politiek

EU-resolutie over Rechtensituatie in de Filippijnen: Welkome Stap Richting Afrekening en Verantwoording 

De resolutie over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen die onlangs door het Europees Parlement* is aangenomen is een “welkome stap in de richting van afrekening van en verantwoording over de schaamteloze veronachtzaming door de regering Duterte van haar verplichting om de mensenrechten en burgerlijke vrijheden in het land te handhaven”, verklaart de alliantie Karapatan. De alliantie dringt er bij de internationale gemeenschap op aan “om het Filippijnse volk en de mensenrechtenverdedigers in de Filippijnen, die lijden onder deze verslechterende crisis van politieke onderdrukking en staatsgeweld onder dit steeds tiranniekere regime, te blijven steunen”.

“De schijndrugsoorlog gaat maar door met het ongestraft doden van de armen, terwijl mensenrechtenverdedigers worden geconfronteerd met laster, geweld en de dood vanwege hun werk om deze schendingen van de mensenrechten aan het licht te brengen, zelfs midden in een pandemie. Binnenlandse mechanismen zijn ondoeltreffend en zijn er totaal niet in geslaagd om de daders van deze gruwelijke misdaden voor het gerecht te brengen. Deze aanvallen mogen niet doorgaan en de resolutie van het Europees Parlement is een krachtige verklaring van de internationale gemeenschap dat deze misstanden gevolgen kunnen hebben,” zegt Cristina Palabay, secretaris-generaal van Karapatan.

In de resolutie - die naar verluidt werd aangenomen met 626 stemmen voor, 7 tegen en 52 onthoudingen - beveelt de Europese Unie aan om de status van het algemene preferentieschema van de Filippijnen, die tariefvoordelen biedt voor Filippijnse goederen, tijdelijk in te trekken. Evenzo roept het Europees Parlement de Filippijnse autoriteiten op om “onmiddellijk onpartijdige, transparante, onafhankelijke en zinvolle onderzoeken uit te voeren naar alle buitengerechtelijke executies”, met name de moorden die verband houden met de drugsoorlog en de recente moorden op mensenrechtenactivisten Jose Reynaldo ‘Jory’ Porquia, Randall ‘Randy’ Echanis en Zara Alvarez.

Het Europees Parlement spreekt ook zijn “ernstige bezorgdheid” uit over de inwerkingtreding van de antiterrorismewet. Men wijst er op, dat “belangenbehartiging, protesten, afwijkende meningen, stakingen en andere soortgelijke uitoefening van burger- en politieke rechten in geen geval mogen worden beschouwd als terroristische daden”, temidden van de versterkte laster en terreurbestrijding van mensenrechtenverdedigers, activisten en regeringscritici in de Filippijnen. De resolutie dringt verder bij de EU en haar lidstaten aan op het steunen van een resolutie tijdens de 45e zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN-HRC) om “een onafhankelijk internationaal onderzoek in te stellen naar mensenrechtenschendingen die sinds 2016 in de Filippijnen zijn gepleegd”.

“Wij danken de zes politieke partijen die het initiatief hebben genomen voor de resolutie van het Europees Parlement en de parlementsleden die deze resolutie hebben gesteund en aangenomen. We hopen dat dit andere regeringen en de internationale gemeenschap in het algemeen zal aansporen om krachtig stand te blijven houden bij het aan de kaak stellen van de aanvallen op de mensenrechten in de Filippijnen onder de regering-Duterte en het steunen van een onafhankelijk onderzoek door de VN-HRC naar deze aanvallen,” aldus Karapatan.

Reference:
Cristina Palabay, Secretary General, +639173162831
Karapatan Public Information Desk, +63918979058

* Een kopie van de aangenomen resolutie vindt u onder deze link: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0290_EN.pdf 

Duterte richt Pijlen op de Media die hem aan de Macht hielpen

Tom Smith, 19 januari 2018

De controversiële Filippijnse president Rodrigo Duterte keert zich tegen Rappler, een nieuwsplatform dat een belangrijke rol speelde in zijn presidentscampagne. Het is een zoveelste teken aan de wand dat de journalistiek in de Filippijnen een hachelijke onderneming is, en zelfs nog gevaarlijker wordt, schrijft Tom Smith, hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Portsmouth.

lees verder…

Geen Verandering na Gepland Ontwikkelingsplan

Verandering?
Niet drie decennia na EDSA en
niet onder het geplande ontwikkelingsplan

foto IBONEenendertig jaar na de People Power opstand, ook wel de EDSA revolutie genoemd, is de Filippijnen nog steeds achtergesteld en onderontwikkeld met een ernstige ongelijkheid volgens de onderzoeksgroep IBON. Het nieuwe Filippijnse Ontwikkelingsplan (PDP) 2017-2022 zal hier geen verandering in brengen, aldus de groep. Dit plan is een voortzetting van het mislukte neoliberale beleid van het Marcos-regime en de daaropvolgende regeringen.

lees verder…

Vijf Redenen waarom de Nieuwe Filippijnse Duterte geen 'Filippijnse Trump' is

Op 30 juni heeft Rodrigo Duterte de eed afgelegd als president van de Filippijnen. Toen hij begin mei de presidentsverkiezingen won, was het commentaar van de internationale pers niet mals. Hij werd vergeleken met de flamboyante, Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump en hij werd weggezet als een Filippijnse versie op steroïden.

Wim De Ceukelaire

Miljoenen vooral arme Filippino's hebben hun hoop gesteld op de nieuwe Filippijnse president Duterte.

lees verder…

Wist je dat? De Filippijnen kritisch doorgelicht

Marc Vandepitte, 19 november 2013

(foto helphaiyan Truthdig)

Natuurrampen spreken tot de verbeelding en wekken medelijden op. De Filippijnen worden echter al jaar en dag veel harder getroffen door permanente sociale, politieke en economische rampen.
Tekst en uitleg door Marc Vandepitte.

lees verder…

Veertig Jaar na Afkondiging van de Staat van Beleg

"De armen zijn nog steeds arm, uitgebuit en onderdrukt. Tot vandaag de dag is er geen sociale rechtvaardigheid en heerst er een cultuur van straffeloosheid, zoals ten tijde van de Staat van Beleg."
- Karapatan

door RONALYN V. OLEA
Bulatlat.com

Manilla - Met rode hoofdbanden waarop teksten als “Nooit Weer een Staat van Beleg”, “Erken de Slachtoffers van de Staat van Beleg” en "Stop het Staatsterrorisme - Nu" markeerden op 21 september jl. demonstranten – jong en oud – het 40e jaar van de afkondiging van de Staat van Beleg met een protestmars naar de Chino Roces brug (vroegere Mendiola).

lees verder…