mensenrechten

Mensenrechtenschendingen en Destructie van het Milieu in de Filippijnen

een aangrijpend verhaal…

door Saskia Harkema

lockdown

Op de 43e zitting van de Mensenrechtenvergadering van de Verenigde Naties in maart 2020 ontmoette David Boyd, speciaal VN-verslaggever voor mensenrechten en milieu, Clarisa Ramos – echtgenote van wijlen Benjamin Ramos – van de "Paghida-et sa Kauswagan" Development Group (PDG) van de Filippijnen.

Benjamin Ramos was een mensenrechtenadvocaat en stichtend lid van de National Union of People's Lawyers (NUPL) en de secretaris-generaal van zijn afdeling in de provincie Negros Occidental. Hij was een bekend pleitbezorger voor boerenrechten en de uitvoerend directeur van de PDG, een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die boeren in Negros bijstaat. Hij verleende pro-bono rechtsbijstand aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen, die de meest gemarginaliseerde groep in de Filippijnen vertegenwoordigen. Hij stond onder meer de families van negen boeren bij, die omkwamen na een protest op een suikerrietplantage in Sagay in de provincie Negros. Op 6 november 2018 werd hij in de stad Kabankalan doodgeschoten door motorrijdende schutters.

Zijn vrouw Clarisa Ramos zet zijn werkt voort en treedt met vastberadenheid en toewijding in zijn voetsporen. In een recent interview in april 2020 met haar en een vertegenwoordiger van IBON beschrijft ze de situatie in de Filippijnen sinds haar man werd doodgeschoten.

'Negros is het centrum van de suikerriet industrie in de Filippijnen. Ben zag al in de jaren ‘80 de verslechterende situatie in Negros en hij besloot om een NGO op te zetten die in tegenstelling tot andere NGO's die werken op projectbasis, zou worden geïntegreerd in en met de gemeenschap. Dit is hoe PDG werd opgericht in 1987.

Het is belangrijk om de gebeurtenissen te begrijpen die tot zijn dood hebben geleid. Het land in Negros wordt gemonopoliseerd door grote bedrijven en politici. Het doel van PDG was om te lobbyen en de rechten van kleine boeren te beschermen. Vooral de landarbeiders die in een zeer penibele situatie leven, willen wat land bezitten. Deze boeren worden gecriminaliseerd en Ben behandelde de meeste van deze zaken. Zijn werk als mensenrechtenadvocaat werd belangrijker en hij begon te worden gezien als een bedreiging voor gevestigde belangen. De meeste organisaties waarmee we samenwerkten om te pleiten voor landherverdeling, zoals PDG, werden ook beschuldigd.

In Negros hebben we verschillende voorbeelden van grote mijnbouwbedrijven, plantagebedrijven, die grond kopen in Negros. Veel van de mensen wonende in die gebieden worden gedwongen uitgekocht of verdreven en zij vroegen juridisch advies van Ben. In Negros alleen zijn er 68 aanvragen van mijnbouwbedrijven weten we op basis van gegevens die we in 2015 hebben verzameld, waarvan sommige zijn goedgekeurd en andere nog in behandeling zijn. Ze bestrijken het grootste deel van het bos en de bergen van de provincie. Deze bedrijven zijn vastberaden deze concessies te verkijgen voor het delven van goud, koper en andere mineralen. Er is een mijnbouw wet die hen zeer grote privileges geeft om grote delen van het land te bezitten. Ze hoeven geen belasting te betalen en ze hebben geen plannen om het milieu te rehabiliteren nadat ze klaar zijn met mijnbouw. Ze hebben rechten op veiligheid, water, en ze kunnen het leger gebruiken om hun mijngebieden te bewaken. Deze bedrijven gebruiken het leger om de mensen te dwingen om hun land op te geven. Dit gebeurt ook in Negros.

Een voorbeeld is het Tampakan copper-gold project, eigendom van Glencore Xstrata, de Australische Indophil en de lokale dochteronderneming Sagittarius Mines Inc.. Het beslaat een mijngebied van 10.000 hectare. Het project heeft een impact op de waterstroomgebieden, ongeveer 3.000 hectare bos en voorouderlijke domeinen die heilig zijn voor lokale bevolkingsgroepen. Een schatting van 5.000 mensen, meestal inheems, zal als gevolg van de mijnbouw opnieuw moeten worden gehuisvest, en nog veel meer zullen waarschijnlijk worden getroffen. De mijnbouwactiviteiten zullen ook voedsel- en waterbronnen in gevaar brengen, wat gevolgen heeft voor de levensomstandigheden en mogelijk tot sociale onrust leidt. De risico's van vervuiling, erosie, slib, overstromingen, aardverschuivingen en andere seismische geo-gevaren zijn ook zeer hoog.

PDG zag dat veel mensen werden verdreven en begon onderzoeksmissies om erachter te komen wat er gebeurde. Vanwege dat en ook omdat Ben de uitvoerend directeur van PDG was, werd hij aangevallen. We werden het doelwit van het leger en de staatstroepen. In 2018 stond zijn foto, inclusief de mijne, en van andere activisten in Negros op een poster en werden we beschuldigd van het werken voor een terroristische organisatie. Deze posters werden overal opgehangen. We werden erg bang. We wisten dat het de politie was die dit deed en ze toonden daarmee hun voornemen om ons te arresteren of te vermoorden.

In september en oktober 2018 was Ben ook nauw betrokken bij milieuactiviteiten in het zuiden van Negros. Hij was er om verschillende fora te organiseren, om de mensen te informeren over hun recht om hun land te verdedigen. Ze werden gevolgd en hij voelde de dreiging, maar hij was overtuigd van het feit dat ze in hun recht stonden om de mensen te onderwijzen en hen te laten begrijpen dat ze het recht hadden om op te komen voor hun recht. Maar helaas werd hij gedood door handlangers van de staat. Het was duidelijk dat het de regering was, zelfs vóór de moord. Ze volgden hem en verspreidden zwarte propaganda via een lokaal radioprogramma waarin hij met naam en toenaam werd genoemd en waarin mensen werden opgeroepen hem niet te benaderen en zijn advies in te winnen.

Na wat er met Ben is gebeurd, dachten we dat ze alleen hem zochten. We besloten dat we moesten doorgaan omdat er niets mis was met de programma's die we wilden uitvoeren. Programma’s van duurzame landbouw worden ondersteund door de overheid. Maar de aanvallen stopten niet, we werden ook aangevallen. Mensen begonnen bang te worden. We moesten onszelf terugtrekken. Wij vonden echter dat de mensen ons nog steeds nodig hebben, dat deze moorden niet acceptabel zijn.

De enige NGO die actief bleef in Negros is PDG, dus boeren bleven naar ons toe komen en om hulp vragen. We kunnen hen geen hulp ontzeggen omdat het onze verantwoordelijkheid is, en omdat het hun recht is. We moeten de lokale en nationale overheid laten weten wat het effect is van al deze mijnbouwactiviteiten door onderzoek te doen. We mogen het onderzoek doen, maar de president lapt dat aan zijn laars. Voor de regering wordt iedereen die zich niet houdt aan wat de president zegt, gezien als een terrorist. In maart 2019 kwamen negen boeren om het leven, om angst te voeden en als voorbeeld voor andere boeren. Zelfs na deze moord vielen ze lokale ambtenaren aan, zoals dorpsambtenaren en advocaten. Het probleem is nu dat geen enkele advocaat de boeren meer durft te helpen.

Toen COVID 19 begon, dachten we dat de overheid zich zou richten op het oplossen van de pandemie maar ze stuurden meer troepen naar Negros. Ze zetten controleposten in kleine gemeenschappen en bedreigen, doden en arresteren mensen. We mogen onze huizen niet uit. Mensen die op Facebook posten, worden zelfs gearresteerd.

Onlangs werd een Memorandum 32 en Uitvoerende Wet 70 aangenomen, wat betekent dat voor de gehele natie de krijgswet van toepassing is. Ze zagen dat veel mensen in Negros nog steeds hun rechten opeisten. Dus richtten ze zich op de leiders van de gemeenschap, lokale milieuverdedigers. Deze twee bevelen worden gebruikt om wie ook te doden. De quarantaine wordt gebruikt om mensen te arresteren en om mensen te verbieden om deel te nemen aan protesten. De regering treedt op als een militaire junta als reactie op de pandemie. Er zijn strenge beperkingen op het reisverkeer van mensen. De mensen die al werden gecriminaliseerd en gemilitariseerd worden geconfronteerd met moeilijkheden bij het verkrijgen van steun van de regering. Het helpen van iemand kan al een misdaad zijn in de Filippijnen. Het is een zeer trieste situatie.

Voor ons in PDG is het moeilijk om ons werk voort te zetten, maar we zullen dit doen omdat gemeenschappen van ons afhankelijk zijn. Mensen laten zich niet het zwijgen opleggen. Ze gebruiken sociale media om te laten zien wat er gebeurt. De sociale beweging is zeer actief. We weten dat de programma's van onze regering zullen eindigen en de president zal vertrekken. De stem van het volk is sterker. Deze moeilijke situatie is een kans om de regering uit te dagen en de bevolking uit te dagen om op te komen voor hun rechten. Het is deze overtuiging van de PDG om door te gaan met dit soort belangenbehartiging. Maar we hebben de steun van de internationale gemeenschap nodig om ons werk voort te zetten.'

In een recent rapport van de Verenigde Naties van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Michelle Bachelet, werd de categorische schending van de mensenrechten gemeld. De anti-drugs oorlog van president Duterte is eigenlijk een licentie om te doden. 248 mensenrechtenactivisten, journalisten, advocaten en vakbondsmensen zijn gedood. De regering heeft een antiterrorismewet aangenomen die volgens het kantoor van de onlangs gevangen genomen senator Leila de Lima een 'wapen is om kritiek en afwijkende meningen te onderdrukken en de mensen die de waarheid eisen en hem verantwoordelijk willen houden voor de misstanden en incompetentie van de regering, het zwijgen op te leggen.' Clarisa Ramos blijft nog steeds lid van PDG, ondanks voortdurende bedreigingen en aanvallen op haar leven nadat haar man in 2018 werd vermoord.


KARAPATAN 1e Kwartaalmonitor 2020

Eerste kwartaalmonitor 2020 over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen is nu online beschikbaar

lockdown

Amsterdam, 7 juli 2020

We kregen bericht van Karapatan dat hun publicatie over de periode van januari tot april 2020 nu beschikbaar is. Uiteraard geven wij gehoor aan hun oproep om het rapport binnen ons netwerk te verspreiden. Bij deze aan u doorgestuurd.

Aandachtsgebieden in het rapport zijn de beoordeling van Karapatan van de militaristische reactie van de regering op de COVID-19-pandemie en schendingen van de mensenrechten onder de lockdowns, de implicaties van de recent ondertekende antiterrorismewet, de situatie van de politieke gevangenen tijdens de pandemie, toename van aanvallen op de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, en andere schendingen van de mensenrechten die van januari tot april 2020 zijn gedocumenteerd.

Het rapport is nu beschikbaar om te downloaden op de website van Karapatan. Ga daarvoor naar https://www.karapatan.org/Karapatan-Monitor-Jan-Apr2020


Groot Alarm over de Antiterrorismewet

Slachtoffers van mensenrechtenschendingen
dringen aan op internationale verantwoording
en vallen het doorvoeren van de antiterrorismewet aan

EcuVoice, virtuele persconferentie, 4 juli 2020

In vervolg op het recente rapport van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties over de Filippijnen hebben vertegenwoordigers en slachtoffers van mensenrechtenschendingen met klem aangedrongen op internationale verantwoording door de regering-Duterte over de "voortdurende overtredingen op de burgermaatschappij en de mensenrechten". In lijn hiermee laten zij zich scherp uit over de ondertekening van de Antiterrorismewet. Deze wet is eerder al aangeduid als een zorgwekkende bedreiging van de mensenrechten. Ze maken zich er ernstig bezorgd over dat  draconische maatregelen mogelijk gemaakt onder deze nieuwe wet de schendingen van de mensenrechten door de Filippijnse regering alleen maar zullen verergeren”.

lees verder…

Nederlandse Bijdrage van Rochus Pronk tijdens 44e Zitting van de UNHCR over de Filippijnen

Genève, 30 juni 2020

Op 30 juni 2020 begon de 44e zitting van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties (UNHRC). Op 4 juni bracht de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten Michelle Bachelet de onbewerkte versie van het rapport  (HRC/44/22) over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen uit. Op de 1e bijeenkomst van de 44e zitting was de interactie dialoog gericht op dit rapport over de Filippijnen.

lees verder…

Oproep van 31 VN-experts

Amsterdam, NFS

VN-mensenrechtenexperts hernieuwen de oproep om een onafhankelijk, onpartijdig onderzoek ter plaatse

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van en willen wij jullie informeren  over de verklaring van 31 VN-experts over de Filippijnen.

Deze verklaring is vrijgegeven daags voor de 44e zitting van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. Op die zitting die gehouden wordt op 30 juni 2020 zal naar verwacht de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten, Michelle Bachelet, haar rapport over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen presenteren. De onbewerkte versie van dit rapport kwam op 4 juni 2020 beschikbaar, zie  NFS Nieuwsbericht 5 juni 2020: VN-rapport

lees verder…

VN-rapport: Ernstige Schendingen van de Mensenrechten in de Filippijnen

NFS roept de bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op
om de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten met betrekking tot
de mensenrechtensituatie in de Filippijnen
te steunen!

MagitingMet belangstelling hebben wij kennis genomen van en willen wij jullie informeren  over het 26 pagina's tellende VN-mensenrechtenrapport van de  ‘Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights’ (OHCHR) (rapport HRC / 44/22) van de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten, Michelle Bachelet. Zij  concludeert dat er categorisch ernstige schendingen van de mensenrechten in de Filippijnen  plaatsvinden.

lees verder…

Aanval op de Persvrijheid

Zonder persvrijheid lopen andere vrijheden gevaar

1 meiEen dag na de Werelddag voor de Persvrijheid (3 mei) kreeg de belangrijke mediagroep ABS-CBN de eis om met zijn radio- en tv-stations uit de ether te gaan. De uitzendlicentie van 25 jaar liep op 4 mei af. De Filippijnse president Rodrigo Duterte weigerde deze overeenkomst te verlengen.

lees verder…

1 Mei: Gezondheid, Levensonderhoud en Mensenrechten voor iedereen

Een boerenzakdoek als stil protest
TEGEN al het onrecht,
en VOOR het recht van iedereen
op een goed belegde boterham of rijst met bijgerecht.

Beste sympathisanten,

Eerst en vooral hopen we dat u in goede gezondheid bent en we wensen dat dit zo mag blijven. We maken een onwerkelijke tijd door. Het coronavirus heeft een grote invloed op ons dagelijks leven en een enorme impact op de gezondheid en de sociaal economische situatie. De economie krijgt een enorme dreun en een toename van de werkloosheid is onvermijdelijk.

lees verder…

ENOUGH ALREADY

Netwerk van rechtenverdedigers dient rapporten in bij UN High Commissioner on Human Rights

Persbericht, 31 januari 2020

Enough already

Tenminste zestien op geloof gebaseerde- en rechtenorganisaties onder de Oecumenische Stem voor Mensenrechten en Vrede in de Filippijnen (EcuVoice) hebben rapporten ingediend over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen, in reactie op de oproep hiertoe van Michelle Bachelet, de VN Hoge Commissaris van het Bureau voor de Mensenrechten. Dit is in overeenstemming met de door IJsland begeleide resolutie over de Filippijnen die in juli 2019 door de VN-Mensenrechtenraad is aangenomen.

lees verder…

Dag van de Bedreigde Advocaat

Als advocaat moet je de vrijheid hebben om voor ieder individu en iedere beroepsgroep zijn of haar rechten te bepleiten.

Bedreigde Advocaat

Vrijdag 24 januari 2020 is de jaarlijkse “Dag van de bedreigde advocaat”. Dit jaar bestaat Stichting Dag van de Bedreigde Advocaat tien jaar, en het is dan ook de tiende keer dat de dag in Nederland  wordt georganiseerd. Dit jaar staat deze dag in het teken van advocaten uit Pakistan die vanwege hun legitieme werkzaamheden in de problemen komen.


lees verder…

Onderscheiding van 'Women have Wings' voor Cristina Palabay

Cristina (Tinay) zet zich al jarenlang in voor de mensenrechten en fundamentele vrijheden. Zij ontving op 10 december opnieuw doodsbedreigingen.

De organisatie “Women Have Wings” onderscheidt jaarlijks vrouwen uit de internationale gemeenschap voor hun uitzonderlijke moed. Enige tijd geleden ontving Cristina Tinay Palabay, de Courage Award. Een terechte onderscheiding voor deze uitzonderlijk moedige vrouw!

lees verder…

Oproep:
Handen af van de Verdedigers van de Mensenrechten

Op de dag van de mensenrechten deelt de Nederlands-Filippijnse solidariteitsbeweging graag onderstaand artikel met u:

Mensenrechtenverdedigers in de Filippijnen: van kwaad naar kwader

De Filippijnen staat niet bekend als een veilige haven voor mensenrechtenverdedigers. De laatste weken lijkt het van kwaad naar erger te gaan. Gelukkig zijn er moedige mensen die het blijven opnemen voor de rechten van het volk.

lees verder…

41e Sessie van de Mensenrechtenraad

Openingsverklaring door de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties Michelle Bachelet

24 juni 2019

Hooggeachte President van de Mensenrechtenraad e.a.,

“Mijn Dienst volgt de mensenrechtensituatie in de Filippijnen op de voet. Het enorm hoge aantal doden - en aanhoudende meldingen van buitengerechtelijke moorden - in de context van campagnes tegen drugsgebruik gaan maar door. Zelfs het officieel bevestigde aantal van 5425 doden zou voor elk land een zaak van de grootste zorg moeten zijn. Ik juich de recente verklaring van de Speciale Rapporteurs toe, waarin de Raad wordt opgeroepen tot actie. Er zou van overheidswege ook uitgebreide en transparante informatie moeten komen rondom de doden en onderzoeken moeten worden gedaan naar beschuldigingen van overtredingen. Deze zouden valse beschuldigingen kunnen wegnemen en het vertrouwen in de overheid helpen terug te winnen.

lees verder…

Oproep aan VN-Mensenrechtenraad

VN-mensenrechtendeskundigen pleiten voor Onafhankelijk Onderzoek naar Schendingen in de Filippijnen

GENEVE (7 juni 2019) - VN-mensenrechtendeskundigen hebben de Verenigde Naties opgeroepen om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar mensenrechtenschendingen in de Filippijnen. Zij verwijzen daarbij naar een scherpe verslechtering van de situatie van mensenrechten in het hele land, zoals de voortdurende aanvallen op mensen en instellingen die mensenrechten verdedigen.

lees verder…

Oproep van Amnesty International

Dringende Oproep tot Onmiddelijk en Grondig Onderzoek naar de Recente Aanvallen op Mensenrechtenverdedigers

Beste vrienden,

Wij willen u graag informeren over de verklaring van Amnesty International van 3 mei 2019, die een dringende oproep doet aan de Filippijnse regering om een onmiddelijk en grondig onderzoek te doen naar de recente aanvallen op mensenrechtenverdedigers. In deze verklaring worden talrijke gevallen genoemd, waaronder de moorden op de mensenrechtenverdedigers Bernardo Patigas en Archad Ayao in respectievelijk april en mei 2019. Amnesty International veroordeelt ook de bedreigingen en intimidaties van Karapatan, van de Rural Missionaries of the Philippines, de Ibon Foundation en de National Union of People's Lawyers.

lees verder…

Wie neemt het op voor de advocaten?

Stop de Schendingen van de Mensenrechten

advocatenVandaag is de dag van de mensenrechten. Helaas is echter in de Filippijnen iedere dag internationale aandacht nodig voor de schendingen van de mensenrechten.

De situatie is rechteloos. Op 6 november is advocaat Ben Ramos vermoord, de 34-ste advocaat sinds het aantreden van president Duterte. Net als andere advocaten nam Ben het op voor mensen die werken aan sociale rechtvaardigheid. Er is reden om aan te nemen dat zijn dood hiermee verband houdt.

Hoeveel wegen moeten er bewandeld worden voordat er geen rechteloosheid meer is en er vrede zal zijn. De vredesbesprekingen zijn geruime tijd geleden door de Duterte regering stop gezet. Momenteel worden  zelfs consultants voor de besprekingen van de oppositie gevangen genomen, terwijl zij officieel immuniteitsbescherming genieten onder wederzijds overeengekomen overeenkomsten.

lees verder…

Wij staan achter Zr Patricia Fox - Karapatan

Met de gedwongen uitzending gisteren van de Australische missiezuster Patricia Fox, na een zeven maanden durende lastercampagne, illustreert het regime van Duterte de minachting voor diegenen die zich inzetten voor duurzame vrede en sociale rechtvaardigheid in de Filippijnen.

Zr. Pat’s voorbeeldige dienstbaarheid aan het Filipijnse volk door haar missionaire werk onder de arme gemeenschappen mag niet worden ontkend. Zij steunde de boeren in hun strijd voor effectieve agrarische hervorming en stond diegenen bij die werden beroofd van hun land en sociale rechten. Ze bestudeerde en begreep het pleidooi van de inheemse volken in hun strijd tegen discriminatie en geweldpleging door de staat. Ze hielp arbeiders wanneer die ondersteuning nodig hadden in hun campagnes tegen tijdelijke contracten en voor hogere lonen. Ze bezocht politieke gevangenen, sprak met slachtoffers van mensenrechtenschendingen en  bemoedigde hun met woorden van hoop. Dit alles zijn daden van compassie, belangeloze dienstverlening en moed. Deze daden  verdienen eerbewijs, niet het soort vitriool en veroordeling die ze ontvangen heeft van Duterte himself.

lees verder…

Internationaal Tribunaal

Duterte, Trump Schuldig aan het
Schenden van Politieke, Economische Rechten van Filippijnse Bevolking

door Jamess Ann J. Ellao
20 september 2018, bulatlat.com

"Schuldig"

foto met dank aan Jon Bustamante

Zo luidt het vonnis van het onlangs gehouden International Peoples’ Tribunal (IPT) tegen president Rodrigo Duterte, de Amerikaanse president Donald Trump en internationale monetaire organisaties, dat van 18 tot 19 september in Brussel, België, werd gehouden.

Slachtoffers van mensenrechtenschendingen hebben om beurten hun getuigenissen afgelegd voor panelleden van internationale mensenrechten- en advocatenorganisaties, toen zij uiteenzetten hoe Duterte, Trump en internationale monetaire organisaties de politieke en economische rechten en het recht op zelfbeschikking van de Filippijnse mensen schonden.

lees verder…

Stop de Oorlog

Creëer een Gunstig Klimaat voor de Vredesbesprekingen

Een verklaring van de Asia Pacific Coordinating Committee for Human Rights and Peace in the Philippines (APCCHRPP)

De APCHRP spreekt haar bezorgdheid uit over de recente ontwikkelingen omtrent de vredesonderhandelingen in de Filippijnen tussen de regering van Duterte (GRP) en het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen (NDFP). Als regionale mensenrechtenorganisatie die de strijd van het Filippijnse volk voor een rechtvaardige en duurzame vrede steunt, trekt zij de oprechtheid van Duterte’s pogingen om een rechtvaardige en duurzame vrede te bereiken in twijfel, na zijn recent eenzijdig annuleren van de vredesonderhandelingen.

lees verder…

Missie onthult Wreedheid van Staat van Beleg

IFFSM april 2018"De Internationale Missie voor Feitenonderzoek en Solidariteit (IFFSM, 6-9 april 2018) toont de gevolgen van de Staat van Beleg die door Duterte is ingesteld." Dit verklaart de Filippijnse boerenbeweging Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) tijdens de presentatie van de belangrijkste punten van de vierdaagse missie in Mindanao, die de omvang van de mensenrechtenschendingen onder de krijgswet onderzocht.

"De missie heeft de ergste mensenrechtenschendingen beschreven die zijn uitgevoerd door de Filipijnse strijdkrachten, de politie en paramilitaire eenheden tegen haar burgers in de boeren- en inheemse gemeenschappen in Mindanao. De terreur van de krijgswet is echt. Wij zijn hier getuigen van," zegt Danilo Ramos, voorzitter van de boerenbeweging KMP.

lees verder…

"Wij Zijn Geen Terroristen!"

G3W: Analyse

Tita LubiFilippijnse terroristen, het zijn er 649, als we de Filippijnse overheid mogen geloven tenminste. In werkelijkheid zijn velen van hen mensenrechtenactivisten. En die laten zich niet zomaar brandmerken.

De Filippijnse president Duterte heeft lange tijd geprobeerd om de volksbeweging te vriend te houden. Daarvoor nam hij bij zijn aantreden – intussen anderhalf jaar geleden – progressieve activisten op in zijn kabinet en startte hij vredesonderhandelingen met de communistische guerrilla.

Lang duurde dat niet. Eerst werden de progressieve elementen één voor één uit de regering gezet en enkele maanden geleden kwam er een einde aan de vredesonderhandelingen.

lees verder…

Uitnodiging om Solidair te zijn met de Volken van Mindanao

Oproep van de Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)

Forum on the impact of martial lawDit is de verklaring, opgesteld door de vijf internationale delegaties na deelname aan de Internationale Solidariteitsmissie (Caraga Leg). Zij zijn afkomstig uit Australië, Malawi, de Filippijnen en de Verenigde Staten.

De ISM werd gehouden van 18 - 22 februari 2018 en de deelnemers legden bezoeken af aan boerengemeenschappen in Tubay, Agusan del Norte en aan Lumadgemeenschappen in Surigao del Sur.

In deze Internationale Solidariteitsmissie (ISM) in 2018 kwamen mensenrechten- en vredesadvocaten, en vertegenwoordigers van allerlei internationale organisaties bijeen om te luisteren naar en getuige te zijn van de worstelingen van verschillende groeperingen in Mindanao onder de Staat van beleg (Martial Law), teneinde deze bevindingen te kunnen delen met hun respectievelijke netwerken en om de roep om een rechtvaardige en duurzame vrede te versterken.

lees verder…

Bij de Eerste Jaardag van de Marawi Belegering en Krijgswet in Mindanao

foto met dank aan Bayan

Persverklaring
23 mei 2018

Bayan sluit zich aan bij de herdenking van de eerste jaardag van de Marawi belegering. Wij zijn het eens met de eisen van het volk van Marawi om de krijgswet te beëindigen, voor het eerherstel voor alle burger slachtoffers en voor een rehabilitatieprogramma waarin de mensen centraal staan en dat zich richt op de behoeften van de gemeenschap. Wij zijn solidair met alle slachtoffers van mensenrechtenschendingen en schendingen van de internationale mensenrechtenwet.

lees verder…

De Verdreven Inheemse Bevolking heeft Aandacht van de Verenigde Naties

Veel dank voor uw financiële hulp voor de ‘Gerechtigheid voor Willem Geertman Campagne’ en het ‘Noodfonds voor voedsel en tijdelijk onderdak aan de verdreven T’Boli bevolking’!

inheemse bevolkingIn het afgelopen jaar konden wij dankzij u en financiers steun verlenen aan de ‘Gerechtigheid voor Willem Geertman Campagne’ en deelname aan het beoordelingsproces van de VN-mensenrechtenraad over de mensenrechten in de Filippijnen. Op het eind van het jaar riepen wij nog op tot steun aan de ontheemd geraakte inheemse T’Boli bevolking, ter bescherming van hun voorouderlijk leefgebied (zie foto).

lees verder…

Dag van de Mensenrechten

Op 25 november brachten wij u de oproep ‘verdedig de milieubeschermers’ onder de aandacht. In totaal ondertekenden 116 niet-gouvernementele organisaties, sociale bewegingen en andere milieugroeperingen de verklaring. De initiatiefnemers van de oproep konden rekenen op de warme solidariteit van vijf groepen uit Nederland.

lees verder…

VN-deskundigen sporen Filippijnen aan om Aanvallen en Moorden in Anti-Drugscampagnes te Stoppen

Mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties hebben de regering van de Filippijnen opgeroepen snel en onpartijdig onderzoek uit te voeren naar het grote aantal moorden in het kader van de drugsbestrijding, om de daders voor het gerecht te brengen, en het huidige beleid in dit opzicht grondig te herzien, teneinde verdere aanvallen te stoppen.

lees verder…

Bevindingen van de Internationale Solidariteitscommissie

Van 16-24 november 2017 was er een Internationale Interreligieuze Feitenonderzoek en Solidariteitsmissie (ISM 2017) op Mindanao die de Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP) had georganiseerd. De focus van de missie lag in gebieden van de Moslims en de Lumad (verzamelnaam voor de inheemse volken van Mindanao).

Het doel van de missie was, om solidariteit te tonen met de gemeenschappen die door de oorlog zijn getroffen, om hun strijd uit eerste hand te zien en hun verhalen naar buiten te brengen, zodat hun oproepen voor rechtvaardige en duurzame vrede over de hele wereld gehoord kunnen worden!

lees verder…

Filippijnen heeft Dringend Maatregelen nodig

om de Spiraal van Rechtenschendingen te Keren,
volgens VN-Deskundigen

Op 31 juli 2017 hebben drie onafhankelijke deskundigen uit de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin dringend wordt opgeroepen tot overheidsmaatregelen om de spiraal van schendingen van de mensenrechten in de Filippijnen te keren.

lees verder…

Na Marcos nog geen Fundamentele Verbetering

Na 31 jaar roepen mensen nog steeds om fundamentele verbetering

In februari 1986 was het de dagenlang geweldloze, massale demonstratie ‘de People Power’ opstand in de Filippijnen die leidde tot de val van het autoritaire regime van president Ferdinand Marcos. Deze opstand schiep een moment van nationale eenheid en hoop op een begin van fundamentele verbetering.

lees verder…

Verklaring van Betrokken Filippino’s

van verschillende Religies en Politieke Richtingen

Manilla, 12 juni 2017

Wij betuigen ons medeleven en solidariteit met de slachtoffers van de belegering van Marawi. Wij veroordelen de opzettelijke terreurdaden van de door IS geïnspireerde Maute en Abu Sayyaf groeperingen. Wij roepen alle mensen op om hulp te bieden aan de duizenden ontheemden in Lanao del Sur en nabijgelegen gebieden.

lees verder…

Internationale Gemeenschap Buigt zich over Mensenrechten

door Julie S

Hoe zou het nu zijn met... de mensenrechten in de Filippijnen? Momenteel analyseert de VN Mensenrechtenraad in hoeverre het Aziatische land haar verbintenissen nakomt. 23 Filippijnse sociale organisaties brachten vooraf een alternatief rapport uit. Hun conclusie? Er is heel wat meer aan de hand in de Filippijnen dan de recente aanval op drugsgebruikers.

lees verder…

Families Slachtoffers Politieke en Drugsgerelateerde Moorden Komen Samen:

Laat het Moorden Stoppen!

29 april 2017

“Meer dan ooit moeten wij ons verenigen voor gerechtigheid.”

lees verder…

Drugs Kunnen Worden Geëlimineerd zonder Inperking van Rechten

22-23 augustus 2016
door Cristina Palabay, Secretaris Generaal, Karapatan

President Duterte heeft herhaaldelijk gezegd, dat de verspreiding van illegale drugs en de ellende die daarmee gepaard gaat een van de grootste problemen is van de Filippijnse maatschappij. De afschuwelijkheid van de misdaden die voortkomen uit drugsverslaving is onmiskenbaar: verkrachting en moord op vrouwen en jonge meisjes, zelfs baby’s, verminkte lichamen en alle overige onmenselijkheden. Terwijl het duidelijk is dat dit probleem met wortel en tak uitgeroeid moet worden, zal dat niet zo gemakkelijk gaan als het uitroeien van termieten.

lees verder…

Vrouwenstrijd voor
Banen, Land, Sociale Voorzieningen en Rechten!

GABRIELA Verklaring ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 2016

Namens GABRIELA - Verbond van Filippijnse vrouwen, sturen wij onze strijdvaardige groeten naar vrouwen wereldwijd ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 2016.

Wij gedenken en eren de levens van vrouwen die meer dan honderd jaar geleden vochten voor erkenning van de sleutelrol die vrouwen vervulden in het economische, politieke en culturele domein. Zij legden het fundament waarop de strijdbare vrouwenbeweging werd gebouwd, en ondersteunden de strijd om een einde te maken aan vrouwenonderdrukking en misbruik.

lees verder…

Internationaal Vonnis Verklaart Aquino Schuldig

Officiële Bekendmaking a.s. Maandag

Washington DC, 18 juli 2015

Contact: Berna Ellorin, 347-244-8953

WASHINGTON DC - Azadeh Shahshahani, prominent mensenrechtenadvocaat en schrijver, verklaart de Filippijnse president Aquino en de Amerikaanse overheid, vertegenwoordigd door president Obama, “SCHULDIG aan grove en systematische schendingen van de mensenrechten."

lees verder…

Aankondiging Internationaal Volkstribunaal

Oproep tot steun!
Amsterdam, 12 mei 2015

Een groep van Filippijnse verdedigers van de mensenrechten, voorstanders van vrede en gerechtigheid, advocaten, juristen, academici, kerkelijke- en politieke activisten heeft besloten tot het houden van een ‘Internationaal Volkstribunaal over de Misdaden tegen het Volk’ door Pres. Benigno S. Aquino en de VS-regering, vertegenwoordigd door Pres. Barack Obama.

lees verder…

Mr Edre Olalia genomineerd voor de Lawyers for Lawyers Award

NFS Persbericht, 6 april 2015

Mr. Edre Olalia, de president van de International Association of People’s Lawyers (IAPL), is voorgedragen voor de Lawyers for Lawyers Award. Deze onderscheiding zal worden uitgereikt op 29 mei 2015. De jury, onder voorzitterschap van mw. mr. Heikelien Verrijn Stuart, zal bepalen aan welke advocaat de Lawyers for Lawyers Award 2015 zal worden uitgereikt.

De nominatie van Olalia is geïnitieerd door de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS). De nominatie wordt onderschreven door de groep advocaten binnen de National Union of People’s Lawyers (NUPL), door de uitvoerend directeuren van de International Coalition for Human Rights in the Philippines (ICHRP) en Karapatan, en de partner en familieleden van Willem Geertman. 

lees verder…

Karapatan roept op tot Vrijlating Vrouwelijke Politieke Gevangenen

Met Karapatan roept de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging op tot vrijlating van de vrouwelijke politieke gevangenen in de Filippijnen.

“De regering van Aquino heeft geen respect voor vrouwen,” zei Cristina Palabay, secretaris-generaal van Karapatan tijdens een picket van haar groep en andere organisaties voor het ministerie van Justitie. De manifestatie werd georganiseerd in aanloop naar de komende internationale vrouwendag.

“Onder de 491 politieke gevangenen zijn 43 vrouwen die strafrechtelijk worden vervolgd wegens valse beschuldigingen. Wij roepen het Ministerie van Justitie op om hun zaken te verwerpen en hen onmiddellijk vrij te laten,” zei Palabay.

lees verder…

Oprichting ICPRP:

Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen

Manilla, 21 juli 2013

Tijdens de Internationale Conferentie over Mensenrechten en Vrede in de Filippijnen (ICHRPP), die werd gehouden in het Great Eastern Hotel in Quezon City, werd een internationale coalitie opgericht om campagne te voeren voor mensenrechten en gerechtigheid en om de straffeloosheid te doen stoppen.

lees verder…

Landjepik door Palmolieplantage

Boeren en inheemse volken moeten weg
– misamis oriental

"We zijn door hen ons land, ons levensonderhoud en mogelijk onze waterbron verloren," aldus Consolacion Payla, 66 jaar oud en inwoner van Opol, Misamis Oriental.

Door Janessa Ann J. Ellao (Foto: Amihan Northern Mindanao Region)

Cagayan de Oro, Misamis Oriental – In iedere gemeenschap is de drinkwaterbron de bron van haar bestaan. De palmolieplantage in Opol, Misamis Oriental, die de bron van schoon lokaal drinkwater in gevaar brengt, pleegt zo niet alleen inbreuk op de landrechten van de inheemse volkeren in de regio, maar bedreigt ook de kern van hun bestaan.

lees verder…

Fr. FAUSTO Tentorio

Priester van de landlozen, arme inheemse volken en boeren

"Doe uw mond open ten bate van de stommen,
 ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen:
 open uw mond, oordeel rechtvaardig,
 verschaf de verdrukten en nooddruftigen recht."
                                                                 Spreuken 31: 8 en 9

Fr. Fausto "Pops" Tentorio, PIME, 59, jaar oud, werd geboren 7 januari 1952. Hij was een Italiaanse missionaris van het Pauselijk Instituut voor buitenlandse missie (PIME).

lees verder…