Dank voor uw Belangrijke Steun - Samen zijn we Sterk

Graag informeren wij jullie over Otto en een aantal lopende acties.
Tevens  doen wij een oproep aan u om supporter te worden!

Otto bedankt iedereen voor de hartelijke ontvangst

Otto de Vries was zeer blij verrast met het hartelijke welkom. Het kostte hem in de Filippijnen twee dagen om zijn terugkeer te regelen. Om 10 over 5, na kantoortijd, kreeg hij zijn laatste stempel van goedkeuring tot vertrek. De overheid wilde dat Otto vertrok, maar het kostte hem en een advocaat twee intensieve dagen om langs verscheidene instanties te gaan om het gedaan te krijgen. Diezelfde avond stapte hij in het vliegtuig.

Otto wil iedereen hartelijk bedanken voor de warme welkomstwoorden. Hij voelt zich enorm gesteund door de vele lieve reacties. Inmiddels is hij uit quarantaine en op corona negatief getest. Wij wensen hem succes toe om een plek tot verblijf te regelen, de draad in Nederland weer op te pakken, en een vorm te vinden om zijn werk voort te zetten – het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de Filippijnse arbeiders.

We gaan ongetwijfeld meer van Otto vernemen!

Steunactie voor INVESTIGATE PH: heeft inmiddels 5.100 euro opgebracht

Vanaf 31 januari jl. zijn we een steunactie gestart voor het project INVESTIGATE PH. Dit project betreft een  onafhankelijk internationaal onderzoek naar de mensenrechtensituatie in de Filippijnen. Het onderzoek wordt  uitgevoerd door organisaties en religieuze, politieke en maatschappelijke leiders van over de hele wereld.

Het beoogt de relevante VN-organen ertoe aan te sporen gebruik te maken van internationale mechanismen om daders van mensenrechtenschendingen in de Filippijnen ter verantwoording te roepen en om recht te doen aan slachtoffers. Zie oproep: Oprichting ‘INVESTIGATE PH' (nefiso.nl)

Hartelijk dank voor uw steun voor dit belangrijke project!

Steunactie voor Windel Bolinget: arrestatiebevel is teruggeroepen

 

Op 17 januari 2021 ontvingen wij bericht van de Cordillera Peoples Alliances (CPA) dat er tegen hun voorzitter Windel Bolinget een lastercampagnes was gestart.

Met een open brief hebben wij ons tot  gezagsdragers van het Ministerie van Justitie, de Nationale Commissie voor Inheemse Volkeren en de Commissie voor Mensenrechten gericht met het verzoek alles te doen om hem een veilige toegang tot het recht te verschaffen, om de verzonnen zaak tegen hem te laten vallen en alle aanvallen tegen de CPA te stoppen! Zie open brief: Stop Laster tegen CPA Leider (nefiso.nl)

De oproep is verstuurd namens 7 organisaties afkomstig uit België, Duitsland en Nederland. De CPA was zeer dankbaar voor deze en alle andere internationale aandacht. Windel had zich vrijwillig aangemeld bij de politie en werd in hechtenis genomen. Vanwege de zaak zat hij meer dan een maand vast. Het arrestatiebevel tegen hem is inmiddels teruggeroepen. De rechtbank heeft een heronderzoek van de zaak ingesteld. 

Beste NFS sympathisanten - word vandaag nog NFS supporter

Blij verrast waren wij met een spontane gift van een ons onbekende Filippijnse vrouw. Zij kwam op onze website en was blij verrast dat er in Nederland deze aandacht is voor haar vaderland.

Dit is een prachtig gebaar en compliment. Onze nieuwsbrief gaat naar 350 sympathisanten. Voor onze nieuwsvoorziening en acties is veel waardering, getuige de reacties en giften. Heel veel dank daarvoor! 

Los van de aparte acties zouden we graag een gezonde en stabiele cashflow willen hebben. Dit creëert een  gezamenlijk draagvlak om de vaste lasten te dekken en in te springen op directe noden.

Vandaar dat wij een oproep aan u doen om supporter te worden door een jaarlijkse gift over te maken.

Steun ons en word vandaag nog NFS supporter!

Als supporter kunt u een gift overmaken op  NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS, o.v.v. ‘jaarlijkse gift’

(De Stichting Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging heeft een ANBI status, zodat giften aftrekbaar zijn)

Dank u wel!