Groot Alarm over de Antiterrorismewet

Slachtoffers van mensenrechtenschendingen
dringen aan op internationale verantwoording
en vallen het doorvoeren van de antiterrorismewet aan

EcuVoice, virtuele persconferentie, 4 juli 2020

In vervolg op het recente rapport van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties over de Filippijnen hebben vertegenwoordigers en slachtoffers van mensenrechtenschendingen met klem aangedrongen op internationale verantwoording door de regering-Duterte over de "voortdurende overtredingen op de burgermaatschappij en de mensenrechten". In lijn hiermee laten zij zich scherp uit over de ondertekening van de Antiterrorismewet. Deze wet is eerder al aangeduid als een zorgwekkende bedreiging van de mensenrechten. Ze maken zich er ernstig bezorgd over dat  draconische maatregelen mogelijk gemaakt onder deze nieuwe wet de schendingen van de mensenrechten door de Filippijnse regering alleen maar zullen verergeren”.

Tijdens een virtuele persconferentie onder leiding van de ‘Ecumenical Voice for Human Rights and Peace in the Philippines’ (EcuVoice) vandaag op zaterdag 4 juli, hebben slachtoffers uit verschillende sectoren, zoals vertegenwoordigers van families van drugsoorlogslachtoffers, boeren- en inheemse gemeenschappen, vakbondsleden, zowel als advocaten, op geloof gebaseerde groeperingen, mensenrechtenverdedigers en de politieke oppositie alarm geslagen over de "gevaarlijke implicaties van de antiterrorismewet voor het verslechterende klimaat van straffeloosheid onder president Duterte", zoals uiteengezet in het VN-mensenrechtenrapport..

virtuele persvergadering

"We willen onze oprechte waardering uitspreken voor Michelle Bachelet en allen van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens die de aandacht hebben gevestigd op de benarde situatie van onze families en gemeenschappen,” zei Llore Pasco, moeder van twee slachtoffers van de drugsoorlog, namens ‘Rise Up for Life and for Rights’. Ondanks de oprichting van een zogenaamde interventieraad voor de moorden in de bedrieglijke drugsoorlog van de regering, verklaarde ze, dat met de ondertekening van de antiterrorismewet "we het moeilijk vinden om hoopvol te zijn dat de zaken voor mensenrechten onder deze regering beter zullen worden.”.

Het bureau van gedetineerde senator Leila de Lima zei, dat Duterte door het ondertekenen van de wet “een wapen toevoegt als middel om kritiek en afwijkende meningen jegens hem verder te onderdrukken en het roepen om waarheid en aansprakelijkheid voor de misstanden en onbekwaamheid van zijn regime het zwijgen op te leggen”. Het bureau voegde eraan toe, dat “het een voorschrift is dat rechtstreeks uit het speelboek van de dictator komt”..

Kerkleiders zoals o.a. Bisschop Reuel Marigza (Algemeen Secretaris van de Nationale Kerkenraad in de Filippijnen, veroordeelden ook de antiterrorismewet als “spotternij tegen Gods wil, heiligschennis en een bedreiging van Gods geschenk van menselijke waardigheid. De ondertekening van de wet door  president Duterte toont aan, dat hij niet luistert naar de mensen, vooral niet naar onze Moro zusters en broeders die een beroep op hem deden om een veto tegen de wet uit te spreken..

Terwijl Beverly Longid, vertegenwoordigster van KATRIBU (jongeren- en studentenorganisatie die zich inzet voor de rechten van inheemse volken), ook het VNHRC-rapport en de aanbevelingen verwelkomde, meent zij dat de ondertekening van de antiterrorismewet de inheemse organisaties en gemeenschappen nog meer in gevaar brengt: "Als reactie op ons werk beschuldigt de regering onze leiders openlijk als terroristen of communisme-aanhangers of -sympathisanten. Het leger beschouwt onze gemeenschappen en gebieden als ‘rood’ of ‘rebellengebieden’, ‘communistisch geteisterd’ en ‘NPA-bolwerken’ en onze Lumad-scholen als rebellenscholen. Dit heeft geleid tot de militarisering van onze gebieden en tot talloze schendingen van de burger- en politieke rechten bij moorden, arrestaties en martelingen.”.

Sonny Africa van de Ibon Stichting benadrukte dat "de zorg van de regering-Duterte voor de sociale en economische rechten van de bevolking alleen maar voor de show is en stopt zodra de winst van de enkelen wordt aangetast." Hij verklaarde voorts dat "we ons in de ergste gezondheids- en economische crisis in de geschiedenis van het land bevinden, maar de regering dringt nog steeds aan op grootse infrastructuurprojecten, schuldendienst aan schuldeisers, het subsidiëren van bedrijfswinsten en nu het terroriseren van het volk door middel van deze draconische wet, in plaats van het indammen van de pandemie, de behandeling van COVID-19-patiënten en het geven van noodhulp.”.

“De draconische en verraderlijke antiterrorismewet - die zonder twijfel zal worden gebruikt om hardhandig optreden tegen activisten, mensenrechtenverdedigers en iedereen die gerechtigheid eist in te voeren - legt bloot en onderstreept slechts de enorme holheid van de zogenaamde werkzaamheid van binnenlandse mechanismen en hoe deze de strijd om verantwoordelijkheid na te streven ondermijnen. Meer dan ooit is er dringend behoefte aan een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de gruwelijke misdaden van president Duterte tegen het Filippijnse volk,” beweerden de slachtoffers. ###

Ga voor de virtuele persconferentie op Facebook naar: 
https://www.facebook.com/273728780152/videos/654100191849991/.

Ga voor meer artikelen over reacties op de antiterrorismewet naar:

— Karapatan's reaction to Duterte’s signing of the Anti-Terrorism Act of 2020 into law
https://www.karapatan.org/karapatan+reaction+to+duterte+signing+of+the+anti-terrorism+act.

— 11 arrested in Cabuyao 24 hours after anti-terror bill signed into law
https://www.bulatlat.com/2020/07/04/11-arrested-in-cabuyao-24-hours-after-anti-terror-bill-signed-into-law/.

— The fight is not over | Groups vow to challenge Terror Law
https://www.bulatlat.com/2020/07/04/the-fight-is-not-over-groups-vow-to-challenge-terror-law/.

— DuterteLegacy | 4 years of gross human rights violations, impunity
https://www.bulatlat.com/2020/07/02/dutertelegacy-4-years-of-gross-human-rights-violations-impunity/.