Jaaroverzicht 2020

Beste sympathisanten,

Heel veel dank voor jullie aandacht voor onze nieuwsvoorziening en reacties op steunoproepen in 2020. Dit jaar verstuurden wij 40 nieuwsberichten over de mensenrechtensituatie, mensen in de verdrukking of die getroffen zijn door een rampspoed.

Wij bieden een podium aan die dappere mensen die het opnemen voor die mensen die onrecht wordt aangedaan, zich verzetten tegen het onrecht. Onbeschrijfelijk wat in bepaalde situaties inheemse volkeren, kleine pachtboeren en arbeiders hebben te verduren.

Met die dappere mensen nemen wij het op voor de mensenrechten.

Van jullie kregen we 160 reacties. Jullie waardering voor ons werk is ons tot grote steun. Het geeft aan dat ons werk door jullie gedragen wordt. Het geeft extra motivatie om door te gaan.

We gaven onder meer aandacht aan:

Dag van de Bedreigde Advocaat

Dont shootDe NFS feliciteerde de Stichting Dag van de Bedreigde Advocaat met haar 2e lustrum. Wij hebben groot respect voor hun werk: het bevorderen van onbelemmerde praktijk van advocaten overal ter wereld die, onder repressieve regimes, cliënten verdedigen en ondersteunen wier mensenrechten op het spel staan. Hun werk is helaas hard nodig. Onder Duterte waren tot 23 september 2019 - 51 rechtenwerkers omgekomen.

VN-mensenrechtenrapport

Human Rights CounsilIn januari dienden rechtenverdedigers rapporten in bij UN High Commissioner on Human Rights. De convenor Edita Burgos zei dat de rapporten die zij hebben ingediend, de verergering van de mensenrechtencrisis weergeven. In juni kwam een 26 pagina's tellende VN-mensenrechtenrapport uit. Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten, Michelle Bachelet concludeerde dat er categorisch ernstige schendingen van de mensenrechten in de Filippijnen plaatsvinden.

Zara Alvarez vermoord

Zara AlvarezIn maart waren wij verheugd met de vrijlating van Zara Alvarez. Zara werd op 30 oktober 2012 vervolgd voor haar politieke overtuiging en met name vanwege haar inzet voor de mensenrechten. Na 8 jaar was de verzonnen aanklacht eindelijk verworpen. Bedroefd en ontstemd waren wij toen Zara Alvarez op 18 augustus werd vermoord. Zara, 39, zat bijna twee jaar vast en na haar vrijlating bleef ze werken als para Legal van Karapatan en was hoofd van het Gezondheid programma (NIHIP) op het eiland Negros.

Steun Covid 19 gedupeerden

hulppakkettenSinds maart houdt het virus Covid 19 de wereld in haar greep. De maatregelen ter bestrijding treffen de arme mensen zeer zwaar. Het virus doodt de armen misschien niet, maar honger en armoede doen dat wel. Onze oproep voor financiële steun heeft een kleine 3.000 euro opgeleverd. Onze partner DIRECT, centrum voor rampenbestrijding, kon hiermee een programma starten gericht op corona preventie, thuis groententeelt en op de directe noden van mensen. Mensen hebben huisarrest en velen zitten zonder werk, dus geen inkomen en eten.

Lied voor de dappere gezondheidswerkers

MagitingFilippijnse muzikanten nemen liedjes op voor de moedige gezondheidswerkers. Tijdens de Covid-19 pandemie steunen Filippijnse muzikanten in binnen- en buitenland hun collega-muzikanten in nood en gezondheidswerkers in de frontlinie. Ga voor dit prachtige lied en Nederlandse tekst naar MAGITING op de NFS website.

Steun tyfoon gedupeerden

Call for DonationsIn het najaar werd de Filippijnen geteisterd door verwoestende tyfoons die de ergste overlast opleverde sinds jaren. Er zijn grote problemen in en rondom de hoofdstad Manila. Tienduizenden huizen zijn ondergelopen en meer dan 200.000 mensen zijn geëvacueerd. In combinatie met de coronapandemie is dat een ramp boven op een ramp. Duizenden mensen hebben hulp nodig. Er is behoefte aan voedsel, drinkwater, medicijnen, noodonderkomens en constructiemateriaal voor de wederopbouw. Onze oproep voor financiële steun heeft een kleine 400 euro opgeleverd.

Van een trouwe lezeres ontvingen wij een gebed van een vrouw uit een achterwijk van Manila.

In de kracht van de opstanding
Heer, wij hebben haast geen hoop meer.
Onze inspanningen slaan nergens op.
Houd in onze harten het beeld levend
van uw opstanding,
het enige waaraan wij moed ontlenen en kracht.
Geef ons de moed om telkens weer
de uitdagingen aan te pakken
en te blijven vechten
tegen de hardheid van mensen
en tegen de uitbuiting en verdrukking
die ons ten onrechte worden aangedaan.
We durven u zo te bidden
omdat u ons hebt beloofd met ons te zijn
tot het einde der dagen.

Tot slot

Dit is een selectie uit de informatieverstrekkingen en acties in 2020. Alle informatie is te vinden op deze website