden van de boeren en inheemse bevolkingsgroepen, die hij gezworen had te zullen dienen.

Fr. Pops geloofde dat enkel door het ondersteunen van de eis tot sociale gerechtigheid, dat is de eis van de boeren om land en werkelijke landhervormingen, en het respecteren van de inheemse cultuur en het recht op zelfbeschikking, een belangrijke bijdrage van hem en van de kerk geleverd zou kunnen worden  aan de strijd en aan het beëindigen van de onderdrukking.

Fr. Pops was bestuurslid van de plattelandsmissionarissen van de Filippijnen - Zuid Mindanao en van de stichting Interreligieuze diensten Mindanao en medeoprichter van de  Vereniging voor de rechten van kinderen in Zuidoost Azië (ARCSEA).

Hij ondersteunde de oprichting van de Progressieve Boeren Organisatie “APPO” en de Organisaties van Boeren en Inheemsen “TDCULPA/TINANANON-KULAMANON LUNIAD-NONG PANAGHIUS”.  

In 2003 ontsnapte Fr. Pops ter nauwernood aan de dood bij een aanval van de burgerwachtgroep ALAMARA-BAGANI, een paramilitaire groepering die was gevormd om vermeende leden en leiders van progressieve organisaties te elimineren.

Hij was de landgenoot van de Italiaanse priester en martelaar Fr. Tullio Favali, PIME, die vermoord werd door Edilberto Manero in 1985 tijdens een politieoptreden tegen vermeende communisten en aanhangers van progressieve groepen onder de dictatuur van Marcos.

"Als God het offer van mijn leven aanneemt, moge dan mijn dood de vrijheid van mijn volk dienen... Een bisschop zal sterven, maar de kerk van God, dat is het volk, zal nooit vergaan." Bisschop Oscar Romero van El Salvador, in een interview enkele weken voor hij werd vermoord.

Fr. Pops is de eerste Rooms Katholieke priester die vermoord is onder het Aquino bewind,
hij is het 51ste slachtoffer van het Anti-oproerplan van de regering Aquino OPLAN BAYANIHAN.

 

Wat kunnen we doen

  • Ondersteun de door de kerk geleide beweging 'Justice for Fr. Fausto Tentorio, PIME
  • Draag missen en gebeden op voor Fr. Pops in uw eigen parochies, gemeenten, gemeenschappen, etc.
  • Geef uitdrukking aan uw rouw en roep om gerechtigheid door het luiden van kerkklokken, branden van kaarsen, bidstonden, en andere activiteiten en blijf hameren bij het Aquinobewind op de roep om gerechtigheid en het beëindigen van de straffeloosheid.
  • Schrijf The Aquino government, The Armed Forces of the Philipines (AFP), The National Police (PNP) en eis gerechtigheid voor de dood van Fr. Pops en andere slachtoffers van Extra Judicial Killings (EJK)
 

STOP THE KILLINGS OF CHURCHLEADERS AND OTHER PEOPLES LEADERS! END IMPUNITY!