ENOUGH ALREADY

Netwerk van rechtenverdedigers dient rapporten in bij UN High Commissioner on Human Rights

Persbericht, 31 januari 2020

Enough alreadyTenminste zestien op geloof gebaseerde- en rechtenorganisaties onder de Oecumenische Stem voor Mensenrechten en Vrede in de Filippijnen (EcuVoice) hebben rapporten ingediend over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen, in reactie op de oproep hiertoe van Michelle Bachelet, de VN Hoge Commissaris van het Bureau voor de Mensenrechten. Dit is in overeenstemming met de door IJsland begeleide resolutie over de Filippijnen die in juli 2019 door de VN-Mensenrechtenraad is aangenomen.

In een persconferentie zei EcuVoice convenor Edita Burgos dat de rapporten die zij hebben ingediend, de verergering van de mensenrechtencrisis weergeven waarmee het Filippijnse volk te kampen heeft. “De buitengerechtelijke moorden, gedwongen verdwijningen, willekeurige of illegale arrestaties en detentie en andere schendingen van burgerrechten en politieke rechten verergeren de landloosheid, gebrek aan werkzekerheid en grove ongelijkheden waarmee arme Filippino's worden geconfronteerd. Dat is de situatie onder het bestuur van president Duterte," zei Burgos.

Het EcuVoice-netwerk diende rapporten in van de National Council of Churches of the Philippines, National Union of People's Lawyers, Karapatan, Rise Up for Life and for Rights, Save Our Schools Movement, Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, Kusog sa Katawhang Lumad sa Mindanao (KALUMARAN), Cordillera People's Alliance (CPA), Cordillera Human Rights Alliance (CHRA), Philippine Task Force for Indigenous Peoples (TFIP), SANDUGO Kilusan ng mga Moro bij Katutubong Mamamayan para sa Sariling Pagpapasya (Movement of Moro and Indigenous People for Self-determination), Makabayan, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Save Our Schools Movement (SOS), Kalikasan People's Network, Alliance of Concerned Teachers, National Union of Journalists of the Philippines, Migrante, Kilusang Mayo Uno, Bagong Alyansang Makabayan and Ibon Foundation.

EcuVoice-leden hebben ook belangrijke input geleverd aan de inzendingen van de International Association of Democratic Lawyers, World Council of Churches of the Philippines, het Centre for Human Rights of the CUNY en International Coalition for Human Rights in the Philippines (ICHRP).

Bij de inzendingen schetsten de mensenrechtenverdedigers een beeld van de sociaal-economische en politieke context die wordt gekenmerkt door een toename van armoede, schendingen van de werkzekerheid, hoge prijzen van basisproducten en -diensten, en de voortdurende plundering van land en hulpbronnen, inclusief die van voorouderlijke domeinen in hun inzendingen. Analyses en gedocumenteerde gevallen werden aangehaald met betrekking tot de "oorlog tegen drugs", de aanvallen op mensenrechtenactivisten, advocaten, journalisten, inheemse volkeren en leden van de politieke oppositie die resulteerde in de aanzienlijke en verdere inkrimping van de civiele en democratische ruimtes. Bij de inzendingen was tevens melding gemaakt van de schendingen van het recht op vrijheid van meningsuiting, om vreedzaam samen te komen en verenigingen te vormen.

Enough already

"De anti-narcoticacampagne van de regering Duterte, haar tegen-opstand programma via Oplan Kapanatagan, haar 'hele natie-aanvallen' onder Executive Order No. 70, en haar wreedheid tegen critici en politieke dissidenten hebben enorm bijgedragen aan de hyperstaat van straffeloosheid," verklaarde Burgos.

EcuVoice-netwerk en haar partners kwamen met de aanbeveling een door de VN geleid onderzoek te initiëren door middel van onderzoeksmissies, de oprichting van een onderzoekscommissie of officiële bezoeken van speciale rapporteurs van de VN in de Filippijnen. In juni 2020 zal Bachelet haar rapport afleveren bij de UNHRC.

Het netwerk merkt op dat dit jaar, afgezien van dit proces bij de HRC van de VN, het bestuur van Duterte zal worden herzien voor het verdragsorgaan van de VN-Mensenrechtencommissie, terwijl het parket van de aanklager van het Internationaal Strafhof ook de resultaten vrijgeeft van haar voorlopige onderzoek naar klachten over misdaden tegen de menselijkheid.

"We herhalen onze oproep aan de internationale gemeenschap om ons te helpen de Duterte-regering aansprakelijk te stellen voor haar schendingen van rechten. ENOUGH ALREADY!,” concludeerde Burgos.

Photos courtesy of Ecuvoice and Karapatan

Reference: Karapatan Public Information Desk, +639189790580

Bron: https://www.karapatan.org/PH+rights+defenders+network+submits+reports+to+UNHRC