financiële hulp

Aardbevingen treffen Mindanao

uw hulp is weer hard nodig

Op het eiland Mindanao zijn onder meer de gebieden Makilala, Tulunan en Kidapawan zwaar getroffen door aardbevingen op 16, 29 en 31 oktober en 2 november. De krachtigste beving was 6,7. Naschokken zijn met een kracht van 6,5. Meer aardschokken zijn mogelijk!

Onze partners Direct en CHPC zijn direct een hulpactie gestart. Direct heeft een herstelprogramma na rampen en CPHC is een basis gezondheidsprogramma. Zij hebben ons een verslag gestuurd over de door de aardbeving getroffen gebieden in het noordelijke deel van de provincie Cotabato. 

hulp na aardbevingenZij hebben  een evaluatie- en hulpoperatie uitgevoerd naar de 511 families in het evacuatiecentrum in het dorp Malabuan nabij Makilala waar 2 doden waren gevallen. Op het moment van hun bezoek werden de toch al  getraumatiseerde mensen getroffen door de naschok. Mensen schreeuwden, vielen, renden en zochten hun kinderen. Vanwege de paniek vielen enkelen flauw. Gelukkig was het CPHC-team er om de patiënten te helpen. Op het moment van hun bezoek vertoonden de bergen in de nabije omgeving een rookachtig uitzicht en in slechts enkele minuten vond een zware aardverschuiving plaats. De nabijgelegen dorpen met 386 gezinnen zijn door de aardverschuiving geïsoleerd.

Sinds 16 oktober zijn er 20 doden gevallen waarvan 13 doden in de gemeentes van Tulunan en Makilala. Er zijn 2100 gezinnen in evacuatiecentra en bijna 90% van de bewoners woont buiten.  De autoriteiten adviseren de mensen om hun beschadigde huizen voorlopig niet in te gaan. Men moet rekening houden met zwaardere aardschokken die de gebouwen met de grond gelijk maken. Praktisch alle huizen en overheidsgebouwen zijn ingestort of gedeeltelijk beschadigd.

Er is behoefte aan voedsel, medicijnen, tijdelijke opvang en bouwmateriaal voor de wederopbouw.

Mocht u een gift willen overmaken, dan kan dat op  NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS, o.v.v. ‘Wederopbouw Tulunan’ 

Eenakter ‘Tao Po’ over de Oorlog tegen Drugs

Financiële bijdrage gevraagd om voorstellingen mogelijk te maken

Van de oorlog tegen de drugs in de Filippijnen is wellicht ieder op de hoogte. Een nachtmerrie voor velen, voornamelijk mensen uit de arme gemeenschappen.

Om de aandacht te vestigen op deze vreselijke nachtmerrie zal de eenakter Tao Po (samenwerken aan gerechtigheid) worden gespeeld in verschillende delen van Europa.

De voorstelling in Nederland vindt plaats op 5 oktober 2019 van 19:00 tot 21:30 in CREA THEATERZAAL, Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam.

De eenakter wordt gespeeld door mevrouw Mae Paner, kunstenaar en politiek activist.

De productie met Engelse ondertiteling duurt iets meer dan een uur. Daarna is er een dialoog met het publiek en twee nabestaanden van de slachtoffers (Rise Up).

‘Het mooiste stuk theater dat ik dit jaar heb gezien’ – Helen Musa van City News Canberra
‘Winnaar van de Palance Awards’ - Prestigieuze literaire wedstrijd in de Filippijnen

Mogen wij in dit verband op uw warme en genereuze steun rekenen en u vragen een gift (is aftrekbaar) te doen voor dit project?

U kunt uw gift overmaken op
NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS, o.v.v. ‘gift voor Rise Up’

Uw gift is van grote morele waarde voor de kunstenaar, de nabestaanden van de slachtoffers en de organisatoren van deze culturele tour door Europa - bij voorbaat dank daar voor!

namens de organisaties:
International Coalition for Human Rights in the Philippines (ICHRP)
Linangan-Willem Geertman Arts and Culture Network
Migrante-Europe


Meer informatie over Tao Po en Rise Up!

Europa Tour –
Samenwerken aan Gerechtigheid

Drie jaar na de anti-illegale drugscampagne van de Filipijnse regering, een ‘oorlog tegen drugs’ genoemd, lijken Filippino’s gevangen te zitten in een nachtmerrie. Mensenrechtenschendingen worden gebagatelliseerd. Deze drie jaren hebben meer dan 27.000 levens geëist (volgens berichten in de media) maar het drugsgebruik en de kleine handel blijven bestaan. Rechtvaardigheid en verantwoording blijven ongrijpbaar; een klimaat van straffeloosheid. De nachtmerrie is nog niet voorbij.

In Rise Up laten veel families van de slachtoffers van zich horen. Ze keren zich tegen de oorlog die gaande is tegen de armen, ondanks de heersende angst en de ontberingen die gepaard gaan met het verlies van hun geliefden en kostwinnaars. Van het bijwonen van psychosociale verwerking om te genezen van hun trauma tot het indienen van beschuldigingen tegen geïdentificeerde daders zetten families de stap om zich uit te spreken voor gerechtigheid en vrede.

Tao PoHun stem moet gehoord worden. Ze doen een beroep op ons om mee te reizen – zodat hun verhalen, de echte verhalen, worden verteld, hun hoop wordt gedeeld en aan hun rechtmatige eisen wordt voldaan. Ze komen met de voorstelling Tao Po. Dit is een eenakter waarin 4 karakters worden gespeeld: een nabestaande, een fotograaf, een politieagent en een meisje dat eer betoont aan de slachtoffers. Bij de dialoog tijdens de nabespreking zijn twee nabestaanden (Rise Up) van slachtoffers en twee stafleden van Rise Up aanwezig.

De aftrap van de voorstelling is in september 2019 te Geneve ten tijde van de 42ste  algemene sessie van de VN Mensenrechtenraad (UNHRC). Op 7 juni 2019 hebben VN-Mensenrechtendeskundigen de Verenigde Naties opgeroepen om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de mensenrechtenschendingen in de Filippijnen. Met de voorstelling wil men de oproep kracht bij zetten bij de VN deskundigen, parlementsleden, kerkmensen en Filipijnse migranten.

Na Zwitserland zal de voorstelling vertoond worden in Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland (en een bezoek aan België).

Met de voorstellingen Tao Po wil men het verhaal en de dialoog in een creatief platform plaatsen om de geest te bereiken en het hart te openen. Hun krachtige stem zal het middelpunt gaan vormen van de campagne voor het beëindigen van de straffeloosheid. Men wil de mensenrechtenraad, parlementsleden, kerkmensen, burgers van Europa en Filipijnse migranten er toe bewegen om actief stappen te zetten om de straffeloosheid te stoppen en de weg te bewandelen naar een vreedzame samenleving.

In de Filippijnen worden de reiskosten van de deelnemers aan de tour naar Europa gefinancierd. Van organisaties en particulieren in Europa wordt een financiële bijdrage gevraagd voor het bekostigen van de reis- en verblijfkosten en andere kosten in Europa en voor overleg in IJsland over de mensenrechten.


Honderden Gezinnen van de Inheemse Bevolking zijn Ontheemd Geraakt

Laten wij deze zo zwaar getroffen mensen helpen!

19 december 2017

Graag hadden we het jaar met een positief bericht willen afsluiten. Het zou echter niet eerlijk zijn tegenover de mensen die de feestdagen in vluchtelingenlocaties moeten doorbrengen. De inheemse bevolking wordt zwaar getroffen door geweld en intimidatie van het leger van de overheid. Dat de inheemse bevolking hun eigen leefomgeving en levensstijl beschermt, wordt hen niet in dank afgenomen door belanghebbenden in de grootschalige mijn- en landbouwactiviteiten.

lees verder…

Een Jaar Na Dato - Herinnering aan Haiyan

De mensen zijn u zeer dankbaar voor uw steun
zij voelen zich niet vergeten

Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging - Persbericht
Amsterdam, 5 november 2014

Een van de zwaarste stormen ooit op aarde heeft vorig jaar op 8 november de Filippijnen getroffen. Het is niet voor te stellen, wat de betrokken mensen moesten en velen van hen een jaar na dato nog steeds moeten doormaken: het verlies van dierbaren, verlies van huis en haard, geen inkomsten....

lees verder…

Verslag Hulpacties CDRC na Super-Tyfoon HAIYAN

Na de super-tyfoon Haiyan in november kreeg de NFS dringende kreten om hulp van o.a. Karapatan, Balsa International en het Citizens’ Disaster Response Center (CDRC). Met behulp van uw donaties hebben wij diverse malen geld kunnen overmaken aan deze instanties. Eind november hebben wij €2500 aan het CDRC overgemaakt.

lees verder…

Dankbrief van Karapatan

Wij ontvingen een uitgebreid verslag van de hulpacties die door Karapatan in november en januari jl. zijn uitgevoerd. Karapatan bedankt ons hartelijk voor ons meeleven en financiële steun. Onze bijdragen hebben meegeholpen aan het lenigen van de eerste dringende behoeften van de overlevenden van tyfoon Haiyan.

lees verder…