Aanklacht tegen Windel Afgewezen

Wij zijn zeer verheugd u te kunnen berichten dat de moordzaak tegen de CPA voorzitter Windel Bolinget is geseponeerd door de rechtbank in Tagum stad.

De moordzaak die werd ingediend door de nationale politie (PNP) tegen de voorzitter van de Cordillera People’s Alliance (CPA) Windel Bolinget en tegen Albert Mandin, Lutgardo Jurcales, Jr., Agnes Mesina, Jackie Valencia en Reynaldo Garneng is afgewezen door de rechtbank in de stad Tagum.

De CPA informeerde ons januari jl dat hun voorzitter Windel Bolinget vals was beschuldigd van een moord die in 2018 gepleegd is in een plaats, waar Bolinget nooit geweest is. Het ging om een verzonnen zaak en het was vrijwel zeker dat hem geen eerlijk proces te wachten stond.

Wij gaven gehoor aan de oproep een open brief te sturen aan de gezagsdragers van het Ministerie van Justitie, de Nationale Commissie voor Inheemse Volkeren en de Commissie voor Mensenrechten. De brief is op 17 januari verstuurd namens 7 organisaties. Van allen kregen we een bevestiging van ontvangst. De Commissie voor Mensenrechten vroeg om nadere informatie.

Ga voor de brief naar: Stop Laster tegen CPA Leider (nefiso.nl)

Wij zijn zeer verheugd u te kunnen berichten dat de moordzaak is afgewezen.

Wij prijzen de uitspraak van het hof in Tagum stad. Het seponeren van de zaak is een belangrijke overwinning. Mensenrechtenorganisaties blijven zich er overigens van bewust dat er nog veel gezamenlijke oproepen tot verantwoording en gerechtigheid nodig zijn.