Bensouda: Onderzoek de Misdaden van Duterte

Verzoek van ICC-hoofdaanklager Bensouda om de misdaden van Duterte tegen de menselijkheid formeel te onderzoeken

Persbericht Karapatan, Manila 15 juni 2021

De aankondiging van de vertrekkende hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), Fatou Bensouda, dat ze formeel verzoekt om een onderzoek naar de misdaden tegen de menselijkheid begaan in de schaamteloze bloedige oorlog tegen drugs van president Rodrigo Duterte, is een langverwachte stap in de richting van gerechtigheid en verantwoording. Bovendien is het de zoveelste aanklacht tegen het moorddadige beleid van de regering-Duterte dat duizenden Filippino's straffeloos heeft gedood - en nog steeds vermoordt.

Karapatan verwelkomt, samen met de families van de slachtoffers van de drugsoorlog en  mensenrechtenverdedigers, deze belangrijke en hoogst noodzakelijke ontwikkeling tegen de achtergrond van de snel verslechterende mensenrechtencrisis in de Filippijnen.

Ondanks de verschillende pogingen van overheidsinstanties om de groeiende roep om een internationaal onderzoek naar de Filippijnen te ontmoedigen, maken de conclusies van Bensouda in haar verzoek dat gisteren, 14 juni werd gepubliceerd, alleen maar duidelijk dat deze moorden “lijken te zijn gepleegd in overeenstemming met een officieel staatsbeleid van de Filippijnse regering", samen met "het falen van de Filippijnse autoriteiten om zinvolle stappen te ondernemen om de daders van de moorden in de drugsoorlog te onderzoeken of te vervolgen" – benadrukken de enorme beperkingen en mislukkingen van binnenlandse en onafhankelijke verantwoordingsmechanismen.

We dringen er nu bij de ICC Pre-Trial Chamber op aan om Bensouda's verzoek in te willigen, terwijl we de nieuwe ICC-hoofdaanklager Karim Khan oproepen om het onderzoek naar de mensenrechtencrisis in de Filippijnen voort te zetten en om president Duterte en alle functionarissen die betrokken zijn bij de drugsoorlog verantwoordelijk te houden voor hun misdaden tegen het Filippijnse volk. ###

De openbare, geredigeerde versie van het verzoek om autorisatie van ICC-hoofdaanklager Bensouda is hier beschikbaar:
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/21-7-Red

Opmerking Nederlands-Filippijnse Solidariteitsorganisatie: Dit succes is mede te danken aan het doorzettingsvermogen van de Filipijnse mensenrechten organisaties en internationale druk zoals bijvoorbeeld van het in 2018 gehouden Internationale Tribunaal  en het huidige INVESTIGATE PH programma van de Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP).

Meer informatie:

Aanvulling:

Ter aanvulling op ons NFS nieuwsbericht van 15 juni nog twee verklaringen naar aanleiding van het verzoek van ICC-hoofdaanklager Bensouda om de misdaden van Duterte tegen de menselijkheid formeel te onderzoeken.

Sterk aanbevolen om te lezen.

Verklaring van de regionale organisatie Forum-Asia en 8 Filippijnse organisaties:   International Criminal Court Prosecutor’s recommendation for a full investigation a step towards accountability. Zie Gezamenlijke verklaring

Verklaring van de Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP):
ICHRP lauds landmark ICC investigation into Duterte’s “war on drugs”. Voor de verklaring de titel in de zoekopdracht plaatsen.