Verklaring van Betrokken Filippino’s

van verschillende Religies en Politieke Richtingen

demo Manilla

Manilla, 12 juni 2017

Nee tegen Terrorisme!
Hef Staat van Beleg op!
Stop Luchtaanvallen op Gemeenschappen!
Stop Buitengerechtelijke Moorden!
Verdedig Mensenrechten!
Ga door met Vredesbesprekingen!

Op 12 juni, Onafhankelijkheidsdag, komen wij, betrokken Filippino’s van verschillende religies en politieke richtingen samen op een dag van gebed en actie om de oproep voor vrede en respect voor mensenrechten in een tijd van steeds meer terrorisme, militaire regelgeving en straffeloosheid die de natie dreigen te verscheuren, te hernieuwen.

Wij betuigen ons medeleven en solidariteit met de slachtoffers van de belegering van Marawi. Wij veroordelen de opzettelijke terreurdaden van de door IS geïnspireerde Maute en Abu Sayyaf groeperingen. Wij roepen alle mensen op om hulp te bieden aan de duizenden ontheemden in Lanao del Sur en nabijgelegen gebieden.

Tevens komen wij bijeen om onze afkeer tegen de staat van beleg in Mindanao en mogelijk andere delen van het land te tonen. Wij roepen op tot het beëindigen van de luchtaanvallen op Marawi en andere conflictgebieden.

Zoals de dictatuur van Marcos heeft laten zien, is een staat van beleg geen antwoord op de complexe problemen van Mindanao. Een bewind dat de Filippijnse mensenrechten inruilt voor vage, steeds veranderende wet- en regelgevingen, gooit slechts olie op het vuur van gewapende rebellen en doet geen pogingen om de oorzaken van het conflict aan te pakken. Een staat van beleg zal de rechtshandhavers en door de overheid gesteunde burgerwachten en paramilitaire groepen verder versterken om nog meer buitengerechtelijke moorden te plegen en burgerlijke en politieke rechten te beperken.

In het afgelopen jaar zijn in het hele land de gruweldaden toegenomen. De Filippino’s hebben gelijk als ze protesteren tegen de duizenden moorden in de drugsoorlog, tegen het buitengerechtelijk vermoorden van mogelijke rebellen, gewone boeren, inheemse mensen en het Morovolk in de anti-oproer oorlog. Het zijn de armen die de dupe van deze oorlogen zijn. Het zijn de armen die gedood worden. Het zijn hun rechten die worden geschonden. Het zijn hun gemeenschappen die blootgesteld worden aan bombardementen en misbruiken tijdens militaire en politionele acties.

Terwijl de armen lijden, blijven de drugsbaronnen, de landpikkers, de grote mijnbouwbedrijven en hun beschermers in de regering wegkomen met hun misdaden.

Tevens stellen wij ons samen op tegen de gevaren van de herinvoering van de doodstraf en het verlagen van de leeftijd van strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Gezien de zwakke punten en mislukkingen van ons rechtssysteem zullen dergelijke maatregelen waarschijnlijk de armen, zwakken en machtelozen nog meer duperen.

Drugsmisbruik, criminaliteit, maatschappelijke onrust en opstand zijn slechts symptomen van diep gewortelde historische problemen die men niet oplost met oorlogen tegen de armen of het invoeren van de staat van beleg. Wij moeten ons richten op de oorzaken van de problemen - de enorme armoede, maatschappelijk onrecht, corruptie en het mislukken van de handhaving van nationale soevereiniteit en echte onafhankelijkheid.

In dit licht roepen wij ook op tot het doorgaan met de vredesbesprekingen tussen de regering en het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen (NDFP), het Moro Islamitisch Bevrijdingsfront (MILF) en het Moro Nationaal Bevrijdingsfront (MNLF). Alleen door van beide kanten de wortels van de gewapende conflicten te benaderen kunnen alle partijen hopen op het bereiken van een rechtvaardige en duurzame vrede voor al onze mensen.

Wij zullen doorgaan met via allerlei wegen deze op gerechtigheid en volledig respect voor mensenrechten gebaseerde vrede te bereiken. Wij hopen en bidden dat president Duterte en alle leden van de regering zullen luisteren en veranderen.

Ga voor een verklaring van Karapatan naar:
http://www.karapatan.org/