pagina 1 / 2 volgende pagina >

Stilstaan bij de Mensenrechten in de Filippijnen en Palestina

Tijdens de nationale Vredesweek organiseert Earth Caravan in samenwerking met de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging op vrijdagavond 24 september 19:30-21:30 een  informatiebijeenkomst in Alkmaar over de Filippijnen en Palestina.

We sluiten ons graag aan bij de duizenden mensen in heel Nederland die actie voeren voor de vrede om van de wereld een mooiere plek te maken. Voor deze avond nodigen wij u van harte uit! Onder het genot van lekkernijen uit de Filippijnen en Palestina maakt u kennis met de mensenrechtensituatie in die landen.

De avond begint met een presentatie door Miwa Tamamoto over Palestina. Het lijkt voor velen dat de Israël-Palestina kwestie een probleem van religie is. Dat is niet waar. En nog minder waar is dat er een gelijkwaardig ‘conflict’ tussen de twee partijen is. De realiteit is een bezetting van Palestina door Israël. In strijd met het internationaal recht (inclusief bezetting wetten) worden Palestijnen continu geterroriseerd door het Israëlische leger, kolonisten en politie: lastiggevallen, hun toegang tot land voor begrazing en landbouw geblokkeerd, huizen gesloopt.... Dit alles om hen van hun land weg te jagen. In een korte documentaire zie je een deel van de totaal onrechtvaardige situatie, gedocumenteerd door Guy Hircefeld. Hij is een Israëli maar zet alles in voor de strijd voor de mensenrechten van Palestijnse herders en boeren in de Jordaan vallei. Na de film is een zoom-meeting gepland met Guy en een Earth Caravan lid in Tel Aviv die met hem samenwerkt voor vragen.

Na de pauze verzorgt Theo Droog een presentatie over de Filippijnen. Ondanks dat de Filippijnen rijk zijn aan delfstoffen, en er grote oppervlakten in gebruik zijn voor exportgewassen, leeft de overgrote meerderheid in armoede. Daar bovenop is er een mensenrechten crisis gaande. Niet alleen de alom bekende oorlog tegen drugs, maar ook tegen kwetsbare groepen. Zo is er repressie van de inheemse bevolking bij de bescherming van hun voorouderlijk leefgebied, de bossen, natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit. Vanuit de Verenigde Naties wordt gesproken van categorisch ernstige schendingen van de mensenrechten in de Filippijnen. Uit internationale aandacht putten nabestaanden van de slachtoffers een glimp van hoop en kracht om te werken aan gerechtigheid en duurzame vrede.

Na de presentaties is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over wat we met elkaar kunnen doen voor de verbetering van de situatie.

Iedereen is van harte welkom! (geen screening, wel volgens de maatregelen) Gezien het beperkt aantal bezoekers wegens corona is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Vooraf aanmelden door een mail te sturen naar tao.sangha.nl@gmail.com

Toegang: vrijwillige bijdrage
Datum: 24 september 2021
Tijd: 19:30 - 21:30, inloop vanaf 19:15
Plaats: Wijkcentrum De Rekere (zaal 512) bij Izumi Shiatsu en Earth Caravan Nederland, Drechterwaard 16, 1824EX Alkmaar
Voor informatie: Miwa Tamamoto 06-44804369 | Theo Droog 06-23180561

Uitnodiging Presentatie Eindrapport INVESTIGATE PH

Online publicatie van het derde en laatste rapport van het maatschappelijk middenveld over de mensenrechten in de Filippijnen

Uitnodiging voor #HRC48: Eindrapport Investigate PH
Maandag 13 september 2021
Europa / Azië Pacific: 0:900 Geneve  | 15:00 Manilla | 17:00 Sydney
Noord Amerika: 10:00 Los Angeles | 13:00 New York

REGISTREER HIER

Beste vrienden,

U wordt uitgenodigd voor de officiële presentatie van het Eindrapport van de Onafhankelijke Internationale Commissie voor Onderzoek naar de Mensenrechtenschendingen in de Filippijnen (INVESTIGATE PH). Er worden online media evenementen georganiseerd op maandag 13 september 2021 op twee verschillende tijdstippen teneinde een wereldwijd publiek te bereiken. Deze eindrapportage valt samen met de 48e Reguliere Zitting van de VN-Mensenrechtenraad (UNHCR).

In juni 2020 bracht het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) een Rapport uit over de Mensenrechtensituatie in de Filippijnen waarin de “wijdverbreide en systematische aard van de vermeende moorden en het tot nog toe falen van binnenlandse mechanismen om de verantwoordelijkheid hiervoor op te eisen” werden blootgelegd. Hierbij benadrukte de Hoge Commissaris Michelle Bachelet de noodzaak voor onafhankelijke, onpartijdige en effectieve onderzoeken van de moorden.

Als reactie op het daaropvolgende falen van de UNHCR om op deze oproep te reageren, werd  Investigate PH, een internationaal onafhankelijk onderzoek naar de mensenrechtensituatie, opgestart door het maatschappelijk middenveld.

Sinds het OHCHR rapport van 20 juni 2020 is de mensenrechtencrisis in de Filippijnen verhevigd met alleen al in de afgelopen zes maanden tientallen buitengerechtelijke executies, illegale arrestaties en andere ernstige schendingen.

Het Eerste Investigate PH Rapport, uitgebracht in maart 2021, bevatte belangrijk bewijs over de verslechterende mensenrechtensituatie en het falen van de staat om te reageren. Dit rapport was gebaseerd op 50 emblematische zaken waaronder getuigenissen van meer dan een dozijn getuigen.

Het Tweede Rapport, in juli 2021, ging in op het eerste rapport en richtte zich op drie brede thema’s in de Filippijnse context: de oorlog tegen de armen, vermomd als een oorlog tegen drugs, de oorlog tegen andersdenkenden en de oorlog tegen het Moro-volk.

Het aanstaande Derde Rapport gaat in op de gevolgen van sociale, economische, culturele, burgerlijke en politieke rechtenschendingen tegen arbeiders, boeren, vrouwen, inheemse volkeren en kinderen; en het onderzoek naar schendingen van het recht op levensonderhoud, vrijheid van godsdienst, onderwijs, ontwikkeling en vrede.

Wij moedigen u aan om deze officiële presentatie van het INVESTIGATE PH Rapport bij te wonen. De Hoge Commissarissen zullen de bevindingen van dit onafhankelijke onderzoek presenteren aangezien de mensenrechtencrisis in de Filippijnen zich snel ontvouwt. Er volgt een open forum met vragen van de media. U kunt zich vooraf aanmelden via deze link.

Als u niet live aanwezig kunt zijn, is het mogelijk om de opname te bekijken op onze Facebook pagina, of neemt u anders contact op met ons via info@investigate.ph.

Peter Murphy
Voorzitter
INVESTIGATE PH Kernwerkgroep

Ga voor de Nederlandse vertaling van de eerste- en tweede samenvatting naar:

Samenvatting eerste Investigate PH Rapport
Binnenlandse Rechtsmiddelen Onvoldoende en Misleidend, aldus INVESTIGATE PH Rapport

Samenvatting tweede Investigate PH Rapport
Samenvatting Tweede INVESTIGATE PH Rapport

Bewondering voor Peter R de Vries!

Fillippijnse migrantengemeenschap is hem eeuwig dankbaar voor zijn streven naar waarheid en gerechtigheid.

De Filippijnse migrantengemeenschap in Nederland deelt de schok, het ongeloof en de woede van de Nederlanders over de schietpartij gericht tegen Peter R de Vries.

De heer de Vries is een uitzonderlijke onderzoeksjournalist die bekend staat om zijn moed en inzet bij het zoeken naar gerechtigheid voor de slachtoffers van onopgeloste misdaden.

Internationale Groeperingen uiten hun Zorgen

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging en nog meer dan honderd internationale groeperingen tonen in een gezamenlijke brief aan het  Hooggerechtshof en het Departement van Justitie hun zorgen over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen.

NFS persbericht, Amsterdam 7 juni 2021 | Foto credit Darren Langit, Rappler

In een gezamenlijke brief die vandaag is verzonden aan de Filippijnse Opperrechter Alexander Gesmundo en aan Minister van Justitie Menardo Guevarra, hebben meer dan honderd organisaties en personen hun “diepe bezorgdheid geuit over de recente buitengerechtelijke executies, gerechtelijke intimidatie, willekeurige arrestaties en detentie en bedreigingen middels rood-labelen tegen mensenrechtenverdedigers, waaronder Karapatan mensenrechtenwerkers, mensenrechtenadvocaten, vakbondsleden en vakbonden in de publieke sector en organisatoren van gemeenschapspantry’s in de Filippijnen”.

Karapatan ontvangt William D. Zabel Onderscheiding

Human Rights First overhandigt de Filippijnse Mensenrechtenalliantie Karapatan de William D. Zabel Mensenrechten Onderscheiding

NEW YORK – De internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights First kondigde op 5 mei aan dat het aan de Karapatan Alliantie voor de Bevordering van Mensenrechten de jaarlijkse William D. Zabel Human Mensenrechten Onderscheiding zal overhandigen als erkenning voor haar inzet voor de mensenrechten in de Filippijnen.

De onderscheiding wordt al meer dan drie decennia jaarlijks uitgereikt en geeft erkenning voor het werk van dappere activisten in de frontlinie van de strijd voor vrijheid en mensenrechten. Karapatan is een op de Filippijnen gevestigde alliantie van mensenrechtenorganisaties, programma's, commissies en individuele pleitbezorgers die sinds 1995 vooroplopen in de strijd voor mensenrechten in het land.

Koninklijke onderscheiding voor Dirk van Campenhout

Hij zet zich al jaren in voor de samenleving in Nederland en de Filippijnen

De heer Dirk van Campenhout is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Op maandag 26 april bracht burgemeester Cor Lamers een bezoek aan hem voor de uitreiking van de onderscheiding.  Hij zet zich al sinds eind jaren 70 op diverse vlakken in voor de samenleving in Nederland en de Filippijnen. Sinds kort is hij tevens vrijwilliger bij de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS).

Namens de CPA: Thank you for helping

Stop politieke vervolgingDe oproep aan de Filippijnse gezagsdragers om al het mogelijke te doen voor het herstel van de goede naam van CPA voorzitter Windel Bolinget is 20 januari verstuurd. Van de Nationale Commissie voor Inheemse Volkeren en de Commissie voor Mensenrechten ontvingen wij een ontvangstbevestiging met de mededeling ‘Thank you’.

De oproep is verstuurd namens 7 organisaties afkomstig uit België, Duitsland en Nederland.
Al deze organisaties hebben een overtuigende staat van dienst op het gebied van solidariteitswerk voor de Filippijnse bevolking en hebben een grote achterban. De Cordillera’s Peoples Alliance is dankbaar voor deze gezamenlijke internationale steunoproep.

Stop Laster tegen CPA Leider

De CPA (Cordillera Peoples Alliance) stuurt ons een dringende oproep!

CPA-leiderHun voorzitter Windel Bolinget wordt beschuldigd van een moord die in 2018 gepleegd is in een plaats, waar Bolinget nooit geweest is….

Het gaat hier om een verzonnen zaak en het is vrijwel zeker dat hem geen eerlijk proces te wachten staat. Vandaar deze oproep aan gezagsdragers en organisaties, ook in het buitenland, ook in Nederland.

Jaaroverzicht 2020

Beste sympathisanten,

Heel veel dank voor jullie aandacht voor onze nieuwsvoorziening en reacties op steunoproepen in 2020. Dit jaar verstuurden wij 40 nieuwsberichten over de mensenrechtensituatie, mensen in de verdrukking of die getroffen zijn door een rampspoed.

Wij bieden een podium aan die dappere mensen die het opnemen voor die mensen die onrecht wordt aangedaan, zich verzetten tegen het onrecht. Onbeschrijfelijk wat in bepaalde situaties inheemse volkeren, kleine pachtboeren en arbeiders hebben te verduren.

Met die dappere mensen nemen wij het op voor de mensenrechten.

Van jullie kregen we 160 reacties. Jullie waardering voor ons werk is ons tot grote steun. Het geeft aan dat ons werk door jullie gedragen wordt. Het geeft extra motivatie om door te gaan.

IDFA 2020

Aankondiging van twee Filippijnse producties die draaien tijdens het filmfestival

18 november tot 6 december 2020

Het Internationale Documentaire Filmfestival Amsterdam biedt een onafhankelijke en inspirerende plek waar publiek en professionals terecht kunnen voor een pluriform aanbod van documentaires van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft vorm en inhoud, maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker.

Graag informeren wij u over de twee Filippijnse producties die draaien tijdens het filmfestival. 

Verklaring van Amnesty International

Verenigde Naties moet de druk opvoeren om een einde te maken aan de voortdurende mensenrechtenschendingen en straffeloosheid

We sturen deze verklaring van Amnesty International naar aanleiding van de publicatie van hun briefingdocument over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen, getiteld
"My Job is to Kill": voortdurende schendingen van de mensenrechten en straffeloosheid in de Filippijnen.

Mensenrechtenverdediger Zara Alvarez Vermoord

Zara is zelf slachtoffer geworden van de zaak die haar zo zeer ter harte ging.

NFS persbericht, Amsterdam 18 augustus 2020

Vandaag is de mensenrechtenverdedigster Zara Alvarez vermoord. We zijn zeer bedroefd en ontstemd.  Zara, 39, zat bijna twee jaar vast en na haar vrijlating bleef ze werken als para Legal van Karapatan en was hoofd van het Geïntegreerde Gezondheidsprogramma (NIHIP) op het eiland Negros.

Boerenbelangenbehartiger Randall Echanis Vermoord

Wat zijn mensen als Randy toch ontzettend moedig om alsmaar door te gaan met hun strijd!

NFS Persbericht, Amsterdam 10 augustus 2020

De NFS veroordeelt de moord op de belangenbehartiger van de boeren en voorvechter van de vrede Randall “Randy” Echanis. Randy is vanochtend in koelen bloede op 72-jarige leeftijd in zijn huurhuis in Quezon City vermoord.

Nelson Mandela Day: Mensenrechtenverdedigers hebben uw Steun nodig

Doe mee aan de wereldwijde oproep voor de vrijlating van alle mensenrechtenverdedigers.

Amsterdam, 18 juli 2020

Nelson Mandela dagVandaag start CIVICUS ter herdenking van de Nelson Mandela Day met de campagne #StandAsMyWitness- waarin wordt opgeroepen tot de onmiddellijke vrijlating van de mensenrechtenverdedigers wereldwijd. CIVICUS is een wereldwijde alliantie van maatschappelijke organisaties en activisten die zich inzetten voor het versterken van burgeracties en het maatschappelijk middenveld over de hele wereld.

1 Mei: Gezondheid, Levensonderhoud en Mensenrechten voor iedereen

Een boerenzakdoek als stil protest
TEGEN al het onrecht,
en VOOR het recht van iedereen
op een goed belegde boterham of rijst met bijgerecht.

Beste sympathisanten,

Eerst en vooral hopen we dat u in goede gezondheid bent en we wensen dat dit zo mag blijven. We maken een onwerkelijke tijd door. Het coronavirus heeft een grote invloed op ons dagelijks leven en een enorme impact op de gezondheid en de sociaal economische situatie. De economie krijgt een enorme dreun en een toename van de werkloosheid is onvermijdelijk.

Koninklijke Onderscheiding voor twee Filippijnse Vrouwen

Mevrouw Cora van Campenhout-Alarcon en mevrouw Cecilia Francisco-Lansang zijn benoemd tot respectievelijk Lid en Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij kregen deze onderscheiding voor hun verdiensten voor de Filippijnse gemeenschap.

Beide dames hebben een lange staat van dienst voor Filippijnse migranten in Nederland. Werden in de begintijd de bijeenkomsten vanuit huis georganiseerd, het groeide uit tot organisaties, zoals onder andere de stichting Bayanihan, Centrum voor Filippijnse Vrouwen in Nederland.