Heel veel Dank voor uw Gift

Oproep voor Solidariteit om het Virus terug te dringen loopt nog

De oproep voor solidariteit heeft tot nu al € 2850 opgeleverd. Ontroerend mooi! Heel veel dank aan de gulle gevers. Mochten andere mensen zich afvragen of doneren nog kan – ja, het kan nog. Iedere steun is welkom en hard nodig!

We doen dit werk vanuit de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging voor de zorg om elkaar en de zorg voor de mensen in de Filippijnen. Over de hele wereld worden mensen geraakt door de corona-crisis. Ook, of beter gezegd juist nu, verdienen mensen in de ontwikkelingslanden onze aandacht en wij richten ons op de Filippijen. Ons bereiken berichten: als het virus ons niet doodt, dan doen honger en armoede dat wel.

CoronaDe meeste ontwikkelingslanden staan op dit moment nog maar aan het begin van de epidemie en beschikken niet over een hoogwaardig gezondheidszorgsysteem, goede waterleidingen of een stabiele voedselvoorziening. De nationale overheden in die landen zullen ongetwijfeld noodhulp budgetten vrijmaken, maar zullen die terecht komen bij de mensen die leven aan de onderkant van de samenleving?

Onze oproep is voor steun aan Direct, een afdeling van CDRC  (hulp bij rampen) in het zuiden van de Filippijnen. Direct heeft een mooie staat van dienst bij hulp aan mensen die worden getroffen door aardbevingen en tyfoons en zij hebben een programma van schoon drinkwater en voedselzekerheid in het binnenland. In deze crisis is de focus gericht op corona preventie en op de directe noden van mensen. Mensen hebben huisarrest en velen zitten zonder werk, dus hebben geen inkomen en eten.

Mochten anderen nog een gift willen overmaken,
dan kan dat op  NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS,
o.v.v. ‘virus terugdringen’

Dat noodhulp budgetten (nog) niet terecht komen bij de mensen die leven aan de onderkant van de samenleving blijkt uit o.a. het volgende artikel:

https://www.rappler.com/newsbreak/in-depth/256695-poor-filipinos-fear-death-from-hunger-more-than-coronavirus