2020

Heel veel Dank voor uw Gift

Oproep voor Solidariteit om het Virus terug te dringen loopt nog

De oproep voor solidariteit heeft tot nu al € 2850 opgeleverd. Ontroerend mooi! Heel veel dank aan de gulle gevers. Mochten andere mensen zich afvragen of doneren nog kan – ja, het kan nog. Iedere steun is welkom en hard nodig!

We doen dit werk vanuit de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging voor de zorg om elkaar en de zorg voor de mensen in de Filippijnen. Over de hele wereld worden mensen geraakt door de corona-crisis. Ook, of beter gezegd juist nu, verdienen mensen in de ontwikkelingslanden onze aandacht en wij richten ons op de Filippijen. Ons bereiken berichten: als het virus ons niet doodt, dan doen honger en armoede dat wel.

CoronaDe meeste ontwikkelingslanden staan op dit moment nog maar aan het begin van de epidemie en beschikken niet over een hoogwaardig gezondheidszorgsysteem, goede waterleidingen of een stabiele voedselvoorziening. De nationale overheden in die landen zullen ongetwijfeld noodhulp budgetten vrijmaken, maar zullen die terecht komen bij de mensen die leven aan de onderkant van de samenleving?

Onze oproep is voor steun aan Direct, een afdeling van CDRC  (hulp bij rampen) in het zuiden van de Filippijnen. Direct heeft een mooie staat van dienst bij hulp aan mensen die worden getroffen door aardbevingen en tyfoons en zij hebben een programma van schoon drinkwater en voedselzekerheid in het binnenland. In deze crisis is de focus gericht op corona preventie en op de directe noden van mensen. Mensen hebben huisarrest en velen zitten zonder werk, dus hebben geen inkomen en eten.

Mochten anderen nog een gift willen overmaken,
dan kan dat op  NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS,
o.v.v. ‘virus terugdringen’

Dat noodhulp budgetten (nog) niet terecht komen bij de mensen die leven aan de onderkant van de samenleving blijkt uit o.a. het volgende artikel:

https://www.rappler.com/newsbreak/in-depth/256695-poor-filipinos-fear-death-from-hunger-more-than-coronavirus

 

Het vergt Solidariteit
om het Virus terug te dringen

Het virus doodt de armen misschien niet,
maar honger en armoede doen dat wel!

De Filippijnse president Duterte legde zowat de helft van de Filippijnse bevolking op om thuis te blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Politie en leger zien erop toe dat mensen zich aan de regels houden. Een ramp voor miljoenen arme gezinnen die hierdoor zonder inkomen zitten en zich niet kunnen beschermen tegen het virus door gebrek aan toegang tot schoon drinkwater, eten en degelijke huisvesting.

Voor de vele contractarbeiders die naar huis worden gestuurd, geldt – geen werk, geen salaris, geen eten. Door het staatsverbod op massale bijeenkomsten verdienen duizenden chauffeurs veel minder omdat er minder passagiers zijn. Vanwege de afstandsbeperking tot elkaar mogen ze ook minder passagiers per keer meenemen. Chauffeurs melden: Het virus doodt ons misschien niet, maar honger en armoede doen dat wel.

lees verder…

Nieuwe Bedreigingen voor Veiligheid Sison

Bied Jose Maria Sison bescherming aan en roep op tot hervatting van de vredesbesprekingen

De Nederlandse politie heeft prof. Sison gewaarschuwd dat ze meldingen van nieuwe bedreigingen voor zijn veiligheid hebben ontvangen en heeft hem geadviseerd voorzorgsmaatregelen te nemen. De Nederlandse autoriteiten hebben geen details verstrekt over de gerapporteerde plot. Wij in de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS) beschouwen deze kwestie met grote bezorgdheid. Prof. Sison woont al meer dan 32 jaar in ballingschap in Nederland en is de belangrijkste politieke raadgever in de vredesbesprekingen in de Filippijnen.

lees verder…

Na 8 Jaar is de Aanklacht
tegen Zara Alvarez eindelijk Verworpen

Zara aan alle Politieke Gevangenen:
"Ik blijf achter jullie staan op jullie Reis naar de Vrijheid”

ZaraOp 30 oktober 2012 rond 18 uur werd Zara Alvarez gearresteerd. Zara zei: Ik werd aangeklaagd als een gewone crimineel, hoewel ik een politiek gevangene ben en ik word vervolgd vanwege mijn politieke overtuiging en met name vanwege mijn inzet voor de mensenrechten. Zo ben ik zelf slachtoffer geworden van de zaak die mij zo zeer ter harte gaat.

lees verder…

Speciale VN-rapporteur Boyd ontmoet Milieuactivisten

Persbericht
Geneve, 4 maart 2020

Na zijn verslag op de 43e zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève, ontmoette de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten en milieu David Boyd de Filippijnse milieuactivisten Clemente Bautista van Kalikasan People's Network for the Environment, Clarissa Ramos van de Groep voor Vrede en Ontwikkeling (PDG) ), en de inheemse leider en Bayan Muna partylist vertegenwoordiger Eufemia Cullamat.

lees verder…

Mogelijkheid om Felipe Levy Gelle te ontmoeten

Uitnodiging

Van eind februari tot eind maart is Felipe Levy Gelle in België. Ons is de mogelijkheid geboden hem te ontmoeten op 25-28 februari of 11-13 maart. De heer Gelle werkte veel samen met de advocaat Benjamin Ramos, een mensenrechtenadvocaat in de Filippijnen, die op 6 november 2018 werd vermoord in Kabankalan City, Zuid-Filippijnen. Ben was 56 jaar oud. Felipe Levy Gelle is zelf ook slachtoffer van mensenrechtenschendingen.

lees verder…

ENOUGH ALREADY

Netwerk van rechtenverdedigers dient rapporten in bij UN High Commissioner on Human Rights

Persbericht, 31 januari 2020

Enough already

Tenminste zestien op geloof gebaseerde- en rechtenorganisaties onder de Oecumenische Stem voor Mensenrechten en Vrede in de Filippijnen (EcuVoice) hebben rapporten ingediend over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen, in reactie op de oproep hiertoe van Michelle Bachelet, de VN Hoge Commissaris van het Bureau voor de Mensenrechten. Dit is in overeenstemming met de door IJsland begeleide resolutie over de Filippijnen die in juli 2019 door de VN-Mensenrechtenraad is aangenomen.

lees verder…

Dag van de Bedreigde Advocaat

Als advocaat moet je de vrijheid hebben om voor ieder individu en iedere beroepsgroep zijn of haar rechten te bepleiten.

Bedreigde Advocaat

Vrijdag 24 januari 2020 is de jaarlijkse “Dag van de bedreigde advocaat”. Dit jaar bestaat Stichting Dag van de Bedreigde Advocaat tien jaar, en het is dan ook de tiende keer dat de dag in Nederland  wordt georganiseerd. Dit jaar staat deze dag in het teken van advocaten uit Pakistan die vanwege hun legitieme werkzaamheden in de problemen komen.

lees verder…