Dag van de Bedreigde Advocaat

Als advocaat moet je de vrijheid hebben om voor ieder individu en iedere beroepsgroep zijn of haar rechten te bepleiten.

Bedreigde AdvocaatVrijdag 24 januari 2020 is de jaarlijkse “Dag van de bedreigde advocaat”. Dit jaar bestaat Stichting Dag van de Bedreigde Advocaat tien jaar, en het is dan ook de tiende keer dat de dag in Nederland  wordt georganiseerd. Dit jaar staat deze dag in het teken van advocaten uit Pakistan die vanwege hun legitieme werkzaamheden in de problemen komen.

In het kader van deze dag worden verschillende evenementen georganiseerd in Den Haag. 

Tweede lustrum van de Stichting Dag van de Bedreigde Advocaat

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging feliciteert de Stichting Dag van de Bedreigde Advocaat met haar 2e lustrum. Wij hebben groot respect voor het werk: het bevorderen van onbelemmerde praktijk van advocaten overal ter wereld die, onder repressieve regimes, cliënten verdedigen en ondersteunen wier mensenrechten op het spel staan. Die cliënten zijn vaak de sociaal zwakkeren en armen.

In 2009 namen Nederlandse advocaten deel aan een Internationale Fact Finding Missie in de Filippijnen. Uit het feitenonderzoek bleek dat advocaten vanwege hun werk worden vermoord. Dit is een grote bedreiging van de mensenrechten en het democratische rechtsstelsel dat niet kan worden geaccepteerd. Dit resulteerde in 2010 in de oprichting van de Stichting Dag van de Bedreigde Advocaat.

In het eerste jaar was de aandacht gericht op Iran. Advocaten in 6 Europese steden demonstreerden namens hun collega’s in Iran. In de volgende jaren ondersteunden steeds meer advocaten-organisaties de Dag van de Bedreigde Advocaat en tot vandaag de dag in steden over de hele wereld. In januari 2015 was de aandacht gericht op de situatie van de  mensenrechten in het algemeen en die van advocaten in het bijzonder in de Filippijnen.

De Stichting Dag van de Bedreigde Advocaat is voor al die  landen waar zij de aandacht op richten van groot belang. Als advocaat moet je de vrijheid hebben om voor ieder individu zijn of haar rechten te bepleiten.

Hoe is het gesteld met de veiligheid van advocaten in de Filippijnen?

Bedreigde Advocaat

In de periode van 1 juli 2016 tot 23 september 2019 zijn er onder het Duterte-regime 64 moordaanslagen gepleegd tegen Filippijnse advocaten en rechtenwerkers. Als gevolg daarvan zijn 51 mensen omgekomen. Het aantal dodelijke slachtoffers onder advocaten en rechtenwerkers onder de laatste drie presidenten Duterte, Aquino en Arroyo is respectievelijk 1,2 per maand, 0,68 per maand en 0,72 per maand.

Geraadpleegde bronnen:

http://dayoftheendangeredlawyer.eu/wp-content/uploads/2019/11/List-of-lawyers-and-law-workers-attacked-with-murderous-intent-Philippines-051119.pdf

http://dayoftheendangeredlawyer.eu/preliminary-findings-philippines-2019/