pagina 1 / 4 volgende pagina >

Derde Rapport van INVESTIGATE PH

13 september 2021 – Persbericht

Onafhankelijk internationaal onderzoek naar mensenrechtenschendingen in de Filippijnen eindigt met vernietigend bewijs tegen Duterte, roept op tot een door de VN geleid onderzoek

Volksorganisaties en maatschappelijke groeperingen van over de hele wereld hebben er bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC) op aangedrongen om een onderzoek uit te voeren naar mensenrechtenschendingen in de Filippijnen onder president Rodrigo Roa Duterte bij de lancering van haar derde rapport 13 september jl.

INVESTIGATE PH is een onafhankelijk onderzoek naar mensenrechtenschendingen in de Filippijnen. Het heeft tot doel het VN- mensenrechtenrapport over de Filippijnen, dat in juni 2020 door het ‘Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights’ (OHCHR) (rapport HRC / 44/22) is uitgebracht, te onderbouwen om daarmee internationale verantwoordingsmechanismen te helpen faciliteren.

In het derde rapport van INVESTIGATE PH werd het onderzoek besproken naar schendingen van de economische, sociale en culturele rechten van het Filippijnse volk en de ontkenning van het recht van het volk op zelfbeschikking, ontwikkeling en vrede. Het stelde vast dat de regering-Duterte deze rechten opzettelijk schendt door zich te onderwerpen aan de Amerikaanse overheersing en het neoliberale economische beleid. Het onthulde dat de Filippijnse regering in november 2017 de vredesbesprekingen met het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen (NDFP) beëindigde, onder druk van de Amerikaanse president Trump. Na dit besluit werden zeven vredesadviseurs gedood door staatsveiligheidstroepen of door niet-geïdentificeerde aanvallers, waarbij vijf van de zeven werden vermoord nadat het OHCHR-rapport van juni 2020 werd uitgebracht.

De lancering van het rapport, dat samenvalt met de opening van de 48e reguliere zitting van de UNHRC, werd geleid door de Hoge Commissarissen van het onderzoek, bestaande uit parlementariërs, advocaten, religieuze leiders en activisten van over de hele wereld. Mensenrechtenverdedigers, journalisten en verschillende maatschappelijke organisaties sloten zich ook aan.

“Het is absoluut noodzakelijk dat de Raad gevolg geeft aan de oproep van het Filippijnse volk om een onderzoek in te stellen naar de schending van de rechten onder de regering-Duterte, te midden van straffeloosheid en het falen van binnenlandse systemen om slachtoffers verhaal te bieden en daders verantwoordelijk te houden", zoals advocaat Jeanne Mirer zei. Advocaat Mirer van de International Association of Democratic Lawyers (Internationale Vereniging van Democratische Advocaten) is een van de Hoge Commissarissen.

Het rapport concludeerde dat de mensenrechtenschendingen in de Filippijnen zijn toegenomen sinds de publicatie van het OHCHR-rapport van juni 2020.

Het toonde aan dat er een toename per maand was van 50 tot 76 procent in het aantal moorden in de drugsoorlog tijdens de COVID-19 lockdown.

Het rapport citeerde ook Duterte's "natie brede” tegenoffensief benadering onder leiding van de Nationale Uitvoeringsraad met de speciale opdracht de Beëindiging van het Lokale Communistische Gewapende Conflict” (NTF-ELCAC), die lokale en nationale instellingen gebruikt om aanvallen uit te voeren op mensenrechtenverdedigers, volksorganisaties en het maatschappelijk middenveld door middel van massale arrestaties en gevangenzetting op basis van verzonnen aanklachten, "red-tagging" (als “communistisch” bestempelen) en door de staat gepleegde moorden.

De misstanden zijn verergerd door de Anti-Terrorisme Wet van 2020, die een belangrijk instrument is geworden in het programma van het tegenoffensief en wordt gebruikt om activisten en hun organisaties in een kwaad daglicht te stellen en afwijkende meningen strafbaar te stellen.

Ds. Dr. Chris Ferguson van de Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken zei: "De systematische aanvallen van de regering-Duterte op leiders van boeren- en inheemse volkerengemeenschappen, vredesadviseurs, mensenrechtenverdedigers, religieuze leiders en organisaties die strijden voor de rechten van mensen en aandringen op belangrijke sociale verandering, moeten door de internationale gemeenschap worden veroordeeld. Het is onze morele verantwoordelijkheid om alle middelen aan te wenden om een einde te maken aan dergelijke gruwelijke daden en slachtoffers te helpen in hun strijd voor gerechtigheid."

De drie rapporten van INVESTIGATE PH dit jaar bevatten onderzoeken van meer dan 50 vastgestelde gevallen van mensenrechtenschendingen onder Duterte, waaronder de afslachting van 9 mensen van de Tumandok stam op 30 december 2020 en van negen activisten op zondag 7 maart 2021 - "Bloody Sunday". 

INVESTIGATE PH begon haar onderzoek naar mensenrechtenschendingen onder de regering-Duterte in december 2020. Het bracht twee eerdere rapporten uit in respectievelijk maart en juli 2021.

“De conclusie van ons onderzoek en het eindverslag laten zien hoe binnenlandse mechanismen slachtoffers in de steek laten. Aangezien we vooruitlopen op het voortgangsverslag over de technische bijstand van de OHCHR op het gebied van de mensenrechten aan de Filippijnse regering, roepen we de Hoge Commissaris en de Raad nogmaals op om internationale mechanismen te mobiliseren om slachtoffers te helpen en Duterte en andere staatscriminelen verantwoordelijk te houden."

De OHCHR zal tijdens de 48e UNHRC-zitting op 7 oktober 2021 verslag uitbrengen over de voortgang van de technische samenwerking met de Filippijnse regering.

Contactpersoon media:
Peter Murphy – ICHRP Voorzitter +61 418 312 301
chairperson@ichrp.net

 

Uitnodiging Presentatie Eindrapport INVESTIGATE PH

Online publicatie van het derde en laatste rapport van het maatschappelijk middenveld over de mensenrechten in de Filippijnen

Uitnodiging voor #HRC48: Eindrapport Investigate PH
Maandag 13 september 2021
Europa / Azië Pacific: 0:900 Geneve  | 15:00 Manilla | 17:00 Sydney
Noord Amerika: 10:00 Los Angeles | 13:00 New York

REGISTREER HIER

Beste vrienden,

U wordt uitgenodigd voor de officiële presentatie van het Eindrapport van de Onafhankelijke Internationale Commissie voor Onderzoek naar de Mensenrechtenschendingen in de Filippijnen (INVESTIGATE PH). Er worden online media evenementen georganiseerd op maandag 13 september 2021 op twee verschillende tijdstippen teneinde een wereldwijd publiek te bereiken. Deze eindrapportage valt samen met de 48e Reguliere Zitting van de VN-Mensenrechtenraad (UNHCR).

In juni 2020 bracht het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) een Rapport uit over de Mensenrechtensituatie in de Filippijnen waarin de “wijdverbreide en systematische aard van de vermeende moorden en het tot nog toe falen van binnenlandse mechanismen om de verantwoordelijkheid hiervoor op te eisen” werden blootgelegd. Hierbij benadrukte de Hoge Commissaris Michelle Bachelet de noodzaak voor onafhankelijke, onpartijdige en effectieve onderzoeken van de moorden.

Als reactie op het daaropvolgende falen van de UNHCR om op deze oproep te reageren, werd  Investigate PH, een internationaal onafhankelijk onderzoek naar de mensenrechtensituatie, opgestart door het maatschappelijk middenveld.

Sinds het OHCHR rapport van 20 juni 2020 is de mensenrechtencrisis in de Filippijnen verhevigd met alleen al in de afgelopen zes maanden tientallen buitengerechtelijke executies, illegale arrestaties en andere ernstige schendingen.

Het Eerste Investigate PH Rapport, uitgebracht in maart 2021, bevatte belangrijk bewijs over de verslechterende mensenrechtensituatie en het falen van de staat om te reageren. Dit rapport was gebaseerd op 50 emblematische zaken waaronder getuigenissen van meer dan een dozijn getuigen.

Het Tweede Rapport, in juli 2021, ging in op het eerste rapport en richtte zich op drie brede thema’s in de Filippijnse context: de oorlog tegen de armen, vermomd als een oorlog tegen drugs, de oorlog tegen andersdenkenden en de oorlog tegen het Moro-volk.

Het aanstaande Derde Rapport gaat in op de gevolgen van sociale, economische, culturele, burgerlijke en politieke rechtenschendingen tegen arbeiders, boeren, vrouwen, inheemse volkeren en kinderen; en het onderzoek naar schendingen van het recht op levensonderhoud, vrijheid van godsdienst, onderwijs, ontwikkeling en vrede.

Wij moedigen u aan om deze officiële presentatie van het INVESTIGATE PH Rapport bij te wonen. De Hoge Commissarissen zullen de bevindingen van dit onafhankelijke onderzoek presenteren aangezien de mensenrechtencrisis in de Filippijnen zich snel ontvouwt. Er volgt een open forum met vragen van de media. U kunt zich vooraf aanmelden via deze link.

Als u niet live aanwezig kunt zijn, is het mogelijk om de opname te bekijken op onze Facebook pagina, of neemt u anders contact op met ons via info@investigate.ph.

Peter Murphy
Voorzitter
INVESTIGATE PH Kernwerkgroep

Ga voor de Nederlandse vertaling van de eerste- en tweede samenvatting naar:

Samenvatting eerste Investigate PH Rapport
Binnenlandse Rechtsmiddelen Onvoldoende en Misleidend, aldus INVESTIGATE PH Rapport

Samenvatting tweede Investigate PH Rapport
Samenvatting Tweede INVESTIGATE PH Rapport

Oproep van meer dan 300 Organisaties en Pleitbezorgers tot Onafhankelijk Onderzoek

Wij roepen internationale instanties op om de mensenrechtencrisis in de Filippijnen onpartijdig en onafhankelijk te onderzoeken

Een jaar na de moord op mensenrechtenactivist Zara Alvarez doen meer dan 300 mensenrechtenorganisaties en pleitbezorgers over de hele wereld een oproep  om de moorden op de Filippijnen te stoppen en president Rodrigo Duterte te vervolgen voor zijn misdaden tegen het Filippijnse volk.

Samenvatting Tweede INVESTIGATE PH Rapport

Tweede rapport van de onafhankelijke internationale onderzoekscommissie naar mensenrechtenschendingen in de Filippijnen

Het tweede rapport van INVESTIGATE PH onderzoekt aanhoudende mensenrechtenschendingen in de Filippijnen, gepleegd door staatsagenten en mogelijk gemaakt door het veiligheidsbeleid van de regering-Duterte. Het rapport benadrukt een aanhoudend, heersend gebrek aan effectieve binnenlandse rechtsmiddelen voor deze misbruiken.

Bensouda: Onderzoek de Misdaden van Duterte

Verzoek van ICC-hoofdaanklager Bensouda om de misdaden van Duterte tegen de menselijkheid formeel te onderzoeken

Persbericht Karapatan, Manila 15 juni 2021

De aankondiging van de vertrekkende hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), Fatou Bensouda, dat ze formeel verzoekt om een onderzoek naar de misdaden tegen de menselijkheid begaan in de schaamteloze bloedige oorlog tegen drugs van president Rodrigo Duterte, is een langverwachte stap in de richting van gerechtigheid en verantwoording. Bovendien is het de zoveelste aanklacht tegen het moorddadige beleid van de regering-Duterte dat duizenden Filippino's straffeloos heeft gedood - en nog steeds vermoordt.

Internationale Groeperingen uiten hun Zorgen

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging en nog meer dan honderd internationale groeperingen tonen in een gezamenlijke brief aan het  Hooggerechtshof en het Departement van Justitie hun zorgen over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen.

NFS persbericht, Amsterdam 7 juni 2021 | Foto credit Darren Langit, Rappler

In een gezamenlijke brief die vandaag is verzonden aan de Filippijnse Opperrechter Alexander Gesmundo en aan Minister van Justitie Menardo Guevarra, hebben meer dan honderd organisaties en personen hun “diepe bezorgdheid geuit over de recente buitengerechtelijke executies, gerechtelijke intimidatie, willekeurige arrestaties en detentie en bedreigingen middels rood-labelen tegen mensenrechtenverdedigers, waaronder Karapatan mensenrechtenwerkers, mensenrechtenadvocaten, vakbondsleden en vakbonden in de publieke sector en organisatoren van gemeenschapspantry’s in de Filippijnen”.

Een Leven in het Teken van Solidariteit met de Armen

Missionair werker Otto de Vries moest de Filipijnen verlaten. Zijn permanente verblijfsvergunning is door de Filipijnse overheid ingetrokken.
“Buitenlanders die zich te veel aansluiten bij de situatie van de armen worden beschouwd als politieke inmengers, als bemoeiallen,” verklaart Otto.

Door Tatiana Waterink, Week Nederlandse Missionaris (WNM)

Na dertig jaar moet Otto de Vries (62) de Filipijnen verlaten. Het leven van Otto staat in het teken van werken en leven met de armen. Als telg van een welgestelde familie in Brabant studeerde hij biologie, werkte op een alternatieve boerderij, liep een jaar stage in Ivoorkust en was uitzendkracht als werkstudent. Zijn ogen werden in die periode geopend voor ongelijkheid en armoede en in 1987 sloot hij zich aan bij de Calama-beweging; een groep priesters, religieuzen en leken die samen met de armen de kerk van de armen wil opbouwen. Otto liet zich dan ook omscholen tot pijpfitter en werkte in de Rotterdamse haven. “In 1991 ben ik naar de Filipijnen gegaan met een missiebrief van bisschop Bär op uitnodiging van bisschop Labayen.” Diens oproep tot een kerk van de armen inspireerde hem te leven met en onder de arme arbeiders in de Filipijnse hoofdstad Manilla.

Karapatan ontvangt William D. Zabel Onderscheiding

Human Rights First overhandigt de Filippijnse Mensenrechtenalliantie Karapatan de William D. Zabel Mensenrechten Onderscheiding

NEW YORK – De internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights First kondigde op 5 mei aan dat het aan de Karapatan Alliantie voor de Bevordering van Mensenrechten de jaarlijkse William D. Zabel Human Mensenrechten Onderscheiding zal overhandigen als erkenning voor haar inzet voor de mensenrechten in de Filippijnen.

De onderscheiding wordt al meer dan drie decennia jaarlijks uitgereikt en geeft erkenning voor het werk van dappere activisten in de frontlinie van de strijd voor vrijheid en mensenrechten. Karapatan is een op de Filippijnen gevestigde alliantie van mensenrechtenorganisaties, programma's, commissies en individuele pleitbezorgers die sinds 1995 vooroplopen in de strijd voor mensenrechten in het land.

Journalist Maria Ressa krijgt Four Freedom Award

De Filippijnse Journalist Ressa is oprichter van Rappler, een nieuwssite die regelmatig kritisch bericht over de Filipijnse overheid.Die berichtgeving heeft er onder andere toe geleid dat Ressa in 2019 werd beschuldigd van smaad. “De Filipijnse regering wil dat we stil blijven en geen vragen stellen. Ze willen niet ter verantwoording worden geroepen”, vertelt Ressa vrijdag (26 maart) in dagblad Trouw.

Zo’n prijs werpt licht op ons werk en dat helpt.”

De uitreiking is op 31 maart via een livestream te volgen via:  Let's talk about the Four Freedoms (vrijheidscolleges.nl)

Ga voor meer informatie naar:
Four Freedom Awards 31 maart uitgereikt aan journalist Maria Ressa / Villamedia

Holle Claims van de Filippijnse Regering bij de VN-Mensenrechtenraad

Persbericht Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)
25 februari 2021

“De geruststellende diplomatieke toon van de boodschap van de Filippijnse minister van Justitie Guevarra aan de VN-Mensenrechtenraad gisteren kan de bittere waarheid niet verbergen dat er tot dusverre geen verantwoording is afgelegd over de moord op tienduizenden burgers door politie en het leger in de oorlog van de regering tegen drugs en het verzet,” zei Peter Murphy, woordvoerder van de wereldwijde mensenrechtencoalitie.

Stop Deportatie van Otto de Vries en Laster tegen EILER

Persbericht Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging
Amsterdam, 15 februari 2021

De Nederlander Otto de Vries  doet al 30 jaar pastoraal werk in de Filippijnen. Hij werd indertijd uitgenodigd door bisschop, Mgr. J. Labayen, in het bisdom Infanta, om de Kerk van de armen te leven. Die oproep had Otto geïnspireerd om zich onder te dompelen in de dagelijkse realiteit van de arbeiders. Zijn leven met de arbeiders werd de bron van zijn motivatie. Jarenlang was Otto arbeider in de Filippijnen. Hij heeft gewerkt als lasser, monteur en elektricien.

Oprichting ‘INVESTIGATE PH'

Bij Start Investigate PH
Honderden Aanwezig uit Noord-Amerika, Azië-Pacific en Europa

De Investigate PH is een onafhankelijke internationale commissie voor onderzoek naar de mensenrechtenschendingen  in de Filippijnen

ZOOM, 26 en 28 januari 2021

INVESTIGATE PH start een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de mensenrechtensituatie in de Filippijnen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door organisaties- en religieuze, politieke en maatschappelijke leiders van over de hele wereld. Het beoogt de relevante VN-organen ertoe aan te sporen gebruik te maken van internationale mechanismen om daders van mensenrechtenschendingen in de Filippijnen ter verantwoording te roepen en om recht te doen aan slachtoffers.

Namens de CPA: Thank you for helping

Stop politieke vervolgingDe oproep aan de Filippijnse gezagsdragers om al het mogelijke te doen voor het herstel van de goede naam van CPA voorzitter Windel Bolinget is 20 januari verstuurd. Van de Nationale Commissie voor Inheemse Volkeren en de Commissie voor Mensenrechten ontvingen wij een ontvangstbevestiging met de mededeling ‘Thank you’.

De oproep is verstuurd namens 7 organisaties afkomstig uit België, Duitsland en Nederland.
Al deze organisaties hebben een overtuigende staat van dienst op het gebied van solidariteitswerk voor de Filippijnse bevolking en hebben een grote achterban. De Cordillera’s Peoples Alliance is dankbaar voor deze gezamenlijke internationale steunoproep.

Stop Laster tegen CPA Leider

De CPA (Cordillera Peoples Alliance) stuurt ons een dringende oproep!

CPA-leiderHun voorzitter Windel Bolinget wordt beschuldigd van een moord die in 2018 gepleegd is in een plaats, waar Bolinget nooit geweest is….

Het gaat hier om een verzonnen zaak en het is vrijwel zeker dat hem geen eerlijk proces te wachten staat. Vandaar deze oproep aan gezagsdragers en organisaties, ook in het buitenland, ook in Nederland.

Verklaring bij de Dag van de Mensenrechten 2020

dag van de Mensenrechten

Persbericht Desaparecidos en Hustisya, Manila 8 december 2020

Enkele dagen voor de herdenking van de Internationale Dag van de Mensenrechten op 10 december hebben de mensenrechtengroepen Desaparecidos en Hustisya met klem het dodelijke en fascistische beleid van het Duterte-regime veroordeeld. Dit beleid heeft geleid tot intensievere aanvallen op Filippino’s en de schaamteloze veronachtzaming van de rechten van de mens - duidelijk acties van de regering in een tijd van rampen en een ernstige gezondheidscrisis.

Verklaring van Amnesty International

Verenigde Naties moet de druk opvoeren om een einde te maken aan de voortdurende mensenrechtenschendingen en straffeloosheid

We sturen deze verklaring van Amnesty International naar aanleiding van de publicatie van hun briefingdocument over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen, getiteld
"My Job is to Kill": voortdurende schendingen van de mensenrechten en straffeloosheid in de Filippijnen.