2020

KARAPATAN 1e Kwartaalmonitor 2020

Eerste kwartaalmonitor 2020 over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen is nu online beschikbaar

lockdownAmsterdam, 7 juli 2020

We kregen bericht van Karapatan dat hun publicatie over de periode van januari tot april 2020 nu beschikbaar is. Uiteraard geven wij gehoor aan hun oproep om het rapport binnen ons netwerk te verspreiden. Bij deze aan u doorgestuurd.

Aandachtsgebieden in het rapport zijn de beoordeling van Karapatan van de militaristische reactie van de regering op de COVID-19-pandemie en schendingen van de mensenrechten onder de lockdowns, de implicaties van de recent ondertekende antiterrorismewet, de situatie van de politieke gevangenen tijdens de pandemie, toename van aanvallen op de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, en andere schendingen van de mensenrechten die van januari tot april 2020 zijn gedocumenteerd.

Het rapport is nu beschikbaar om te downloaden op de website van Karapatan. Ga daarvoor naar https://www.karapatan.org/Karapatan-Monitor-Jan-Apr2020

Groot Alarm over de Antiterrorismewet

Slachtoffers van mensenrechtenschendingen
dringen aan op internationale verantwoording
en vallen het doorvoeren van de antiterrorismewet aan

EcuVoice, virtuele persconferentie, 4 juli 2020

In vervolg op het recente rapport van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties over de Filippijnen hebben vertegenwoordigers en slachtoffers van mensenrechtenschendingen met klem aangedrongen op internationale verantwoording door de regering-Duterte over de "voortdurende overtredingen op de burgermaatschappij en de mensenrechten". In lijn hiermee laten zij zich scherp uit over de ondertekening van de Antiterrorismewet. Deze wet is eerder al aangeduid als een zorgwekkende bedreiging van de mensenrechten. Ze maken zich er ernstig bezorgd over dat  draconische maatregelen mogelijk gemaakt onder deze nieuwe wet de schendingen van de mensenrechten door de Filippijnse regering alleen maar zullen verergeren”.

Tijdens een virtuele persconferentie onder leiding van de ‘Ecumenical Voice for Human Rights and Peace in the Philippines’ (EcuVoice) vandaag op zaterdag 4 juli, hebben slachtoffers uit verschillende sectoren, zoals vertegenwoordigers van families van drugsoorlogslachtoffers, boeren- en inheemse gemeenschappen, vakbondsleden, zowel als advocaten, op geloof gebaseerde groeperingen, mensenrechtenverdedigers en de politieke oppositie alarm geslagen over de "gevaarlijke implicaties van de antiterrorismewet voor het verslechterende klimaat van straffeloosheid onder president Duterte", zoals uiteengezet in het VN-mensenrechtenrapport..

virtuele persvergadering

"We willen onze oprechte waardering uitspreken voor Michelle Bachelet en allen van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens die de aandacht hebben gevestigd op de benarde situatie van onze families en gemeenschappen,” zei Llore Pasco, moeder van twee slachtoffers van de drugsoorlog, namens ‘Rise Up for Life and for Rights’. Ondanks de oprichting van een zogenaamde interventieraad voor de moorden in de bedrieglijke drugsoorlog van de regering, verklaarde ze, dat met de ondertekening van de antiterrorismewet "we het moeilijk vinden om hoopvol te zijn dat de zaken voor mensenrechten onder deze regering beter zullen worden.”.

Het bureau van gedetineerde senator Leila de Lima zei, dat Duterte door het ondertekenen van de wet “een wapen toevoegt als middel om kritiek en afwijkende meningen jegens hem verder te onderdrukken en het roepen om waarheid en aansprakelijkheid voor de misstanden en onbekwaamheid van zijn regime het zwijgen op te leggen”. Het bureau voegde eraan toe, dat “het een voorschrift is dat rechtstreeks uit het speelboek van de dictator komt”..

Kerkleiders zoals o.a. Bisschop Reuel Marigza (Algemeen Secretaris van de Nationale Kerkenraad in de Filippijnen, veroordeelden ook de antiterrorismewet als “spotternij tegen Gods wil, heiligschennis en een bedreiging van Gods geschenk van menselijke waardigheid. De ondertekening van de wet door  president Duterte toont aan, dat hij niet luistert naar de mensen, vooral niet naar onze Moro zusters en broeders die een beroep op hem deden om een veto tegen de wet uit te spreken..

Terwijl Beverly Longid, vertegenwoordigster van KATRIBU (jongeren- en studentenorganisatie die zich inzet voor de rechten van inheemse volken), ook het VNHRC-rapport en de aanbevelingen verwelkomde, meent zij dat de ondertekening van de antiterrorismewet de inheemse organisaties en gemeenschappen nog meer in gevaar brengt: "Als reactie op ons werk beschuldigt de regering onze leiders openlijk als terroristen of communisme-aanhangers of -sympathisanten. Het leger beschouwt onze gemeenschappen en gebieden als ‘rood’ of ‘rebellengebieden’, ‘communistisch geteisterd’ en ‘NPA-bolwerken’ en onze Lumad-scholen als rebellenscholen. Dit heeft geleid tot de militarisering van onze gebieden en tot talloze schendingen van de burger- en politieke rechten bij moorden, arrestaties en martelingen.”.

Sonny Africa van de Ibon Stichting benadrukte dat "de zorg van de regering-Duterte voor de sociale en economische rechten van de bevolking alleen maar voor de show is en stopt zodra de winst van de enkelen wordt aangetast." Hij verklaarde voorts dat "we ons in de ergste gezondheids- en economische crisis in de geschiedenis van het land bevinden, maar de regering dringt nog steeds aan op grootse infrastructuurprojecten, schuldendienst aan schuldeisers, het subsidiëren van bedrijfswinsten en nu het terroriseren van het volk door middel van deze draconische wet, in plaats van het indammen van de pandemie, de behandeling van COVID-19-patiënten en het geven van noodhulp.”.

“De draconische en verraderlijke antiterrorismewet - die zonder twijfel zal worden gebruikt om hardhandig optreden tegen activisten, mensenrechtenverdedigers en iedereen die gerechtigheid eist in te voeren - legt bloot en onderstreept slechts de enorme holheid van de zogenaamde werkzaamheid van binnenlandse mechanismen en hoe deze de strijd om verantwoordelijkheid na te streven ondermijnen. Meer dan ooit is er dringend behoefte aan een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de gruwelijke misdaden van president Duterte tegen het Filippijnse volk,” beweerden de slachtoffers. ###

Ga voor de virtuele persconferentie op Facebook naar: 
https://www.facebook.com/273728780152/videos/654100191849991/.

Ga voor meer artikelen over reacties op de antiterrorismewet naar:

— Karapatan's reaction to Duterte’s signing of the Anti-Terrorism Act of 2020 into law
https://www.karapatan.org/karapatan+reaction+to+duterte+signing+of+the+anti-terrorism+act.

— 11 arrested in Cabuyao 24 hours after anti-terror bill signed into law
https://www.bulatlat.com/2020/07/04/11-arrested-in-cabuyao-24-hours-after-anti-terror-bill-signed-into-law/.

— The fight is not over | Groups vow to challenge Terror Law
https://www.bulatlat.com/2020/07/04/the-fight-is-not-over-groups-vow-to-challenge-terror-law/.

— DuterteLegacy | 4 years of gross human rights violations, impunity
https://www.bulatlat.com/2020/07/02/dutertelegacy-4-years-of-gross-human-rights-violations-impunity/.

Nederlandse Bijdrage van Rochus Pronk tijdens 44e Zitting van de UNHCR over de Filippijnen

Genève, 30 juni 2020

Op 30 juni 2020 begon de 44e zitting van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties (UNHRC). Op 4 juni bracht de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten Michelle Bachelet de onbewerkte versie van het rapport  (HRC/44/22) over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen uit. Op de 1e bijeenkomst van de 44e zitting was de interactie dialoog gericht op dit rapport over de Filippijnen.

lees verder…

Oproep van 31 VN-experts

Amsterdam, NFS

VN-mensenrechtenexperts hernieuwen de oproep om een onafhankelijk, onpartijdig onderzoek ter plaatse

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van en willen wij jullie informeren  over de verklaring van 31 VN-experts over de Filippijnen.

Deze verklaring is vrijgegeven daags voor de 44e zitting van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. Op die zitting die gehouden wordt op 30 juni 2020 zal naar verwacht de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten, Michelle Bachelet, haar rapport over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen presenteren. De onbewerkte versie van dit rapport kwam op 4 juni 2020 beschikbaar, zie  NFS Nieuwsbericht 5 juni 2020: VN-rapport

lees verder…

VN-rapport: Ernstige Schendingen van de Mensenrechten in de Filippijnen

NFS roept de bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op
om de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten met betrekking tot
de mensenrechtensituatie in de Filippijnen
te steunen!

MagitingMet belangstelling hebben wij kennis genomen van en willen wij jullie informeren  over het 26 pagina's tellende VN-mensenrechtenrapport van de  ‘Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights’ (OHCHR) (rapport HRC / 44/22) van de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten, Michelle Bachelet. Zij  concludeert dat er categorisch ernstige schendingen van de mensenrechten in de Filippijnen  plaatsvinden.

lees verder…

MAGITING: Lied voor de Dappere Gezondheidswerkers

Inzamelingsactie en oproep voor het recht op gezondheid en welzijn voor iedereen

Filippijnse muzikanten nemen liedjes op voor de moedige gezondheidswerkers. Tijdens de Covid-19 pandemie steunen Filippijnse muzikanten in binnen- en buitenland hun collega-muzikanten in nood en gezondheidswerkers in de frontlinie.

Het is een inzamelingsactie in samenwerking met Citizens Disaster Response Center (CDRC). Meer   dan tweehonderd muzikanten houden 40 dagen elke dag LIVE optredens. De actie is niet alleen een inzamelingsactie, maar belangrijker nog een oproep voor het recht op gezondheid en welzijn.

lees verder…

Aanval op de Persvrijheid

Zonder persvrijheid lopen andere vrijheden gevaar

1 meiEen dag na de Werelddag voor de Persvrijheid (3 mei) kreeg de belangrijke mediagroep ABS-CBN de eis om met zijn radio- en tv-stations uit de ether te gaan. De uitzendlicentie van 25 jaar liep op 4 mei af. De Filippijnse president Rodrigo Duterte weigerde deze overeenkomst te verlengen.

lees verder…

1 Mei: Gezondheid, Levensonderhoud en Mensenrechten voor iedereen

Een boerenzakdoek als stil protest
TEGEN al het onrecht,
en VOOR het recht van iedereen
op een goed belegde boterham of rijst met bijgerecht.

Beste sympathisanten,

Eerst en vooral hopen we dat u in goede gezondheid bent en we wensen dat dit zo mag blijven. We maken een onwerkelijke tijd door. Het coronavirus heeft een grote invloed op ons dagelijks leven en een enorme impact op de gezondheid en de sociaal economische situatie. De economie krijgt een enorme dreun en een toename van de werkloosheid is onvermijdelijk.

lees verder…

Koninklijke Onderscheiding
voor twee Filippijnse Vrouwen

Mevrouw Cora van Campenhout-Alarcon en mevrouw Cecilia Francisco-Lansang zijn benoemd tot respectievelijk Lid en Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij kregen deze onderscheiding voor hun verdiensten voor de Filippijnse gemeenschap.

Beide dames hebben een lange staat van dienst voor Filippijnse migranten in Nederland. Werden in de begintijd de bijeenkomsten vanuit huis georganiseerd, het groeide uit tot organisaties, zoals onder andere de stichting Bayanihan, Centrum voor Filippijnse Vrouwen in Nederland.

lees verder…

50-ste Viering van de Dag van de Aarde

Gaan voor de zorg om de aarde en elkaar

Deze dag wordt dit keer overschaduwd door het coronavirus. Hoeveel heeft dit te maken met de manier waarop er met de aarde wordt omgegaan?

lees verder…

Repressie als Antwoord
op COVID-19 in de Filippijnen

Bruxelles Philippines, 6 april 2020

Wereldwijd gaat Covid-19 tekeer, en leven mensen onder maatregelen van social distancing. Dat is ook zo op de Filippijnen. Geen ‘jeepneys’ op straat (het traditionele openbaar vervoer), geen huwelijksceremonies, geen erediensten, geen werk voor de landarbeiders.

lees verder…

Heel veel Dank voor uw Gift

Oproep voor Solidariteit om het Virus terug te dringen loopt nog

De oproep voor solidariteit heeft tot nu al € 2850 opgeleverd. Ontroerend mooi! Heel veel dank aan de gulle gevers. Mochten andere mensen zich afvragen of doneren nog kan – ja, het kan nog. Iedere steun is welkom en hard nodig!

lees verder…

Het vergt Solidariteit
om het Virus terug te dringen

Het virus doodt de armen misschien niet,
maar honger en armoede doen dat wel!

De Filippijnse president Duterte legde zowat de helft van de Filippijnse bevolking op om thuis te blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Politie en leger zien erop toe dat mensen zich aan de regels houden. Een ramp voor miljoenen arme gezinnen die hierdoor zonder inkomen zitten en zich niet kunnen beschermen tegen het virus door gebrek aan toegang tot schoon drinkwater, eten en degelijke huisvesting.

lees verder…

Nieuwe Bedreigingen voor Veiligheid Sison

Bied Jose Maria Sison bescherming aan en roep op tot hervatting van de vredesbesprekingen

De Nederlandse politie heeft prof. Sison gewaarschuwd dat ze meldingen van nieuwe bedreigingen voor zijn veiligheid hebben ontvangen en heeft hem geadviseerd voorzorgsmaatregelen te nemen. De Nederlandse autoriteiten hebben geen details verstrekt over de gerapporteerde plot. Wij in de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS) beschouwen deze kwestie met grote bezorgdheid. Prof. Sison woont al meer dan 32 jaar in ballingschap in Nederland en is de belangrijkste politieke raadgever in de vredesbesprekingen in de Filippijnen.

lees verder…

Na 8 Jaar is de Aanklacht
tegen Zara Alvarez eindelijk Verworpen

Zara aan alle Politieke Gevangenen:
"Ik blijf achter jullie staan op jullie Reis naar de Vrijheid”

ZaraOp 30 oktober 2012 rond 18 uur werd Zara Alvarez gearresteerd. Zara zei: Ik werd aangeklaagd als een gewone crimineel, hoewel ik een politiek gevangene ben en ik word vervolgd vanwege mijn politieke overtuiging en met name vanwege mijn inzet voor de mensenrechten. Zo ben ik zelf slachtoffer geworden van de zaak die mij zo zeer ter harte gaat.

lees verder…

Speciale VN-rapporteur Boyd ontmoet Milieuactivisten

Persbericht
Geneve, 4 maart 2020

Na zijn verslag op de 43e zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève, ontmoette de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten en milieu David Boyd de Filippijnse milieuactivisten Clemente Bautista van Kalikasan People's Network for the Environment, Clarissa Ramos van de Groep voor Vrede en Ontwikkeling (PDG) ), en de inheemse leider en Bayan Muna partylist vertegenwoordiger Eufemia Cullamat.

lees verder…

Mogelijkheid om Felipe Levy Gelle te ontmoeten

Uitnodiging

Van eind februari tot eind maart is Felipe Levy Gelle in België. Ons is de mogelijkheid geboden hem te ontmoeten op 25-28 februari of 11-13 maart. De heer Gelle werkte veel samen met de advocaat Benjamin Ramos, een mensenrechtenadvocaat in de Filippijnen, die op 6 november 2018 werd vermoord in Kabankalan City, Zuid-Filippijnen. Ben was 56 jaar oud. Felipe Levy Gelle is zelf ook slachtoffer van mensenrechtenschendingen.

lees verder…

ENOUGH ALREADY

Netwerk van rechtenverdedigers dient rapporten in bij UN High Commissioner on Human Rights

Persbericht, 31 januari 2020

Enough already

Tenminste zestien op geloof gebaseerde- en rechtenorganisaties onder de Oecumenische Stem voor Mensenrechten en Vrede in de Filippijnen (EcuVoice) hebben rapporten ingediend over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen, in reactie op de oproep hiertoe van Michelle Bachelet, de VN Hoge Commissaris van het Bureau voor de Mensenrechten. Dit is in overeenstemming met de door IJsland begeleide resolutie over de Filippijnen die in juli 2019 door de VN-Mensenrechtenraad is aangenomen.

lees verder…

Dag van de Bedreigde Advocaat

Als advocaat moet je de vrijheid hebben om voor ieder individu en iedere beroepsgroep zijn of haar rechten te bepleiten.

Bedreigde Advocaat

Vrijdag 24 januari 2020 is de jaarlijkse “Dag van de bedreigde advocaat”. Dit jaar bestaat Stichting Dag van de Bedreigde Advocaat tien jaar, en het is dan ook de tiende keer dat de dag in Nederland  wordt georganiseerd. Dit jaar staat deze dag in het teken van advocaten uit Pakistan die vanwege hun legitieme werkzaamheden in de problemen komen.

lees verder…