Een Jaar Na Dato - Herinnering aan Haiyan

De mensen zijn u zeer dankbaar voor uw steun
zij voelen zich niet vergeten

Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging - Persbericht
Amsterdam, 5 november 2014

Een van de zwaarste stormen ooit op aarde heeft vorig jaar op 8 november de Filippijnen getroffen. Het is niet voor te stellen, wat de betrokken mensen moesten en velen van hen een jaar na dato nog steeds moeten doormaken: het verlies van dierbaren, verlies van huis en haard, geen inkomsten....

Het enige dat wij konden doen, deden we: de slachtoffers steunen en niet vergeten! Nederland kwam massaal in actie. De actieopbrengst van de samenwerkende hulporganisaties (SHO) was ruim 36 miljoen euro. De NFS haalde samen met enkele Migrantenorganisaties 10.000 euro op.

De SHO-deelnemers richtten zich eerst op de noodhulpfase waarin levensreddende hulp nodig was – zoals het uitdelen van voedsel, schoon drinkwater en medische zorg. Verder werden via geld van de SHO tot 1 november 2014 meer dan 125.000 mensen geholpen aan (tijdelijk) onderdak.

De hulporganisaties uiten hun zorgen over de moeizame overgang naar duurzame huizenbouw, door o.a. schaarste aan bouwmaterialen en mankracht, bureaucratie en nieuwe overheidsregels rond ‘no build’ zones (huizen moeten voortaan minimaal 40 meter van de kust gebouwd worden).

Het bedrag van de Migrantenorganisaties en de NFS droeg voor 10% bij in de kosten van enkele noodhulpacties in november, januari en februari aan 6.000 families door respectievelijk KARAPATAN (mensenrechtenorganisatie), BALSA (koepel van samenwerkende organisaties) en CDRC (netwerk rond rampenbeheer).

Deze bijdragen hebben meegeholpen aan het lenigen van de eerste dringende behoeften van vele overlevenden. Bij de noodhulpacties werden families geholpen aan eten, slaapmat, muskietennet, medicijnen, enig bouwmateriaal voor het herstellen van woningen en zaaizaadpakketten.

Er moet nog veel gebeuren. De onderzoeksgroep IBON meldt dat ondanks de aanzienlijke middelen van internationale, nationale en lokale bronnen de herstel-inspanningen door de overheid traag zijn. Dit maakt zij op uit rapporten van het presidentieel kantoor voor revalidatie en herstel (OPARR).

Zo blijkt uit OPARR bronnen dat slachtoffers nog steeds noodhulp nodig hebben en dat er nauwelijks een begin is gemaakt met herstelwerkzaamheden. De door de overheid gestelde plannen voor herstel en wederopbouw zijn volgens de gegevens van eind september nog verre van uitgevoerd.

De meeste slachtoffers leven in onstabiele omstandigheden met weinig middelen van bestaan. Van de 1,5 miljoen getroffen families hebben slechts 215.471 families geprofiteerd van het programma tot herstel van de middelen van bestaan, zoals bijvoorbeeld vissersboten, landbouwwerktuigen of vee.

Miljoenen slachtoffers die vóór Haiyan al onder kwetsbare omstandigheden leefden, blijken nog steeds nauwelijks overlevingskansen te hebben. Als er geen ontwikkelingsplan voor de gemeenschap komt, blijven ze leven in de erbarmelijke of verslechterde omstandigheden van voor de storm.

Onze partners bedanken ons hartelijk voor ons meeleven en financiële steun. Zij voelen zich niet vergeten. Door onze hulp beseffen zij, dat ze er niet alleen voor staan, maar weten ze zich gesteund door de internationale gemeenschap die meeleeft en hen hoop geeft op een betere toekomst.

Als u de slachtoffers een jaar na dato nog wilt steunen, bent u daarvoor van harte uitgenodigd. Ons rekeningnummer staat open voor benodigdheden voor economisch herstel: landbouwmaterialen / vissersboten; voor kinderen: scholen en voeding; en voor een permanent onderkomen: bouwmaterialen.

De NFS partnerorganisaties werken continue samen met de lokale structuren om de weerbaarheid van de bevolking te herstellen. Het zijn deze structuren die blijven. Door te investeren in de lokale sociale structuur gaan noodhulp, structurele hulp en preventie hand in hand.

IEDER BEDRAG IS WELKOM!

NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS te Leiden o.v.v. ‘Gift Haiyan rampenfonds’

HARTELIJK DANK!

Bronnen:
- Slow government response in Yolanda affected areas glaring - ibon.org
- Tacloban one year after typhoon Haiyan - theguardian.com
- Komend jaar extra focus op huizenbouw - samenwerkendehulporganisaties.nl