pagina 1 / 8 volgende pagina >

Samenvatting Tweede INVESTIGATE PH Rapport

Tweede rapport van de onafhankelijke internationale onderzoekscommissie naar mensenrechtenschendingen in de Filippijnen

Het tweede rapport van INVESTIGATE PH onderzoekt aanhoudende mensenrechtenschendingen in de Filippijnen, gepleegd door staatsagenten en mogelijk gemaakt door het veiligheidsbeleid van de regering-Duterte. Het rapport benadrukt een aanhoudend, heersend gebrek aan effectieve binnenlandse rechtsmiddelen voor deze misbruiken.

Het rapport is het tweede in een reeks van drie van INVESTIGATE PH. Een eerste rapport, uitgebracht in maart 2021, documenteerde de intensivering van de politieke repressie sinds het juni 2020 rapport (A/HRC/44/22) van het VN-Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR); traceerde  hoe de Anti-Terrorism Act (ATA) van juli 2020 en de National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) institutionele mechanismen verschaften om de mensenrechtenschendingen te vergemakkelijken; en sloeg alarm over het gebrek aan binnenlandse rechtsmiddelen om misbruiken echt aan te pakken.

Door de staat aangestuurd politiek geweld is blijven escaleren, maar gemeenschappen en families weigeren om te zwijgen. Dit rapport belicht drie aspecten van staatsterreur in de Filippijnen: een oorlog tegen arme mensen onder het mom van anti-drugsoperaties, een oorlog tegen afwijkende meningen en een oorlog tegen de Moro People.

Drie aandachtsgebieden uitgelicht:

 1. Er is nog steeds een gebrek aan genoegdoening voor misbruik door staatsagenten, en de Filippijnse Nationale Politie (PNP) blijft de rechtsgang belemmeren. De politie verdoezelt routinematig de omstandigheden van moorden in anti-drugsoperaties, intimideert families en potentiële getuigen en belemmert de controle van de meeste moorden door het ministerie van Justitie.
 2. De strijdkrachten worden meer aangemoedigd om andersdenkenden te doden. Politie en soldaten executeren nu politiek andersdenkenden op een manier die vergelijkbaar is met buitengerechtelijke executies bij anti-drugsoperaties. De NTF-ELCAC van Duterte, de ATA van juli 2020 en in toenemende mate het rechtssysteem hebben niet alleen deze moorden gefaciliteerd, maar ook de repressie geïnstitutionaliseerd die het maatschappelijk middenveld in grote lijnen schaadt, van vermeende communisten tot kerken en al lang bestaande democratische instellingen.
 3. Militaire actie in Mindanao bestendigt het geweld tegen en verankert de marginalisering van de Moro-gemeenschappen, met gestage militaire hulp van de Verenigde Staten.  Militaire operaties in Mindanao, als onderdeel van de door de VS gesteunde "War on Terror", zijn er niet in geslaagd onderscheid te maken tussen burgers en strijders, en veroorzaakte ook massale ontheemding van Moro-gemeenschappen. Het overheidsbeleid negeert de behoeften van ontheemden en ondermijnt het zelfbeschikkingsrecht van de Moro-gemeenschappen. Amerikaanse militaire hulp, evenals militaire steun van andere landen, is medeplichtig aan de mensenrechtenschendingen.

Methode van onderzoek

Het rapport is gebaseerd op getuigenissen en geverifieerde informatie van bronnen, waaronder overlevenden, familieleden van slachtoffers, mensenrechtenadvocaten met persoonlijke kennis van de gevolgen van staatsgeweld en een getuige-deskundige over autopsies (1). Een juridisch team heeft gerechtelijke dossiers en andere relevante documenten beoordeeld. Interviews werden rechtstreeks via telefoon en online video afgenomen, waardoor INVESTIGATE PH's commissarissen, subcommissarissen en teams van gegevensverzamelaars en onderzoekers een bulk van momenteel beschikbaar bewijsmateriaal konden verzamelen en analyseren.

In september 2021 zal een eindrapport worden uitgebracht, dat samenvalt met de 48e reguliere zitting van de VN-Mensenrechtenraad, waarop Hoge Commissaris Bachelet een mondelinge update zal geven over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen.

Context

De anti-drugsoperaties van de regering-Duterte hebben op beruchte wijze geresulteerd in de moord op duizenden stedelijke arme mensen door de politie. Staatsrepressie van andersdenkenden, waaronder buitengerechtelijke executies van mensenrechtenverdedigers, vakbondsleden en inheemse leiders, is tijdens de COVID-19-pandemie geïntensiveerd, met voorrang voor een reactie van het leger boven de volksgezondheid, en de goedkeuring van de bovengenoemde ATA. Het gerechtelijk apparaat is in toenemende mate medeplichtig aan het onderdrukken van regeringscritici en mensenrechtenverdedigers. Bovendien heeft Duterte de decennialange "War on Terror" in Mindanao doen escaleren, met ernstige gevolgen voor met name de Moro-gemeenschappen.Op 14 juni 2021 verklaarde de vertrekkende aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), Fatou Bensouda, dat de schaamteloze bloedige anti-drugsoperaties van de politie in de Filippijnen kunnen neerkomen op een "misdaad tegen de menselijkheid", en beval een ICC-onderzoek aan.

Het OHCHR meldde in juni 2020 dat hun kantoor tussen 2015 en 2019 ten minste 208 buitengerechtelijke executies van mensenrechtenverdedigers, juridische professionals, journalisten en vakbondsleden had gedocumenteerd in verband met hun werk (2). Volgens de Alliance for the Advancement of People's Rights (Karapatan) was dit aantal in december 2020 gestegen tot 376 gevallen van geregistreerde buitengerechtelijke politieke moorden en nog eens 488 gevallen van poging tot moord (3).

Meer dan 400.000 inwoners van Marawi werden in 2017 ontheemd door militaire acties, en 25.300 gezinnen – bijna 127.000 personen (4) – moeten nog toestemming krijgen voor hun terugkeer. Sinds 2017 hebben de VS meer dan $ 300 miljoen aan militaire hulp toegezegd ter ondersteuning van de opstandbestrijdingsoperaties van Duterte, met name door middel van oorlogvoering vanuit de lucht en bewaking (5). Sinds 2015 heeft de VS meer dan 765 miljoen dollar aan vliegtuigen, schepen en ander militair materieel gedoneerd aan de Filippijnse regering, die voornamelijk worden gebruikt voor Mindanao en binnenlandse operaties (6).

Conclusies

Filippijnse veiligheidstroepen plegen buitengerechtelijke executies en belemmeren de rechtsgang. Met ingang van juni 2021 heeft de Filippijnse nationale politie (PNP) ermee ingestemd om slechts 53 dossiers (7), van de meer dan 7.000 officieel erkende sterfgevallen tijdens drugsoperaties, over te dragen aan het ministerie van Justitie voor onderzoek, en blijft de richtlijnen van het Hooggerechtshof trotseren (8).

De moordmachine die in de oorlog tegen de armen werd geperfectioneerd, keert zich nu tegen mensenrechtenverdedigers en politieke tegenstanders van het overheidsbeleid. In "tokhang"-achtige invallen hebben politie en leger in Negros, Panay en Zuid-Tagalog boerenleiders, gemeenteraadsleden, leraren, advocaten, artsen, boerenleiders, mensenrechtenverdedigers, vakbondsleden, inheemse leiders en stedelijke arme organisatoren buitengerechtelijk vermoord in hun eigen huis of op weg naar of van hun werk. De schadelijke gevolgen van repressie zijn nu wijdverbreid in het maatschappelijk middenveld. Het rechtssysteem draagt bij aan het onderdrukken van afwijkende meningen, zowel door de wet geschikt te maken om mensenrechtenschendingen te vergemakkelijken, als door er niet in te slagen om wettelijke bescherming af te dwingen.

Bij militaire operaties in Mindanao in naam van de "War on Terror" is geen onderscheid gemaakt tussen burgers en strijders. Mortiervuur, artillerievuur en luchtbombardementen zijn door hun aard vormen van oorlogvoering zonder onderscheid, vooral wanneer ze worden gebruikt in dichtbevolkte gebieden door burgers. Dit zijn de primaire wapens die in 2017 in Marawi City werden gebruikt en blijven de wapens bij uitstek in de oorlogsvoering van de staat in andere Moro-gemeenschappen, met Amerikaanse militaire steun. Dergelijke acties zijn in strijd met het internationaal humanitair recht. Amerikaanse en andere buitenlandse regeringen die wapens, inlichtingen en training leveren, zijn ook in strijd met het internationaal humanitair recht. Deze oorlog tegen het Moro-volk maakt inbeslagname van land mogelijk van de bewoners die ontheemd blijven in kampen en in de huizen van familieleden, en ontkent het recht op zelfbeschikking van het Moro-volk.

Aanbevelingen

Aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties:

 • Maak de regering van de Republiek der Filippijnen verantwoordelijk voor de duizenden buitengerechtelijke executies, ontvoeringen en verdwijningen, illegale arrestaties en detenties, intimidaties en andere vormen van schendingen van de mensenrechten en het humanitair recht, aangezien deze schendingen werden uitgevoerd op basis van officieel staatsbeleid.
 • Zorg ervoor dat overheidsfunctionarissen op verschillende niveaus verantwoordelijk worden gesteld voor schendingen van mensenrechten en internationaal humanitair recht.
 • Zorg ervoor dat president Rodrigo Duterte strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld voor officiële bevelen, versterkt door zijn openbare verklaringen om drugsgebruikers en andersdenkenden te doden, waardoor aangewezen staatsveiligheidsinstanties en andere civiele overheidsinstanties overheidsgeld en -netwerken hebben gebruikt om de wet te bewapenen en afwijkende meningen te onderdrukken.
 • Zorg voor de permanente bescherming van alle getuigen in het INVESTIGATE PH-proces en alle andere onderzoeken naar gevallen van buitengerechtelijke executies (EJK's) en andere mensenrechtenschendingen, evenals bescherming van alle personen en organisaties die "red-tagged" zijn tegen alle handelingen van intimidatie en represailles; en dat beschermingsplannen worden gemaakt met onafhankelijke internationale instellingen voor hun veiligheid en beveiliging.
 • Zorg ervoor dat mensenrechtenverdedigers, journalisten, leden van de academie, regeringsfunctionarissen die in de oppositie zitten of lijken te zitten, en de uitoefening van pastorale taken van predikanten en priesters te allen tijde worden beschermd.
 • Dring er bij de lidstaten, relevante agentschappen van de Verenigde Naties en andere belanghebbenden op aan om internationale onderzoeks- en barmhartigheidsmissies uit te voeren naar specifieke regio's in de Filippijnen die zwaar gemilitariseerd zijn en waar moedwillige schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht zijn gedocumenteerd.
 • Zorg voor de veiligheid van oppositie -kandidaten, -groepen, en hun aanhangers, verkiezingsfunctionarissen en vrijwilligers, kiezers en het grote publiek, en stop de militarisering van gemeenschappen om de integriteit van de presidentsverkiezingen van mei 2022 te behouden.
 • Steun specifiek onderzoek naar schendingen van de VN-verklaring over de rechten van inheemse volkeren met betrekking tot mijnbouw en landrechten.

Aan staten in het algemeen, hun respectieve ministeries van Buitenlandse Zaken of parlementen:

 • Schort alle militaire en politiële hulp op van alle landen die samenwerkingsovereenkomsten hebben met betrekking tot militaire training, politietraining en de verkoop van wapens en uitrusting totdat het respect voor de mensenrechten en het internationaal humanitair recht is hersteld en voelbaar is op de grond in de Filippijnen.
 • Roep het Amerikaanse Congres op om de Filippijnse Human Rights Act (PHRA) in te voeren en goed te keuren. De PHRA zou de Filippijnse militaire financiering en hulp van de Amerikaanse regering (met inbegrip van de verkoop van wapens en het schenken van wapens) aan de politie stopzetten totdat het Amerikaanse ministerie van Defensie en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een sterk verbeterde mensenrechtenvermelding waarmerken. De regering van de Filippijnen zou de mensenrechten van haar burgers moeten garanderen, een gerechtelijk systeem moeten opzetten om leden van het leger en de politie die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen te vervolgen, en audits en onderzoeken moeten uitvoeren om ervoor te zorgen dat Amerikaanse hulp niet wordt gebruikt voor mensenrechtenschendingen. 

Aan het Internationaal Strafhof:

 • Ontvang dit tweede rapport en het daaropvolgende derde rapport van INVESTIGATE PH.
 • Voortzetting van het onderzoek naar moord op de menselijkheid van president Duterte in het kader van zijn campagne "war on drugs", evenals het plegen van martelingen en andere onmenselijke daden.

Aan de Internationale Arbeidsorganisatie:

 • Bespoedigen van de Tripartiete Missie van de ILO op hoog niveau naar de Filippijnen, waartoe in 2019 werd besloten.

Aan het maatschappelijk middenveld:

 • Dit rapport, de bevindingen en conclusies ervan promoten bij relevante overheidsactoren, het maatschappelijk middenveld en de internationale gemeenschap.
 • De breedst mogelijke steun mobiliseren voor de oproep tot verantwoording en gerechtigheid voor de slachtoffers in de Filippijnen, samen met oproepen om de militaire- en politiehulp aan de Filippijnen te beëindigen.
 • Doorgaan met het methodisch en systematisch documenteren en bewaren van bewijs van schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht.
 • Zorgen voor een zo breed mogelijk draagvlak bij het toezicht op de verkiezingen van mei 2022 en delegaties sturen als internationale waarnemers.
 • Word een ondersteuner van INVESTIGATE PH. Ga daarvoor naar: Participate — Investigate PH

De mensenrechtencrisis in de Filippijnen vloeit voort uit diepe en langdurige economische, sociale en politieke conflicten in de samenleving, met inbegrip van haar internationale betrekkingen. Ons onderzoek wekte de hoop bij de slachtoffers dat hulp – en gerechtigheid – van de internationale gemeenschap zou kunnen komen. Dit onderzoek zelf is het resultaat van tientallen jaren ontwikkeling van internationale solidariteitsrelaties.

De Verenigde Naties, haar lidstaten, het Internationaal Strafhof en het internationale maatschappelijk middenveld hebben allen een cruciale rol te spelen bij het aanvechten van de flagrante schendingen van de mensenrechten die plaatsvinden in de Filippijnen. Zij moeten gebruik maken van alle beschikbare internationale mechanismen om deze schendingen door de staat te beteugelen: de middelen naar de behoeften van mensen kanaliseren in plaats van militarisering, en plegers van staatsgeweld verantwoordelijk houden.

Bronnen:
[1] Four sessions of Hearings with Commission and Sub Commission members were held on May 18, 20, 25 and 27, 2021.
[2] https://www.ohchr.org/Documents/Countries/PH/Philippines-HRC44-AEV.pdf, p. 10.
[3] https://www.karapatan.org/2020-karapatan-year-end-report, p.13.
[4] https://www.npr.org/2020/10/23/925316298/over-120-000-people-remain-displaced-3-years-after-philippines-marawi-battle.
[5] https://media.defense.gov/2018/Jun/18/2001932643/-1/-1/1/FY2018_LIG_OCO_OIR_Q1_12222017_ 2.PDF, p. V and 14. For sources on the $300 million committed to Operation Pacific Eagle, see https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872555/-1/-1/1/FY2018_LIG_OCO_OIR_Q1_122220171/1/LEAD%20INSPECTOR%20GENERAL%20FOR%20OPERATION%20PACIFIC%20EAGLE-PHILIPPINES%20JULY%201,%202020%20-%20SEPTEMBER%2030,%202020.PDF. For FY2021, the budget request for Operation Pacific Eagle is $72,3 million.
[6] https://ph.usembassy.gov/us-military-turns-over-c-130-hercules-aircraft-to-philippine-air-force/
[7] https://www.rappler.com/nation/duterte-concern-gets-pnp-doj-narrow-drug-war-sharing.
[8] https://www.rappler.com/newsbreak/investigative/duterte-government-rubbish-files-stall-supreme-court-drug-war-case-part-one.

Zie volledige 2e investigate PH rapport:
Second Report — Investigate PH

 

Cyberaanvallen op Karapatan en Alternatieve Mediaorganisaties

Cyberaanvallen op Karapatan en alternatieve mediaorganisaties: schending van het mensenrecht op vrijheid van informatie

Mensenrechtenorganisaties Karapatan en de alternatieve mediakanalen Bulatlat en Altermidya waren recent het doelwit van cyberaanvallen op hun websites, zoals gemeld door de Zweedse mediastichting Qurium.

"Degenen die deze aanvallen uitvoeren en zich verschuilen achter een scherm van anonimiteit die deze aanvallen uitvoeren, zijn lafaards. Ze willen de feiten over de mensenrechtensituatie niet openbaar maken op digitale platforms zoals de onze. Dit is niet alleen een aanval op mensenrechtenorganisaties zoals Karapatan of mediaorganisaties zoals Bulatlat en Altermidya - dit is een aanval op het recht van het volk op vrijheid van informatie", aldus secretaris-generaal Cristina Palabay van Karapatan.

Op 17 mei 2021 werd een HTTP GET Flood-aanval, een soort Distributed Denial of Service (DDoS)-aanval, uitgevoerd op de websites, waaronder die van Karapatan, met een piek van 350.000 hits in minder dan vijf minuten. Op die dag plaatste Karapatan zijn verklaring met de oproep van de groep voor de vrijlating op humanitaire gronden van Caraga-boerenleiders Marcela "Silay" Diaz, 59 jaar oud en kankerpatiënt in stadium 4, en Virgilio Lincuna, 70 jaar oud en gedeeltelijk verlamd na een beroerte.

Op 20 mei 2021 werd een nieuwe cyberaanval via gebruikersagent AdobeUxTechC4-Async/3.0.12 (win32) vastgesteld. Op die dag had Karapatan materiaal geplaatst met betrekking tot hun indiening van zaken en aanbevelingen bij het Filippijnse Hooggerechtshof over huiszoekingsbevelen en verzonnen aanklachten tegen activisten en over de regels over het voorrecht inzake dagvaardingen met bescherming (amparo) en de toegang tot gegevens (habeas data).

"De cyberaanvallen zijn bedoeld om onze website ontoegankelijk te maken of om de impact van deze vorm van aanvallen op de website te meten," voegde Palabay eraan toe.

Karapatan zei dat "de enigen die kunnen profiteren van dergelijke aanvallen de machthebbers zijn die we bekritiseren."

"Het zijn degenen met miljarden voor inlichtingenwerk en een fonds naar believen van onbeperkte middelen in hun oorlogsuitrusting die we zonder medelijden verantwoordelijk hebben gesteld via onze mensenrechtenadvocaten op zowel online als offline platforms. Karapatan veroordeelt deze aanval ten stelligste als een wanhopige zet van degenen die duidelijke minachting hebben voor de bescherming van de rechten van mensen," verklaarden ze.

In december 2018 waren er cyberaanvallen op de website van Karapatan, met behulp van verschillende virtuele privénetwerken (VPN's). Volgens Qurium is dit soort aanvallen op karapatan's site en andere alternatieve nieuwssites een van de ergste die ze in de afgelopen tien jaar hebben gezien sinds ze aanvallen op online platforms van het maatschappelijk middenveld wereldwijd hebben gecontroleerd. Het was een voortdurende en meedogenloze aanval, waardoor Karapatan's website bijna een maand offline was.

Karapatan sprak zijn steun uit aan Bulatlat en Altermidya, die soortgelijke aanvallen hebben ondervonden. "We vormen één lijn met journalisten van alternatieve mediagroepen om deze aanslagen te onderzoeken. Nogmaals, we danken onze partners in Qurium voor hun steun en uitstekende documentatie en analyse van deze recente aanvallen," concludeert Palabay.

Bron:
Cyber attacks on Karapatan, alternative media organizations violate people’s rights to freedom of information | Karapatan

Uitnodiging Publicatie: INVESTIGATE PH Tweede Rapport

Online publicatie van het maatschappelijk rapport over mensenrechten in de Filippijnen dinsdag 6 juli 2021 om 14.00 uur Nederlandse tijd

 

SCHRIJF JE HIER IN

Beste sympatisanten,

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de officiële publicatie van het tweede rapport van de onafhankelijke Internationale Commissie voor Onderzoek naar de Mensenrechtenschendingen in de Filippijnen.  Het online evenement vindt plaats op dinsdag 6 juli 2021 om 14.00 uur Nederlandse tijd. Dit evenement valt samen met de 47e reguliere zitting van de VN-Mensenrechtenraad.

Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten heeft in juni 2020 een rapport uitgebracht over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen, waarin de "uitgebreide en systematische aard van de vermeende moorden en het tekortschieten van binnenlandse mechanismen om de verantwoordingsplicht tot nu toe te waarborgen" aan het licht kwamen. Op dit moment benadrukt hoge commissaris Michelle Bachelet de noodzaak van onafhankelijk, onpartijdig en effectief onderzoek naar de moorden.

De Mensenrechtenraad heeft niet gereageerd op deze oproep. In plaats daarvan boden ze technische en capaciteitsopbouwende steun aan de Filippijnse regering, alsof extra expertise en middelen in handen van de regering voldoende waren om de mensenrechtencrisis op te lossen. Naar aanleiding van dit besluit is Investigate PH, die internationaal onafhankelijk onderzoek naar de mensenrechtensituatie doet, opgericht vanuit initiatieven van de bevolking.

Sinds de lancering van Investigate PH in januari 2021 is de mensenrechtencrisis in de Filippijnen verergerd, met alleen al in de afgelopen zes maanden tientallen buitengerechtelijke moorden, illegale arrestaties en andere ernstige schendingen.

Het eerste rapport, dat in maart 2021 werd uitgebracht, leverde belangrijke bewijzen op over de mensenrechtensituatie op basis van getuigenissen van tientallen getuigen. Het tweede verslag bouwt voort op het eerste verslag en richt zich specifiek op drie brede thema's in de Context van de Filippijnen: 1) de oorlog tegen drugs, 2) de oorlog tegen andersdenkenden en 3) de oorlog tegen het Moro-volk.

Wij roepen u op om samen met ons de officiele publicatie van het tweede rapport officieel bij te wonen, om van de vertegenwoordigers van Investigate PH meer te horen over dit rapport en om naar aanleiding hiervan vragen te kunnen stellen over de inhoud van het rapport, aangezien de mensenrechtencrisis in de Filippijnen snel verergert. U kunt zich vooraf aanmelden via deze link.

Als u niet in staat bent om live bij ons te komen, heeft u toegang tot de opname van het evenement op onze Facebook-pagina of door contact met ons op te nemen via  info@investigate.ph.

Peter Murphy
Voorzitter ONDERZOEK PH Kernwerkgroep

 

Bensouda: Onderzoek de Misdaden van Duterte

Verzoek van ICC-hoofdaanklager Bensouda om de misdaden van Duterte tegen de menselijkheid formeel te onderzoeken

Persbericht Karapatan, Manila 15 juni 2021

De aankondiging van de vertrekkende hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), Fatou Bensouda, dat ze formeel verzoekt om een onderzoek naar de misdaden tegen de menselijkheid begaan in de schaamteloze bloedige oorlog tegen drugs van president Rodrigo Duterte, is een langverwachte stap in de richting van gerechtigheid en verantwoording. Bovendien is het de zoveelste aanklacht tegen het moorddadige beleid van de regering-Duterte dat duizenden Filippino's straffeloos heeft gedood - en nog steeds vermoordt.

Internationale Groeperingen uiten hun Zorgen

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging en nog meer dan honderd internationale groeperingen tonen in een gezamenlijke brief aan het  Hooggerechtshof en het Departement van Justitie hun zorgen over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen.

NFS persbericht, Amsterdam 7 juni 2021 | Foto credit Darren Langit, Rappler

In een gezamenlijke brief die vandaag is verzonden aan de Filippijnse Opperrechter Alexander Gesmundo en aan Minister van Justitie Menardo Guevarra, hebben meer dan honderd organisaties en personen hun “diepe bezorgdheid geuit over de recente buitengerechtelijke executies, gerechtelijke intimidatie, willekeurige arrestaties en detentie en bedreigingen middels rood-labelen tegen mensenrechtenverdedigers, waaronder Karapatan mensenrechtenwerkers, mensenrechtenadvocaten, vakbondsleden en vakbonden in de publieke sector en organisatoren van gemeenschapspantry’s in de Filippijnen”.

Een Leven in het Teken van Solidariteit met de Armen

Missionair werker Otto de Vries moest de Filipijnen verlaten. Zijn permanente verblijfsvergunning is door de Filipijnse overheid ingetrokken.
“Buitenlanders die zich te veel aansluiten bij de situatie van de armen worden beschouwd als politieke inmengers, als bemoeiallen,” verklaart Otto.

Door Tatiana Waterink, Week Nederlandse Missionaris (WNM)

Na dertig jaar moet Otto de Vries (62) de Filipijnen verlaten. Het leven van Otto staat in het teken van werken en leven met de armen. Als telg van een welgestelde familie in Brabant studeerde hij biologie, werkte op een alternatieve boerderij, liep een jaar stage in Ivoorkust en was uitzendkracht als werkstudent. Zijn ogen werden in die periode geopend voor ongelijkheid en armoede en in 1987 sloot hij zich aan bij de Calama-beweging; een groep priesters, religieuzen en leken die samen met de armen de kerk van de armen wil opbouwen. Otto liet zich dan ook omscholen tot pijpfitter en werkte in de Rotterdamse haven. “In 1991 ben ik naar de Filipijnen gegaan met een missiebrief van bisschop Bär op uitnodiging van bisschop Labayen.” Diens oproep tot een kerk van de armen inspireerde hem te leven met en onder de arme arbeiders in de Filipijnse hoofdstad Manilla.

Dank voor uw Belangrijke Steun - Samen zijn we Sterk

Graag informeren wij jullie over Otto en een aantal lopende acties.
Tevens  doen wij een oproep aan u om supporter te worden!

Otto bedankt iedereen voor de hartelijke ontvangst

Otto de Vries was zeer blij verrast met het hartelijke welkom. Het kostte hem in de Filippijnen twee dagen om zijn terugkeer te regelen. Om 10 over 5, na kantoortijd, kreeg hij zijn laatste stempel van goedkeuring tot vertrek. De overheid wilde dat Otto vertrok, maar het kostte hem en een advocaat twee intensieve dagen om langs verscheidene instanties te gaan om het gedaan te krijgen. Diezelfde avond stapte hij in het vliegtuig.

Karapatan ontvangt William D. Zabel Onderscheiding

Human Rights First overhandigt de Filippijnse Mensenrechtenalliantie Karapatan de William D. Zabel Mensenrechten Onderscheiding

NEW YORK – De internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights First kondigde op 5 mei aan dat het aan de Karapatan Alliantie voor de Bevordering van Mensenrechten de jaarlijkse William D. Zabel Human Mensenrechten Onderscheiding zal overhandigen als erkenning voor haar inzet voor de mensenrechten in de Filippijnen.

De onderscheiding wordt al meer dan drie decennia jaarlijks uitgereikt en geeft erkenning voor het werk van dappere activisten in de frontlinie van de strijd voor vrijheid en mensenrechten. Karapatan is een op de Filippijnen gevestigde alliantie van mensenrechtenorganisaties, programma's, commissies en individuele pleitbezorgers die sinds 1995 vooroplopen in de strijd voor mensenrechten in het land.

Koninklijke onderscheiding voor Dirk van Campenhout

Hij zet zich al jaren in voor de samenleving in Nederland en de Filippijnen

De heer Dirk van Campenhout is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Op maandag 26 april bracht burgemeester Cor Lamers een bezoek aan hem voor de uitreiking van de onderscheiding.  Hij zet zich al sinds eind jaren 70 op diverse vlakken in voor de samenleving in Nederland en de Filippijnen. Sinds kort is hij tevens vrijwilliger bij de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS).

Wederzijdse Hulp door 'Community Pantry'

‘Je geeft wat je kan geven en je neemt wat je nodig hebt’

Aangestoken door het initiatief van de 26-jarige Filippijnse Ana Patricia Non, verspreiden de pantry’s zich als een lopend vuurtje over de Filippijnen. Gedreven door empathie en mededogen voor Filippino's die getroffen zijn door de pandemie, met hoge werkloosheidscijfers en hongerniveaus, zette Non een gemeenschappelijke voorraadkast op in Maginhawa Street, UP Village in Quezon City. Sindsdien zijn er meer dan 300 gemeenschappelijke pantry's geplaatst die door individuen en groepen zijn geïnitieerd.

Journalist Maria Ressa krijgt Four Freedom Award

De Filippijnse Journalist Ressa is oprichter van Rappler, een nieuwssite die regelmatig kritisch bericht over de Filipijnse overheid.Die berichtgeving heeft er onder andere toe geleid dat Ressa in 2019 werd beschuldigd van smaad. “De Filipijnse regering wil dat we stil blijven en geen vragen stellen. Ze willen niet ter verantwoording worden geroepen”, vertelt Ressa vrijdag (26 maart) in dagblad Trouw.

Zo’n prijs werpt licht op ons werk en dat helpt.”

De uitreiking is op 31 maart via een livestream te volgen via:  Let's talk about the Four Freedoms (vrijheidscolleges.nl)

Ga voor meer informatie naar:
Four Freedom Awards 31 maart uitgereikt aan journalist Maria Ressa / Villamedia

Lang Leve de Feministische Strijd


foto: Vrouwenbeweging op het eiland Negros in de Filippijnen.
tekst op de poster: Je bent een vrouw, je hebt gelijke rechten! 

Internationale Vrouwendag sinds op 8 maart 1908 textielarbeidsters in New York de eerste staking door vrouwen organiseerden.

Holle Claims van de Filippijnse Regering bij de VN-Mensenrechtenraad

Persbericht Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)
25 februari 2021

“De geruststellende diplomatieke toon van de boodschap van de Filippijnse minister van Justitie Guevarra aan de VN-Mensenrechtenraad gisteren kan de bittere waarheid niet verbergen dat er tot dusverre geen verantwoording is afgelegd over de moord op tienduizenden burgers door politie en het leger in de oorlog van de regering tegen drugs en het verzet,” zei Peter Murphy, woordvoerder van de wereldwijde mensenrechtencoalitie.

Stop Deportatie van Otto de Vries en Laster tegen EILER

Persbericht Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging
Amsterdam, 15 februari 2021

De Nederlander Otto de Vries  doet al 30 jaar pastoraal werk in de Filippijnen. Hij werd indertijd uitgenodigd door bisschop, Mgr. J. Labayen, in het bisdom Infanta, om de Kerk van de armen te leven. Die oproep had Otto geïnspireerd om zich onder te dompelen in de dagelijkse realiteit van de arbeiders. Zijn leven met de arbeiders werd de bron van zijn motivatie. Jarenlang was Otto arbeider in de Filippijnen. Hij heeft gewerkt als lasser, monteur en elektricien.

Oprichting ‘INVESTIGATE PH'

Bij Start Investigate PH
Honderden Aanwezig uit Noord-Amerika, Azië-Pacific en Europa

De Investigate PH is een onafhankelijke internationale commissie voor onderzoek naar de mensenrechtenschendingen  in de Filippijnen

ZOOM, 26 en 28 januari 2021

INVESTIGATE PH start een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de mensenrechtensituatie in de Filippijnen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door organisaties- en religieuze, politieke en maatschappelijke leiders van over de hele wereld. Het beoogt de relevante VN-organen ertoe aan te sporen gebruik te maken van internationale mechanismen om daders van mensenrechtenschendingen in de Filippijnen ter verantwoording te roepen en om recht te doen aan slachtoffers.

Namens de CPA: Thank you for helping

Stop politieke vervolgingDe oproep aan de Filippijnse gezagsdragers om al het mogelijke te doen voor het herstel van de goede naam van CPA voorzitter Windel Bolinget is 20 januari verstuurd. Van de Nationale Commissie voor Inheemse Volkeren en de Commissie voor Mensenrechten ontvingen wij een ontvangstbevestiging met de mededeling ‘Thank you’.

De oproep is verstuurd namens 7 organisaties afkomstig uit België, Duitsland en Nederland.
Al deze organisaties hebben een overtuigende staat van dienst op het gebied van solidariteitswerk voor de Filippijnse bevolking en hebben een grote achterban. De Cordillera’s Peoples Alliance is dankbaar voor deze gezamenlijke internationale steunoproep.