pagina 1 / 2 volgende pagina >

De Internationale Dag van de Mensenrechten

Felicitaties aan Maria Ressa,
een 10 december verklaring en
een actiedag oproep een brief te sturen aan ICC-aanklager Karim Khan.

Wij van de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging feliciteren Maria Ressa, die vandaag de Nobelprijs voor de Vrede ontvangt, ter gelegenheid van de 73e Internationale Dag van de Mensenrechten.

De Nobelprijs voor de Vrede voor Maria Ressa is een welverdiende erkenning van haar onvermoeibare werk als journalist en als mensenrechtenverdediger.

De toekenning is ook een krachtige steunbetuiging van de internationale gemeenschap aan voorstanders van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting in de Filippijnen, die het zwaar te verduren hebben onder de huidige regering.

In het verlengde daarvan brengen wij u graag de 10 december verklaring van de Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP) onder de aandacht, en tevens de ICHRP-actiedag oproep om een brief te sturen aan de ICC- aanklager Karim Khan.

Ga voor de verklaring ICHRP 10 december verklaring

Ga voor de actiedag oproep naar  ICHRP Day of Action

Zie hieronder een conceptbrief aan ICC-aanklager Karim Khan! De vraag aan u is om deze vandaag op persoonlijke titel of namens een organisatie te versturen. We stellen het op prijs als u ons daarover informeert.

December 10, 2021
Mr Karim A. A. Khan QC
Office of the Prosecutor
Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands
otp.informationdesk@icc-cpi.int

Please cancel temporary suspension of investigation into Duterte Government

Dear Sir,

I ask that you cancel the temporary suspension of your investigation into the alleged crime against humanity of murder in the Philippine government’s ‘war on drugs’, and other crimes, in relation to the 52 cases which the Philippine government stated they were investigating on November 10, 2021.

Your apparently positive response to the request has caused a great shock to the plaintiffs in the Philippines who saw real hope for justice in the decision to investigate these matters.

The request from the Philippine government was based on two arguments:
- that the Philippines is conducting its own investigation of these crimes.
- that in most instances the police were defending themselves while apprehending suspects.

In support of the call by the International Coalition for Human Rights in the Philippines, I respectfully submit that these two arguments had already been put repeatedly to the Office of the Prosecutor prior to your predecessor’s June 2021 recommendation for the investigation, and the September 15, 2021, authorisation of the investigation by the Pre-Trial Chamber I. They cannot be persuasive.

First, consider the evidence on the question of the Philippines conducting its own investigations.

When Ms Fatou Bensouda recommended the investigation in June 2021, the Philippine Department of Justice was claiming to be investigating 53 cases of police killings during anti-drug operations. The Second Report of Investigate PH recounts that the Philippine Secretary of Justice had originally promised to review 5,655 cases. DOJ sources revealed on February 26, 2021, that only 328 cases had been “reviewed”. On May 24, Justice Secretary Guevarra told reporters, "The PNP will allow the DOJ access to records of 61 cases”. The number was later reduced to 53, and finally to 52. Of these 52 final cases, only 36 fall within the relevant dates of July 1, 2016 and March 16, 2019.

It appears that the November 10, 2021, request is based on nothing new in terms of any effective domestic investigation, and so on this ground the request should be denied.

The Philippine government claim that it is investigating these alleged crimes also assumes an impartial and fully functioning judiciary. The Second Report showed how the Police, Ombudsman, and Courts have blocked all but one complaint regarding deaths in anti-drug operations.

Second, consider evidence on the claim that most of the killings were done in self-defence.

The Second Report provides clear forensic evidence that is contrary to this government claim. Photographs, eye-witness evidence, and some forensic autopsy cases showed many victims were executed after being bound or handcuffed. Some victims showed defensive wounds where their hands were in the air at the time of their execution by police.

The deaths of tens of thousands of Filipinos by police under Duterte are no accident. Time and again President Duterte promised police and military immunity from prosecution for waging war on drug suspects and dissenters. The government has gone so far as to withdraw from the ICC to evade prosecution for any crimes committed after March 17, 2019, and to threaten your predecessor.

Therefore, the second argument put forward by the Philippine government should also be rejected.

Please consider this evidence and immediately resume the full investigation authorised on September 15, 2021, by the Pre-Trial Chamber I.

Sincerely,

  

Wij Eren Ka Omeng - Bedankt!

Hoogste eer voor Romeo De Vera "Ka Omeng" - activist, vakkundig trainer en baken voor de arbeiders!

Beste NFS sympathisanten en sponsors,

Treurig bericht….! Ka Omeng heeft het niet gehaald. Een hartoperatie was met succes verlopen. Men was hoopvol. Helaas heeft hij daarna weer een hartaanval gehad, waar hij vrijdagnacht aan is overleden. Een groot verlies van een geliefd man en een uitstekende trainer in de vorming van het bewustzijn van arbeiders, boeren, vrouwen en inheemse bevolking.

Wij hebben een condoleance bericht gestuurd aan- en via Eiler aan zijn vrouw, kinderen, collega’s, vrienden en geliefden. Hartverwarmend is jullie steun als NFS sympathisant aan onze oproep. Met elkaar hebben wij het mooie bedrag van € 850 opgehaald. Wij gaan dit bedrag overmaken naar EILER als een   solidariteitsbijdrage aan Ka Omeng, zijn collega’s, vrienden en nabestaanden, om enige onkosten te vergoeden en om zijn werk te eren en voort te zetten.

NFS bestuur

Beste NFS bestuur, sympathisanten en sponsors,

Heel erg bedankt voor jullie steun. We waarderen dit en we zullen jullie goedheid en betrokkenheid ook delen met de familie.

Dank voor het eren van Ka Omeng! Hoewel we Ka Omeng in dit leven hebben verloren, zullen zijn nalatenschap en zijn werk en leringen voortleven. Hij heeft zo'n krachtige invloed op de Filippijnse arbeidersbeweging gehad. We kunnen ons niemand voorstellen die zo hard heeft gewerkt als hij, om het echte vakbondswerk te bevorderen.

Het is een moeilijk jaar geweest voor EILER. We hebben eerder dit jaar een van onze dierbaarste bestuursleden verloren, de maatschappijkritische kunstenaar Prof. Neil Doloricon. Daarvoor werd onze onderzoeker Otto door de repressieve overheid naar huis gestuurd. En nu zijn we Ka Omeng kwijt. We blijven ongeslagen omdat we één zijn met de arbeiders.

We blijven ontegensprekelijk ook volharden dankzij de warme steun van organisaties zoals de uwe. Hartelijk dank voor jullie steun. In al zijn daden leeft Ka Omeng voort.

Met vriendelijke groet
Rochelle
EILER directeur


In memoriam

Ka Omeng: een “groot leermeester” van arbeiders

Een van de laatste vormingssessies die ik (Otto de Vries) heb gehad van Romeo de Vera of Ka Omeng, zoals hij door ons, zijn vrienden, werd genoemd, ging over de “grote leermeesters” die de arbeiders zijn voorgegaan. Daar zou Ka Omeng zo bijgeplaatst kunnen worden. In zijn 12 jaar als staf van het Oecumenisch Instituut voor Arbeidseducatie en Onderzoek (EILER) heeft hij als trainer of leermeester bijgedragen in de vorming van het bewustzijn van vele arbeiders. Hij heeft daarvoor zijn bevoorrechte leven als docent destijds achter zich gelaten. Voordat hij bij EILER kwam, was hij al betrokken bij publicaties van het nationale arbeidscentrum.

Zijn hart lag in vorming met het oog op rechtvaardigheid, het opkomen voor de rechten van de arbeiders. Hij verwees dan altijd naar het grotere politieke verband, de maatschappij. Daaraan was zijn vorming onlosmakelijk verbonden. Het was vorming voor een rechtvaardig Filippijnen, met een oog voor de ander, die hij ook gaf aan boeren, vrouwen of de inheemse bevolking. Daaraan heeft hij bij het 40-jarig bestaan van EILER dit jaar, verdere betekenisvolle bijdrage geleverd tot verdieping van de uitgave  “Echte Vakbondscursus” (GTU) uit de beginjaren van EILER.

Ondanks zijn gevorderde leeftijd van 74 jaar en bijkomende ouderdomskwalen bleef hij dit werk met hart en ziel doen. Hij was heel begaafd om daarin de laatste digitale ontwikkelingen te gebruiken in PowerPoint presentaties. Zijn presentaties, voor bewustzijnsvorming of over de actuele politieke situatie, waren nooit saai. Op hele vakkundige wijze werden die presentaties met vele foto’s niet alleen verluchtigd, maar ze droegen juist bij om de inhoud van zijn verhaal te benadrukken. Hij deed dat met veel verve zowel voor arbeiders als voor het bredere publiek van studenten en mensen van de kerk.

Deze vorming bleef hij met hartstocht doen. Hij werd daarin zeer gewaardeerd. Arbeiders en EILER zullen hem missen, hem die zich zo bleef inzetten voor vorming van arbeiders. Daarin inspireerde hij anderen zijn werk voort te zetten. Met EILER ontwikkelde hij een “training voor trainers”, waarin vakbondsleiders worden getraind om zelf hun leden te kunnen gaan vormen. Dat nieuwe initiatief begon al de eerste vruchten af te werpen. Die waardering voor zijn bijdrage komt ook tot uitdrukking in de vele steunbetuigingen van vakbonden bij zijn overlijden.

Wij delen dit verlies van Ka Omeng met zijn familie en met de staf van EILER en wensen hen de kracht om de ingeslagen weg van Ka Omeng voort te kunnen zetten. Juist voor EILER, dat in het jaar van zijn 40-jarig bestaan, naast het verlies van Ka Omeng, met het overlijden van een zeer gewaardeerde kunstenaar die bestuurslid was en mijn uitzetting als onderzoeker van EiLER, het zwaar te verduren heeft. Echter, zoals  Ka Omeng heeft geleefd, is een inspiratie voor velen om zijn werk voor mensenrechten voort te zetten.

Met diepe dank aan Ka Omeng!

 

IDFA van 17 - 28 november 2021

Filter zoekresultaat Filippijnen: Last days at Sea en Perfumed Nightmare

Het Internationale Documentaire Filmfestival Amsterdam biedt een onafhankelijke en inspirerende plek waar publiek en professionals terecht kunnen voor een pluriform aanbod van documentaires van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft vorm en inhoud, maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker.

Graag informeren wij u over de twee Filippijnse producties die draaien tijdens het filmfestival.

Bewondering voor Peter R de Vries!

Fillippijnse migrantengemeenschap is hem eeuwig dankbaar voor zijn streven naar waarheid en gerechtigheid.

De Filippijnse migrantengemeenschap in Nederland deelt de schok, het ongeloof en de woede van de Nederlanders over de schietpartij gericht tegen Peter R de Vries.

De heer de Vries is een uitzonderlijke onderzoeksjournalist die bekend staat om zijn moed en inzet bij het zoeken naar gerechtigheid voor de slachtoffers van onopgeloste misdaden.

Internationale Groeperingen uiten hun Zorgen

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging en nog meer dan honderd internationale groeperingen tonen in een gezamenlijke brief aan het  Hooggerechtshof en het Departement van Justitie hun zorgen over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen.

NFS persbericht, Amsterdam 7 juni 2021 | Foto credit Darren Langit, Rappler

In een gezamenlijke brief die vandaag is verzonden aan de Filippijnse Opperrechter Alexander Gesmundo en aan Minister van Justitie Menardo Guevarra, hebben meer dan honderd organisaties en personen hun “diepe bezorgdheid geuit over de recente buitengerechtelijke executies, gerechtelijke intimidatie, willekeurige arrestaties en detentie en bedreigingen middels rood-labelen tegen mensenrechtenverdedigers, waaronder Karapatan mensenrechtenwerkers, mensenrechtenadvocaten, vakbondsleden en vakbonden in de publieke sector en organisatoren van gemeenschapspantry’s in de Filippijnen”.

Karapatan ontvangt William D. Zabel Onderscheiding

Human Rights First overhandigt de Filippijnse Mensenrechtenalliantie Karapatan de William D. Zabel Mensenrechten Onderscheiding

NEW YORK – De internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights First kondigde op 5 mei aan dat het aan de Karapatan Alliantie voor de Bevordering van Mensenrechten de jaarlijkse William D. Zabel Human Mensenrechten Onderscheiding zal overhandigen als erkenning voor haar inzet voor de mensenrechten in de Filippijnen.

De onderscheiding wordt al meer dan drie decennia jaarlijks uitgereikt en geeft erkenning voor het werk van dappere activisten in de frontlinie van de strijd voor vrijheid en mensenrechten. Karapatan is een op de Filippijnen gevestigde alliantie van mensenrechtenorganisaties, programma's, commissies en individuele pleitbezorgers die sinds 1995 vooroplopen in de strijd voor mensenrechten in het land.

Koninklijke onderscheiding voor Dirk van Campenhout

Hij zet zich al jaren in voor de samenleving in Nederland en de Filippijnen

De heer Dirk van Campenhout is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Op maandag 26 april bracht burgemeester Cor Lamers een bezoek aan hem voor de uitreiking van de onderscheiding.  Hij zet zich al sinds eind jaren 70 op diverse vlakken in voor de samenleving in Nederland en de Filippijnen. Sinds kort is hij tevens vrijwilliger bij de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS).

Namens de CPA: Thank you for helping

Stop politieke vervolgingDe oproep aan de Filippijnse gezagsdragers om al het mogelijke te doen voor het herstel van de goede naam van CPA voorzitter Windel Bolinget is 20 januari verstuurd. Van de Nationale Commissie voor Inheemse Volkeren en de Commissie voor Mensenrechten ontvingen wij een ontvangstbevestiging met de mededeling ‘Thank you’.

De oproep is verstuurd namens 7 organisaties afkomstig uit België, Duitsland en Nederland.
Al deze organisaties hebben een overtuigende staat van dienst op het gebied van solidariteitswerk voor de Filippijnse bevolking en hebben een grote achterban. De Cordillera’s Peoples Alliance is dankbaar voor deze gezamenlijke internationale steunoproep.

Stop Laster tegen CPA Leider

De CPA (Cordillera Peoples Alliance) stuurt ons een dringende oproep!

CPA-leiderHun voorzitter Windel Bolinget wordt beschuldigd van een moord die in 2018 gepleegd is in een plaats, waar Bolinget nooit geweest is….

Het gaat hier om een verzonnen zaak en het is vrijwel zeker dat hem geen eerlijk proces te wachten staat. Vandaar deze oproep aan gezagsdragers en organisaties, ook in het buitenland, ook in Nederland.

Jaaroverzicht 2020

Beste sympathisanten,

Heel veel dank voor jullie aandacht voor onze nieuwsvoorziening en reacties op steunoproepen in 2020. Dit jaar verstuurden wij 40 nieuwsberichten over de mensenrechtensituatie, mensen in de verdrukking of die getroffen zijn door een rampspoed.

Wij bieden een podium aan die dappere mensen die het opnemen voor die mensen die onrecht wordt aangedaan, zich verzetten tegen het onrecht. Onbeschrijfelijk wat in bepaalde situaties inheemse volkeren, kleine pachtboeren en arbeiders hebben te verduren.

Met die dappere mensen nemen wij het op voor de mensenrechten.

Van jullie kregen we 160 reacties. Jullie waardering voor ons werk is ons tot grote steun. Het geeft aan dat ons werk door jullie gedragen wordt. Het geeft extra motivatie om door te gaan.

IDFA 2020

Aankondiging van twee Filippijnse producties die draaien tijdens het filmfestival

18 november tot 6 december 2020

Het Internationale Documentaire Filmfestival Amsterdam biedt een onafhankelijke en inspirerende plek waar publiek en professionals terecht kunnen voor een pluriform aanbod van documentaires van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft vorm en inhoud, maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker.

Graag informeren wij u over de twee Filippijnse producties die draaien tijdens het filmfestival. 

Verklaring van Amnesty International

Verenigde Naties moet de druk opvoeren om een einde te maken aan de voortdurende mensenrechtenschendingen en straffeloosheid

We sturen deze verklaring van Amnesty International naar aanleiding van de publicatie van hun briefingdocument over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen, getiteld
"My Job is to Kill": voortdurende schendingen van de mensenrechten en straffeloosheid in de Filippijnen.

Mensenrechtenverdediger Zara Alvarez Vermoord

Zara is zelf slachtoffer geworden van de zaak die haar zo zeer ter harte ging.

NFS persbericht, Amsterdam 18 augustus 2020

Vandaag is de mensenrechtenverdedigster Zara Alvarez vermoord. We zijn zeer bedroefd en ontstemd.  Zara, 39, zat bijna twee jaar vast en na haar vrijlating bleef ze werken als para Legal van Karapatan en was hoofd van het Geïntegreerde Gezondheidsprogramma (NIHIP) op het eiland Negros.

Boerenbelangenbehartiger Randall Echanis Vermoord

Wat zijn mensen als Randy toch ontzettend moedig om alsmaar door te gaan met hun strijd!

NFS Persbericht, Amsterdam 10 augustus 2020

De NFS veroordeelt de moord op de belangenbehartiger van de boeren en voorvechter van de vrede Randall “Randy” Echanis. Randy is vanochtend in koelen bloede op 72-jarige leeftijd in zijn huurhuis in Quezon City vermoord.