Belang van Maatschappelijke Basisorganisaties 'de Civiele Ruimte' voor Inspraak en Ontwikkeling

Waakzaamheid is geboden ten opzichte van overheidsbeleid dat zich tracht te ontdoen van een kritisch maatschappelijk middenveld door valse beschuldigingen

Als vertegenwoordigster van Aziatische maatschappelijke organisaties sprak Rochelle Porras van het Filippijnse Oecumenisch Instituut voor Arbeidseducatie en Onderzoek (EILER) op de 2-jaarlijkse bijeenkomst van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). De OECD wordt ook wel de “rijke-landen-club” genoemd, waar Nederland bij hoort. EILERS’ inzichten waren gevraagd vanwege hun betrokkenheid en ervaring met het werken met de armen, om zo ontwikkelingshulp effectiever en doelgerichter te maken. EILER is een instituut voor arbeiders, dat onderzoek doet naar en vorming geeft over hun situatie, waarbij hun rechten en welzijn voorop staan.

In haar bijdrage benadrukte mevrouw Porras echter dat organisaties als EILER in hun werk steeds meer gedwarsboomd worden. Zo is er al jaren steeds minder geld voor ontwikkelingshulp en worden ze aan steeds striktere overheidsregels gebonden, die zo meekijken. Het werk komt in een kwaad daglicht te staan bij de macht, die de militairen in de Filippijnen hebben, die helaas geen tegenspraak dulden. Al deze factoren vormen een belemmering voor EILER om de werkenden te onderwijzen over hun rechten voor een beter welzijn.

Porras zei vervolgens dat EILER door de overheid zonder enig bewijs beschuldigd wordt van banden met een “Communist Terrorist Group”, waarmee EILER het etiket terreur-label is opgeplakt. Op grond van dergelijke valse beschuldigingen is EILERS’s stafkracht Otto de Vries begin mei het land uitgezet. Echter, het terreur-label is zo onterecht, zo onrechtvaardig.  EILER’s onderzoek naar de situatie van de arbeiders en de arbeidseducatie en vorming over hun rechten en welzijn heeft niks met terrorisme te maken! In tegendeel! Dit zou juist de kern van ontwikkelingshulp, oftewel ontwikkelingswerk moeten zijn.

Het is juist de dialoog en het ontvangen van financiële en morele steun die EILER inspireert  om te blijven bouwen aan een rechtvaardigere en menselijkere wereld. Dat is heel concreet! Zo kreeg EILER van maar liefst 40 organisaties, waaronder NFS, steun tegen de uitzetting van Otto de Vries en de lastercampagne tegen EILER. Waarmee, ondanks de bedreigingen, de staf van EILER gesterkt is hun werk voort te zetten. Porras roept de internationale gemeenschap op om waakzaam te zijn tegen de inperking van de ‘civiele ruimte’. Het is die ruimte waar doelgericht gewerkt wordt in het belang van de armen.

Wij kunnen jullie de toespraak van Rochelle Porras van harte aanbevelen.  Deze is te beluisteren in de (3) tijdsblokken: 45:00 – 50:00, 1.17:00 – 1.20:00 en 1.42:00 – 1.45:00.Zie hier de link naar het OECD forum: https://www.youtube.com/watch?v=M7bm-dTHCPw