41e Sessie van de Mensenrechtenraad

Openingsverklaring door de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties Michelle Bachelet

24 juni 2019

Hooggeachte President van de Mensenrechtenraad e.a.,

“Mijn Dienst volgt de mensenrechtensituatie in de Filippijnen op de voet. Het enorm hoge aantal doden - en aanhoudende meldingen van buitengerechtelijke moorden - in de context van campagnes tegen drugsgebruik gaan maar door. Zelfs het officieel bevestigde aantal van 5425 doden zou voor elk land een zaak van de grootste zorg moeten zijn. Ik juich de recente verklaring van de Speciale Rapporteurs toe, waarin de Raad wordt opgeroepen tot actie. Er zou van overheidswege ook uitgebreide en transparante informatie moeten komen rondom de doden en onderzoeken moeten worden gedaan naar beschuldigingen van overtredingen. Deze zouden valse beschuldigingen kunnen wegnemen en het vertrouwen in de overheid helpen terug te winnen.

Mensenrechtenverdedigers, waaronder activisten voor landrechten en de rechten van inheemse volken; journalisten; advocaten; leden van de Katholieke geestelijkheid; en anderen die zich uitspraken - in het bijzonder de Speciaal Rapporteur voor de rechten van inheemse volken - hebben bedreigingen gekregen, soms in het openbaar, van hoge overheidsfunctionarissen. Dit schept een reëel risico op geweld tegen hen en ondermijnt de rechtsstaat, alsmede het recht op vrijheid van meningsuiting.”

Ik dank u, mijnheer de Voorzitter

Bron:https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24724&LangID=E