EU-resolutie over Rechtensituatie in de Filippijnen

De resolutie over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen die onlangs door het Europees Parlement* is aangenomen is een “welkome stap in de richting van afrekening van en verantwoording over de schaamteloze veronachtzaming door de regering Duterte van haar verplichting om de mensenrechten en burgerlijke vrijheden in het land te handhaven”, verklaart de alliantie Karapatan. De alliantie dringt er bij de internationale gemeenschap op aan “om het Filippijnse volk en de mensenrechtenverdedigers in de Filippijnen, die lijden onder deze verslechterende crisis van politieke onderdrukking en staatsgeweld onder dit steeds tiranniekere regime, te blijven steunen”.

“De schijndrugsoorlog gaat maar door met het ongestraft doden van de armen, terwijl mensenrechtenverdedigers worden geconfronteerd met laster, geweld en de dood vanwege hun werk om deze schendingen van de mensenrechten aan het licht te brengen, zelfs midden in een pandemie. Binnenlandse mechanismen zijn ondoeltreffend en zijn er totaal niet in geslaagd om de daders van deze gruwelijke misdaden voor het gerecht te brengen. Deze aanvallen mogen niet doorgaan en de resolutie van het Europees Parlement is een krachtige verklaring van de internationale gemeenschap dat deze misstanden gevolgen kunnen hebben,” zegt Cristina Palabay, secretaris-generaal van Karapatan.

In de resolutie - die naar verluidt werd aangenomen met 626 stemmen voor, 7 tegen en 52 onthoudingen - beveelt de Europese Unie aan om de status van het algemene preferentieschema van de Filippijnen, die tariefvoordelen biedt voor Filippijnse goederen, tijdelijk in te trekken. Evenzo roept het Europees Parlement de Filippijnse autoriteiten op om “onmiddellijk onpartijdige, transparante, onafhankelijke en zinvolle onderzoeken uit te voeren naar alle buitengerechtelijke executies”, met name de moorden die verband houden met de drugsoorlog en de recente moorden op mensenrechtenactivisten Jose Reynaldo ‘Jory’ Porquia, Randall ‘Randy’ Echanis en Zara Alvarez.

Het Europees Parlement spreekt ook zijn “ernstige bezorgdheid” uit over de inwerkingtreding van de antiterrorismewet. Men wijst er op, dat “belangenbehartiging, protesten, afwijkende meningen, stakingen en andere soortgelijke uitoefening van burger- en politieke rechten in geen geval mogen worden beschouwd als terroristische daden”, temidden van de versterkte laster en terreurbestrijding van mensenrechtenverdedigers, activisten en regeringscritici in de Filippijnen. De resolutie dringt verder bij de EU en haar lidstaten aan op het steunen van een resolutie tijdens de 45e zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN-HRC) om “een onafhankelijk internationaal onderzoek in te stellen naar mensenrechtenschendingen die sinds 2016 in de Filippijnen zijn gepleegd”.

“Wij danken de zes politieke partijen die het initiatief hebben genomen voor de resolutie van het Europees Parlement en de parlementsleden die deze resolutie hebben gesteund en aangenomen. We hopen dat dit andere regeringen en de internationale gemeenschap in het algemeen zal aansporen om krachtig stand te blijven houden bij het aan de kaak stellen van de aanvallen op de mensenrechten in de Filippijnen onder de regering-Duterte en het steunen van een onafhankelijk onderzoek door de VN-HRC naar deze aanvallen,” aldus Karapatan.

Reference:
Cristina Palabay, Secretary General, +639173162831
Karapatan Public Information Desk, +63918979058

* Een kopie van de aangenomen resolutie vindt u onder deze link: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0290_EN.pdf