2019

Aankondiging Toneelstuk Tao Po

“Tao Po” is een toneelstuk waarin Mae Paner, alias Juana Change acteert. Mae vertolkt vier personages middels krachtige monologen over de buitengerechtelijke moorden in de Filippijnen.

Tao PoElke voorstelling bevat interactie tussen publiek, familieleden van de slachtoffers en mensenrechtenactivisten uit de Filippijnen.

Taal: Filippijns gesproken en projectie in het Engels.

De voorstelling in Nederland vindt plaats:

5 oktober 2019, 19:00 tot 21:30 uur
CREA THEATERZAAL
Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam

Toegangsprijs: €10.

Er zijn solidariteitskaarten te koop van €15 / €20 als steun voor diegenen die zich de toegangsprijs niet kunnen veroorloven. We zorgen dat er ook plaats is voor mensen die om financiële redenen anders niet aanwezig zouden kunnen zijn.

De opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede aan de productie en het mensenrechtencampagnefonds van Linangan, MIGRANTE-EUROPE en Rise Up.

Hartelijk dank voor de ontvangen steun!

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging wil iedereen die een gift heeft gedaan voor dit Europese project van harte bedanken.  Andere lezers van ons nieuwsbericht willen wij oproepen om ook een gift te overwegen. Iedere steun is nog steeds hard nodig.

Van de International Coalition for Human Rights in the Philippines (ICHRP) vernamen wij dat ze nog niet uit de kosten zijn om de voorstelling in andere landen mogelijk te maken.

Dus bij deze nogmaals de oproep voor uw steun! U kunt uw gift overmaken op NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS, o.v.v. ‘gift voor Rise Up’ 

 

Eenakter ‘Tao Po’ over de Oorlog tegen Drugs

Financiële bijdrage gevraagd om voorstellingen mogelijk te maken

Van de oorlog tegen de drugs in de Filippijnen is wellicht ieder op de hoogte. Een nachtmerrie voor velen, voornamelijk mensen uit de arme gemeenschappen.

Om de aandacht te vestigen op deze vreselijke nachtmerrie zal de eenakter Tao Po (samenwerken aan gerechtigheid) worden gespeeld in verschillende delen van Europa.

De voorstelling in Nederland vindt plaats op 5 oktober 2019 van 19:00 tot 21:30 in CREA THEATERZAAL, Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam.

De eenakter wordt gespeeld door mevrouw Mae Paner, kunstenaar en politiek activist.

De productie met Engelse ondertiteling duurt iets meer dan een uur. Daarna is er een dialoog met het publiek en twee nabestaanden van de slachtoffers (Rise Up).

‘Het mooiste stuk theater dat ik dit jaar heb gezien’ – Helen Musa van City News Canberra
‘Winnaar van de Palance Awards’ - Prestigieuze literaire wedstrijd in de Filippijnen

Mogen wij in dit verband op uw warme en genereuze steun rekenen en u vragen een gift (is aftrekbaar) te doen voor dit project?

U kunt uw gift overmaken op
NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS, o.v.v. ‘gift voor Rise Up’

Uw gift is van grote morele waarde voor de kunstenaar, de nabestaanden van de slachtoffers en de organisatoren van deze culturele tour door Europa - bij voorbaat dank daar voor!

namens de organisaties:
International Coalition for Human Rights in the Philippines (ICHRP)
Linangan-Willem Geertman Arts and Culture Network
Migrante-Europe


Meer informatie over Tao Po en Rise Up!

Europa Tour –
Samenwerken aan Gerechtigheid

Drie jaar na de anti-illegale drugscampagne van de Filipijnse regering, een ‘oorlog tegen drugs’ genoemd, lijken Filippino’s gevangen te zitten in een nachtmerrie. Mensenrechtenschendingen worden gebagatelliseerd. Deze drie jaren hebben meer dan 27.000 levens geëist (volgens berichten in de media) maar het drugsgebruik en de kleine handel blijven bestaan. Rechtvaardigheid en verantwoording blijven ongrijpbaar; een klimaat van straffeloosheid. De nachtmerrie is nog niet voorbij.

In Rise Up laten veel families van de slachtoffers van zich horen. Ze keren zich tegen de oorlog die gaande is tegen de armen, ondanks de heersende angst en de ontberingen die gepaard gaan met het verlies van hun geliefden en kostwinnaars. Van het bijwonen van psychosociale verwerking om te genezen van hun trauma tot het indienen van beschuldigingen tegen geïdentificeerde daders zetten families de stap om zich uit te spreken voor gerechtigheid en vrede.

Tao PoHun stem moet gehoord worden. Ze doen een beroep op ons om mee te reizen – zodat hun verhalen, de echte verhalen, worden verteld, hun hoop wordt gedeeld en aan hun rechtmatige eisen wordt voldaan. Ze komen met de voorstelling Tao Po. Dit is een eenakter waarin 4 karakters worden gespeeld: een nabestaande, een fotograaf, een politieagent en een meisje dat eer betoont aan de slachtoffers. Bij de dialoog tijdens de nabespreking zijn twee nabestaanden (Rise Up) van slachtoffers en twee stafleden van Rise Up aanwezig.

De aftrap van de voorstelling is in september 2019 te Geneve ten tijde van de 42ste  algemene sessie van de VN Mensenrechtenraad (UNHRC). Op 7 juni 2019 hebben VN-Mensenrechtendeskundigen de Verenigde Naties opgeroepen om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de mensenrechtenschendingen in de Filippijnen. Met de voorstelling wil men de oproep kracht bij zetten bij de VN deskundigen, parlementsleden, kerkmensen en Filipijnse migranten.

Na Zwitserland zal de voorstelling vertoond worden in Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland (en een bezoek aan België).

Met de voorstellingen Tao Po wil men het verhaal en de dialoog in een creatief platform plaatsen om de geest te bereiken en het hart te openen. Hun krachtige stem zal het middelpunt gaan vormen van de campagne voor het beëindigen van de straffeloosheid. Men wil de mensenrechtenraad, parlementsleden, kerkmensen, burgers van Europa en Filipijnse migranten er toe bewegen om actief stappen te zetten om de straffeloosheid te stoppen en de weg te bewandelen naar een vreedzame samenleving.

In de Filippijnen worden de reiskosten van de deelnemers aan de tour naar Europa gefinancierd. Van organisaties en particulieren in Europa wordt een financiële bijdrage gevraagd voor het bekostigen van de reis- en verblijfkosten en andere kosten in Europa en voor overleg in IJsland over de mensenrechten.


Gabriela-lid Maria Miradel Torres eindelijk vrijgelaten

Maandag 22 juli 2019 was de vrijspraak van Gabriela-lid Maria Miradel Torres van de vervalste beschuldigingen van moord.

Miradel was op 20 juni 2014, het moment van haar arrestatie, vier maanden zwanger. Na vijf lange jaren achter de tralies in Camp Bagong Diwa te hebben geleefd, werd Miradel eindelijk herenigd met haar inmiddels bijna 5 jaar oude zoon Payter. De 5 jaren gevangenisstraf van Miradel waren 5 jaren onrecht en 5 jaren onvervangbare tijd gescheiden van haar familie.

Maria Miradel Torres verlaat Camp Bagong Diwa
(foto van Jose Mari Callueng / Karapatan)
Maria Miradel verlaat gevangenis

Het was een zwaarbevochten gevecht voor waarheid en gerechtigheid. Terwijl de vrijlating van Miradel wordt gevierd, is de strijd voor de vrijlating van politieke gevangenen nog lang niet voorbij. Volgens de gegevens van Karapatan zijn er momenteel 545 politieke gevangenen van wie 65 vrouwen die strafrechtelijk worden vervolgd wegens valse beschuldigingen.

GABRIËLA is een verbond van Filippijnse vrouwenorganisaties.  Zij leggen de nadruk op de primaire eis van de meerderheid van de Filippijnse vrouwen tegen huislijk geweld, om fatsoenlijk werk, hogere lonen en het recht op gezondheid. De naam van de koepel werd gekozen naar de naam van Gabriela Silang, een verzetsstrijdster tegen de Spaanse kolonisators.

Meer informatie:

https://kodao.org/miradel-walks-free-unites-with-son-she-gave-birth-to-under-detention/
http://www.nefiso.nl/blog/files/3619e242034fe618b5847da33d256f18-57.html
https://www.bulatlat.com/2014/06/26/military-arrests-another-pregnant-woman-it-accuses-of-being-an-npa-guerilla/


7 jaar na de moord op Willem Geertman eindelijk
een “eerste overwinning”

Strijd voor Gerechtigheid gaat door,
Leiders moeten Verantwoordelijk worden Gesteld

Tijdens de herdenking van de zevende jaardag na de moord op de Nederlandse lekenmissionaris Willem Geertman zei de mensenrechtengroep Hustisya (Victims United for Justice) dat de strijd voor gerechtigheid doorgaat zolang de beramers op vrije voeten zijn.

De groep toonde zich verheugd over de veroordeling van een verdachte voor de moord op Geertman op 1 juli, twee dagen voordat familie en vrienden zijn dood herdachten. Geertman werd doodgeschoten nabij het kantoor van Alay Bayan Inc, een non-gouvernementele organisatie waarvan hij directeur was.

lees verder…

41e Sessie van de Mensenrechtenraad

Openingsverklaring door de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties Michelle Bachelet

24 juni 2019

Hooggeachte President van de Mensenrechtenraad e.a.,

“Mijn Dienst volgt de mensenrechtensituatie in de Filippijnen op de voet. Het enorm hoge aantal doden - en aanhoudende meldingen van buitengerechtelijke moorden - in de context van campagnes tegen drugsgebruik gaan maar door. Zelfs het officieel bevestigde aantal van 5425 doden zou voor elk land een zaak van de grootste zorg moeten zijn. Ik juich de recente verklaring van de Speciale Rapporteurs toe, waarin de Raad wordt opgeroepen tot actie. Er zou van overheidswege ook uitgebreide en transparante informatie moeten komen rondom de doden en onderzoeken moeten worden gedaan naar beschuldigingen van overtredingen. Deze zouden valse beschuldigingen kunnen wegnemen en het vertrouwen in de overheid helpen terug te winnen.

lees verder…

Oproep aan VN-Mensenrechtenraad

VN-mensenrechtendeskundigen pleiten voor Onafhankelijk Onderzoek naar Schendingen in de Filippijnen

GENEVE (7 juni 2019) - VN-mensenrechtendeskundigen hebben de Verenigde Naties opgeroepen om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar mensenrechtenschendingen in de Filippijnen. Zij verwijzen daarbij naar een scherpe verslechtering van de situatie van mensenrechten in het hele land, zoals de voortdurende aanvallen op mensen en instellingen die mensenrechten verdedigen.

lees verder…

Oproep van Amnesty International

Dringende Oproep tot Onmiddelijk en Grondig Onderzoek naar de Recente Aanvallen op Mensenrechtenverdedigers

Beste vrienden,

Wij willen u graag informeren over de verklaring van Amnesty International van 3 mei 2019, die een dringende oproep doet aan de Filippijnse regering om een onmiddelijk en grondig onderzoek te doen naar de recente aanvallen op mensenrechtenverdedigers. In deze verklaring worden talrijke gevallen genoemd, waaronder de moorden op de mensenrechtenverdedigers Bernardo Patigas en Archad Ayao in respectievelijk april en mei 2019. Amnesty International veroordeelt ook de bedreigingen en intimidaties van Karapatan, van de Rural Missionaries of the Philippines, de Ibon Foundation en de National Union of People's Lawyers.

lees verder…

Dag van de Aarde

Bescherm de Biodiversiteit!
Stop met het Vernietigen van het Milieu!

Persbericht CaragaWatch, Filippijnen - 22 april 2019

Dag van de AardeOp deze Dag van de Aarde delen wij graag een bericht met u over een actie in de Caraga regio op het eiland Mindanao. De natuurlijke leefomgeving voor mens, dier en plant wordt daar al jaren aangetast en verder bedreigd.

Caraga is een van de laatste ecologische zones in de Filippijnen met twaalf Kern Biodiversiteit gebieden, geïdentificeerd door het Department of Environment and Natural Resources (DENR). Deze gebieden worden bedreigd en zo ook de meerderheid van de mensen in de regio, omdat het ecosysteem van Caraga in grote mate nog steeds wordt vernietigd door grootschalige mijnbouw, conversie van landgebruik en houtkap.

lees verder…